Langnetin uutiskirje toukokuussa 2017 / The Langnet Newsletter, May 2017

For a brief summary in English, please scroll down. 

Hyvät kielentutkijat!

Jyväskylän Kielitieteen päivien yhteydessä 17.5.2017 pidettiin kaikille avoin Langnetin keskustelutilaisuus. Tilaisuus alkoi väitöskirjatutkijoiden ja muiden (ohjaajat, väitelleet, muut) erillisillä keskusteluilla ja jatkui yhteistilaisuutena, jossa paikalla oli yhteensä 24 ihmistä. Keskustelutilaisuus päätti Langnetin seminaaripäivän, jossa neljä teemaryhmää järjesti omaa ohjelmaa. Tässä poimintoja keskusteluista:

  • Keskusteltiin teemaryhmien käynnistymisestä. Todettiin, että osa ryhmistä on käynnistynyt hyvin, kun taas joissakin ryhmissä on ollut vaikeuksia saada ihmisiä liikkeelle. Ryhmän sähköpostilistalla voi olla runsaasti nimiä, vaikka vain harvat osallistuvat keskusteluun tai toimintaan. Todettiin niin päällekkäisten tapahtumien, toimintarahojen puutteen, toiminnan määrittelemättömän struktuurin kuin yksilökohtaisten tilanteidenkin hidastava vaikutus. Todettiin myös, että osa teemaryhmien risteyskohdissa olevista tutkijoista voi olla mukana usean teemaryhmän sähköpostilistalla.
  • Keskusteltiin teemaryhmien luonteesta myös tasa-arvon kannalta: vanhoihin Langnet-ohjelmiin verrattuna teemaryhmät ovat tasa-arvoisempia. Tekstiseminaarien rinnalla voisi olla myös lukupiirejä tai väitöskirjatutkijoiden ja varttuneempien tutkijoiden yhteiskirjoittamista. Maisa Martin sai tehtäväkseen pohtia yhteiskirjoittamista mahdollistavia rakenteita.
  • Paikalla olleet post docit ilmaisivat valmiutensa olla iloksi tai hyödyksi teemaryhmissä.
  • Todettiin tekstiseminaarien suuri hyödyllisyys. Tekstiseminaareja kannattaa joskus järjestää myös teemarajojen yli ja niitä on järkevää sijoittaa muiden tapahtumien yhteyteen. Tekstiseminaarit tarvitsevat riittävästi lukijoita, joita ryhmässä jo olevat voivat hankkia lisää. Todettiin tekstiseminaarien vaativan henkilökohtaista tapaamista, kun taas lukupiirit voivat toimia etänäkin.
  • Langnetin ryhmämentorointiohjelmaan osallistumisesta kuultiin myönteistä palautetta.
  • Ehdotettiin, että Langnet voisi koordinoida kotimaisten ja pohjoismaisten kielitieteellisten seurojen, tapahtumien ja lehtien esittelyä väitöskirjatutkijoille. Tavoite on kertoa, missä vaiheessa uraa tutkija on tervetullut mihinkin aktiviteettiin.
  • Esitettiin, että Langnet-tietoisku tulisi osaksi kaikkien alan tohtorikoulujen johdantokursseja. Toivottiin uusille väitöskirjatutkijoille jaettavaa Langnet-tietopakettia, joka innostaisi mukaan toimintaan. Todettiin myös, että Langnetin lähes tuhannen väitöskirjatutkijan joukossa on erilaisia ryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita. Jokaisella kuitenkin on ohjaaja, jolla on suuri merkitys Langnet-tietoisuuden lisäämisessä.
  • langnet-kaikki-listalle toivottiin viikkoviestimahdollisuutta sekä lisää englanninkielisiä viestejä tai tiivistelmiä.

Kielitieteen päivien yhteydessä pidettiin myös Langnetin johtoryhmän kokous, jonka pöytäkirjan löydät kesäkuussa 2017 täältä. Langnetin aikaisempia uutiskirjeitä löydät täältä.

A summary in English: In connection with the Finnish Conference of Linguistics, there was an open Langnet meeting on May 17th 2017. The purpose of the meeting was to discuss Langnet matters in a free form. Many comments were related to the theme groups:  questions had risen how to activate people in participating in group activities. There were also some suggestions for future activities: A Langnet info package was suggested to be included in PhD introduction courses. The role of supervisors in increasing Langnet awareness was emphasized. More information in English was requested to the langnet-kaikki-list, as well as the option to get a weekly newsletter instead of multiple emails. Langnet was also asked to create structures to support cowriting between senior and junior researchers. — The Langnet Newsletters Archive can be found here.