Ryhmämentoroinnin haku päättynyt

Ryhmämentorointiohjelman opiskelijahaku kaudelle 2021-2022 on päättynyt – kiitos kaikille hakeneille!

Tiedotamme ryhmäjaosta mentoreille ja aktoreille sähköpostitse lokakuun loppuun mennessä. Ohjelman kick-off -tilaisuus järjestetään 24.11. ja sitä ennen mentoreille ja aktoreille järjestetään kyselytunnit 16.11.

Ryhmämentoroinnin opiskelijahakua jatkettu – viimeinen hakupäivä 14.10!

Opiskelijoiden hakuaikaa kauden 2021–2022 ryhmämentorointiin on jatkettu torstaihin 14.10. saakka. Lähes puolet ryhmistä on jo täynnä, mutta moniin mentorointiryhmiin mahtuu vielä lisähakemuksia. Hakemuksille on tilaa ryhmissä, jotka soveltuvat erityisesti seuraavien tiedekuntien opiskelijoille:

 • humanistinen
 • kasvatustieteellinen
 • oikeustieteellinen
 • maatalous-metsätieteellinen
 • matemaattis-luonnontieteellinen
 • teologinen

Toimi siis heti ja lähetä hakemuksesi jo tänään!

Tutustu mentoritarjontaan täällä (täydet ryhmät merkitty erikseen) ja hae mukaan täällä.

Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Ryhmämentoroinnin aktorihaku on nyt auki!

Mentorointiryhmä Tiedekulmassa.

Helsingin yliopiston kauden 2021–2022 ryhmämentorointiohjelma käynnistyy marraskuussa. Monitieteisen ohjelman viimeinen hakupäivä opiskelijoille on sunnuntaina 10.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti!

Ryhmämentoroinnissa opiskelijat, eli aktorit, pääsevät pohtimaan mentorinsa johdolla esimerkiksi uramahdollisuuksiin, työnhakuun ja omiin vahvuuksiinsa liittyviä asioita. Lisäarvona ryhmämuotoisessa mentoroinnissa on se, että se tarjoaa mahdollisuuden saada vertaistukea myös muilta opiskelijoilta.

Palaute aiemmilta vuosilta on ollut erittäin myönteistä: viime kaudella täydet 100 % palautekyselyn täyttäneistä mentoreista ja aktoreista suosittelee kokemusta muillekin! Viime vuosien osallistujat ovat kommentoineet mentorointikokemusta muunmuassa näin:

Mentorointi antoi minulle parempaa tietämystä omista vahvuuksistani ja monia uusia ideoita töiden hakemiseen ja työelämätaitoihin.

 – On ollut antoisaa kuulla muiden kokemuksia työelämän mahdollisuuksista ja haasteista ja siitä, kuinka erilaisia urapolut voivat olla.​

Tänä vuonna valittavana kaikkiaan 45 mentoria, osa ryhmistä kokonaan etänä

Jo 11. kertaa käynnistyvän ryhmämentorointiohjelmaan viimeinen hakupäivä on sunnuntaina 10.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja samassa yhteydessä tulee palauttaa ennakkotehtävä. Tänä vuonna osa ryhmistä toimii kokonaan etänä, mutta osa voi oman päätöksensä mukaan tavata myös kasvokkain.

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat:

 • Mentoreiden ja aktoreiden kyselytunnit 16.11.etänä Zoomissa (aktorit klo 16–17)
 • Ohjelman käynnistystilaisuus 24.11.2021 kello 17.00–19.00 (etänä Zoomissa).
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset n. kerran kuukaudessa (5–6 kertaa).
 • Ohjelman päätöstilaisuus 23.5.2022. (mahdollisesti hybridi).

Kauden 2021–2022 ryhmämentorointiohjelmassa on tarjolla ennätykselliset 45 mentoria. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Ryhmämentoroinnin blogisivustolta löydät lisätietoa mentoroinnista ja mentoreiden esittelyt.

Ohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus pohtia omia työhön liittyviä toiveitasi ja saada sparrausta alumnimentoreilta – hae siis mukaan ryhmämentorointiin!

Katso aiempina vuosina osallistuneiden kokemuksia:

Ryhmämentoroinnin toteuttaa urapalvelut yhteistyössä Helsinki Alumni -verkoston kanssa. Lisätietoja antaa urapalvelut: careerservices@helsinki.fi.

Tutustu ryhmämentoroinnin kauden 2021–2022 mentoreihin – haku käynnistyy maanantaina 27.9!

Helsingin yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatun ryhmämentorointiohjelman mentorit kaudelle 2021–2022 on julkaistu. Varsinainen haku käynnistyy maanantaina 27.9.2021 klo 12, mutta voit jo nyt tutustua mentoritarjontaan etukäteen. Ohjelma pyörähtää käyntiin marraskuussa.

Tänä vuonna tarjolla on ennätykselliset 45 mentoria. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Ryhmämentoroinnin blogisivustolta löydät lisätietoa mentoroinnista ja mentoreiden esittelyt.

Nyt ehdit tutustua mentoreihin etukäteen ennen hakuajan käynnistymistä maanantaina! Hakulinkki päivitetään Mukaan ohjelmaan -sivulle klo 12.

Lisätietoja antaa urapalvelut: careerservices@helsinki.fi

Ryhmämentorointiohjelman mentorihaku on käynnistynyt!

Kauden 2021–2022 ryhmämentorointiohjelma pyörähtää käyntiin jälleen marraskuussa, ja haemme nyt mukaan mentoreita opiskelijaryhmille. Kyseessä on jo ohjelman 11. kausi ja mentoreiden ilmoittautumisaika on auki 14. syyskuuta saakka.

Helsingin yliopiston opiskelijat kaipaavat opintojensa tueksi esimerkkejä oman alansa alumneista. Sinulla on nyt hyvä mahdollisuus auttaa opiskelijoita kohti valmistumista ja työelämää!

Mikä ryhmämentorointiohjelma?

Ryhmämentorointi tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu eri opintovaiheissa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2–4 opiskelijaa, ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä. Monet mentoreistamme ovat osallistuneet ohjelmaan useammin kuin kerran pidettyään kokemusta antoisana.

Ryhmämentorointiohjelman kausi 2021–2022 starttaa 24.11.2021 mentoreiden ja aktoreiden yhteisellä kick-off -tilaisuudella. Tätä ennen ohjelmaan valituille aktoreille ja mentoreille järjestetään myös kyselytunnit Zoomissa 16.11. Yhteistä päätöstilaisuutta vietetään toukokuussa 2022. Tilaisuuksien välillä ryhmät tapaavat itsenäisesti noin kerran kuussa.

Tänä vuonna ohjelma käynnistyy etänä – hae mukaan!

Koko ohjelma käynnistyy tänä vuonna etänä. Yhteisiin etätapahtumiin voit osallistua Zoom-palvelun kautta (tietokoneella, puhelimella tai tabletille). Ilmoittautuessasi voit myös valita, haluatko osallistua mentorointitapaamisiin ryhmäsi kanssa kokonaan etänä vai myös kasvokkain.

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu mentoriksi tällä lomakkeella Lyytissä!

Viimeinen hakupäivä on 14.9. Mentorit valitaan ohjelmaan ja kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä syyskuun lopussa.

Katso tarkempia tietoja sivulta Mukaan ohjelmaan.

Välitapaamisessa pohdittiin mentorin roolia ja hyviä käytänteitä

mentorit ryhmäkuvassa zoomissa

Mentorit kokoontuivat Zoomissa yhteen jakamaan kokemuksiaan.

Ryhmämentoroinnin välitapaaminen kokosi helmikuun lopussa mentorit yhteen jakamaan kokemuksiaan marraskuussa käynnistyneestä ohjelmasta. Helmi-maaliskuu merkitsee usein valtaosalle ryhmistä yhteisen taipaleen puoliväliä, jolloin on hyvä hetki jakaa toimivia käytänteitä muiden kanssa.

Välitapaaminen järjestettiin marraskuun tilaisuuksien tapaan Zoomissa ja paikalle saapuikin virtuaalisesti ohjelman mentoreita eri puolilta Suomea – ja maailmaa. Ennen varsinaisia ryhmäkeskusteluja mentorit pääsivät kuulemaan urasuunnittelu- ja työnhakuasioista yliopistolla. Anna Storgårds urapalveluista kertoi miten urasuunnittelua tuetaan yliopistolla nyt ja tulevaisuudessa ja mitä uutta tällä rintamalla on tekeillä.

– Meillä urapalveluissa ollaan siirtymässä uuteen teoreettiseen viitekehitykseen, jossa uravalmiuksia hahmotetaan opintoaikana karttuvien viiden eri pääoman avulla. Pääomien alle linkittyvät muun muassa verkostoituminen, alan toimijoihin tutustuminen, erilaisten organisaatioiden kulttuurikoodien hahmottaminen ja urasuunnittelu. Mentoroinnilla on näissä kaikissa keskeinen rooli, Storgårds kertoi.

Erilaisia kokemuksia ryhmien dynamiikasta ja etäajasta

Tälle kaudelle on ollut korona-ajasta johtuen erityistä se, että kaikki tapaamiset on järjestetty etäyhteyksin. Osalle tämä on toiminut hyvin, sillä aikataulujen järjestäminen on ollut helpompaa. Osa aiemmilla kausilla ohjelmaan osallistuneista mentoreista kuitenkin koki, ettei ryhmädynamiikka ole välttämättä päässyt muodostumaan yhtä tiiviiksi, kuin kasvokkaisissa tapaamisissa.

Tapaamisissa jaettiin myös kokemuksia hyvistä toimitatavoista. Osa mentoreista kertoi aktoreiden ottaneen aktiivisen roolin tapaamisten järjestämisessä. Myös työkirjasta oli ollut apua tapaamisten suunnittelussa, sekä aktoreilta heräävien kysymysten teemoittelussa eri tapaamisten aiheiksi.

– Opiskelijat ovat omassa ryhmässäni melko eri vaiheissa elämäänsä, mutta kaikki yhdistää jollain tapaa lähestyvä siirtymävaihe työelämään, kommentoi yksi mentoreista.

Dia urasuunnittelun merkityksestä yliopistossa.

Anna Storgårds puhui välitapaamisessa urasuunnittelun merkityksestä.

Tärkeitä havaintoja keskusteluissa tehtiin myös siinä, mikä on mentorin rooli koko prosessissa. Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa perustuva prosessi, jossa mentori voi jakaa vain sitä tietoa ja kokemusta, jota hänellä itsellään on.

– On tärkeää muistaa, että mentorin ei odoteta toimivan terapeuttina, opintojen ohjaajana tai työnvälittäjänä. Mentoroinin on tarkoitus olla prosessina vastavuoroinen kokemus, jossa mentori voi toimia esimerkiksi kuuntelijana ja oman tiedon ja kokemustensa jakajana. Rooli voi vaihdella ja muodostua ryhmän dynamiikan mukaan, muistutettiin tapaamisessa.

Ohjelman koordinointitiimi aikoo kerätä tästä kaudesta palautetta erityisesti etäjärjestämiseen ja -tapaamisten hyviin ja huonoihin puoliin liittyen.

– Tilanne on uusi kaikille, joten tulevia kausia ajatellen on tärkeää kerätä tästä vuodesta arvokkaat opit mentorointiohjelman kehittämiseen. Palautetta ja kysymyksiä voi tietysti lähettää myös milloin vain jo kauden aikana suorana koordinointitiimille, kommentoi Salla Wilén urapalveluista.

Ryhmämentoroinnin kymmenes kausi jatkuu vielä toukokuuhun saakka, jolloin vietetään yhteistä päätöstilaisuutta. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kausi jatkuu kokonaisuudessaan etänä.

Urapalveluiden muut sisällöt ja palvelut (mentoroinnin lisäksi) työnhaun ja urasuunnittelun tueksi opiskelijoille ja vastavalmistuneille on koottu Harjoittelu ja Työ ja Ura –osioihin Opiskelijan ohjeet -sivustolla.

Mentorit ja aktorit voivat olla yhteydessä koordinointiiimin milloin vain kauden aikana osoitteeseen careerservices(at)helsinki.fi

Ryhmämentorointia Helsingin yliopistossa jo kymmenen vuotta!

Mentorointiryhmät 2017

Kuva ryhmämentoroinnin aloituksesta 2017. Mentori Leena Korppoo aktoreineen.

Yli 900 opiskelijaa, 250 mentoria ja lukemattomia tunteja tärkeiden urakeskustelujen parissa vuosien varrella. Ryhmämentorointi yliopistolla on jo perinne.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma käynnistyi marraskuun lopulla juhlakauden merkeissä. Kyseessä on 10. yliopistotason kausi ja ensimmäisestä, maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle toteutetusta pilotista, tulee kuluneeksi 10 vuotta. Matkan varrella ohjelman konsepti on saanut tunnustusta muun muassa Sitralta korkeasti koulutettujen työelämävalmiuksien ja työllisyyden edistämisessä.

Ohjelma on ensimmäisten vuosien muutamasta ryhmästään laajentunut vuosittain lähes kaikki yliopiston tiedekunnat kattavaksi kokonaisuudeksi. Ydinajatus on kuitenkin säilynyt samana – tarjota opiskelijoille tukea urasuunnitteluun niin työelämässä kokemusta kerryttäneen alumnimentorin, kuin muiden opiskelijoiden vertaistuenkin kautta.

”Eräs suurimmista syistä, miksi halusin mukaan mentorointiohjelmaan, oli tietynlainen epävarmuus ja itseluottamuksen puute mitä omiin ammatillisiin kykyihini tuli, ja voin ehdottomasti sanoa mentoroinnin valaneen minuun uskoa tämän asian suhteen”, kommentoi ohjelmaan vuonna 2016–2017 osallistunut opiskelija.

Mentorointiryhmiä Tiedekulmassa.

Ryhmämentoroinnin kick-off vuonna 2018 Tiedekulmassa.

Tausta opiskelijajärjestön minimentoroinnissa

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma kehitettiin alkujaan sosiaalipsykologian ainejärjestön, Statuksen, alumnineuvoston luoman minimentoroinnin pohjalta.

– Opiskelijoiden maisterivaiheen urasuunnitteluun haluttiin tuoda uusia tukitoimia. Parimentoria oli joissain muotoa ollut jo aiemmin, mutta ryhmämuotoisella ohjelmalla haluttiin tarjota tukea suuremmille opiskelijamäärille yliopistossa, kertoo urapalveluissa tuolloin työskennellyt Eric Carver (nykyisin opetuksen strategiset palvelut).

Ensimmäinen ryhmämentorointiohjelma pilotoitiin maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle vuonna 2010. Rohkaisevien kokemusten jälkeen ohjelmaa päätettiin jatkokehittää urapalveluiden, alumnisuhteiden ja VALOA-hankkeen yhteistyönä*.

Vuonna 2012 ryhmämentorointiohjelma lanseerattiin yhteistyössä valtiotieteellisen tiedekunnan ja Aleksanteri-instituutin kanssa. Kyseinen malli oli jo melko lähellä nykymuotoaan mentoroinnista, jossa kokenut alumni mentoroi muutaman hengen opiskelijaryhmää.

A group at the kick-off.

Ryhmämentorointia vuodelta 2016.

”Mentorina voin auttaa opiskelijoita juuri niissä käytännön kysymyksissä, joihin yliopisto-opinnot eivät anna vastausta: Mitä asioita arvostetaan työelämässä? Miten haen ja hakeudun erilaisiin työtehtäviin? Miten kerron omasta osaamisestani työnantajille”, kommentoi ohjelmaan useammalla kaudella mentorina osallistunut Otto Mattsson vuonna 2017.

Muutamasta ryhmästä monitieteiseksi, koko yliopiston kattavaksi ohjelmaksi

Keväällä 2012 järjestetystä ohjelmasta ryhmämentorointi on kasvanut ja muotoutunut nykymuotoonsa pienin askelin. Heti toisella kaudella mukaan liittyivät käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja humanistisen tiedekunnan FHKT-laitos. Nykyisin mentorointiohjelmaa koordinoidaan keskitetysti urapalveluiden ja yliopiston alumnitoimijoiden yhteistyönä.

– Joka vuosi pyrimme mentorihaussa siihen, että mahdollisimman monen tiedekunnan opiskelijoille olisi kiinnostavia mentorointiryhmiä tarjolla. Tämä tarkoittaa sitä, että mentoreiksi haetaan alumneja mahdollisiman monelta eri työelämän alueelta ja mahdollisimman monelta eri koulutustaustalta, kertovat uraohjaaja Salla Wilén urapalveluista ja yhteyspäällikkö Marja Peltomäki alumnipalveluista.

Monitieteisyys antaa ohjelmalle myös oman erityispiirteensä, sillä ryhmiä ei muodosteta pelkän opintoalan perusteella. Samassa ryhmässä saattaa olla mukana niin humanisteja, bio- ja ympäristötietelijöitä, kuin matemaattisluonnontieteellisten alojen opiskelijoita.

– Monitieteisyys tuli mukaan ohjelmaan vuonna 2016 ja palaute tästä on vuosittain positiivista. Työelämässä koulutustaustat sekoittuvat sulavasti, joten tämän aspektin huomioiminen on luontevaa myös mentoroinnissa, kommentoidaan ryhmämentorointiohjelmasta.

Mentorina saat ja joudut pohtimaan aika syvällisesti omaa työuraasi ja omia elämänvalintojasi opiskeluvuosista lähtien. Sikäli tämä on itsekkäästäkin näkökulmasta erittäin antoisaa, kommentoi ohjelmaan kahdesti osallistunut mentori Päivi Vuorinen vuonna 2016.

Kehitysaskelia kansainvälistymisen, mentorointioppaan  ja ohjevideoiden myötä

Ryhmämentorointiohjelmaan on olennaisesti kuulunut myös kansainvälisyys vuodesta 2014 alkaen, jolloin ohjelma muutettiin kolmikieliseksi. Muutos oli tuolloin linjassa yliopiston kansainvälistymisstrategian kanssa. Vuonna 2019 ohjelma osallistui Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina –hankkeeseen, minkä myötä englanniksi toimivien ryhmien määrää kasvatettiin.

– Tällä kaudella englanninkielisiä ryhmiä on 8 kappaletta. Ryhmissä on sekä kotimaisia, että kansainvälisiä opiskeljoita, mikä tukee heidän keskinäistä verkostoitumistaan, kommentoi hankkeessa työskentelevä uraohjaaja Anna Storgårds.

Ohjelmaan on alusta alkaen kuulunut mukaan myös mentoreiden ja aktoreiden valmentaminen prosessia varten. Ensimmäinen mentorointiopas ohjelmassa lanseerattiin jo 2012. Nykyisin käytössä oleva urapalveluiden, henkilöstönkehittämisyksikön ja Tevere Oy:n kansa yhteistyössä kehitetty Mentoroinnin työkirja (2017) kerää vuosittain kiitosta niin ohjelman sisällä, kuin sen ulkopuolellakin.

– Annamme jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle oppaan omana kappaleena, mutta se on saatavilla myös vapaasti verkossa. Ryhmämme hyödyntävätkin opasta aktiivisestii, mutta saamme siitä vuosittain positiviista palautetta ja viittauspyyntöjä myös muiden organisaatioiden mentorointiohjelmista, kerrotaan urapalveluista.

Oppaan ohella mentorit ja aktorit saavat käyttöönsä myös Tevere Oy:n ohjevideot, joissa heidät perehdytetään lyhyesti mentorointiprosessiin.

– Ryhmä oli mainio. Ajattelin ensin, että mentorointi toimii parhaiten parina, mutta taisinkin olla väärässä – ryhmästä oli viisinkertainen ilo! Kuuli enemmän kokemuksia ja ajatuksia ja sai vertaistukea, kommentoi ohjelmaan kaudella 2013–2014 osallistunut opiskelija ryhmämuotoista toteutustapaa.

Mentorointi tukee urasuunnittelua – myös etäyhteyksin

Ohjelmaa koordinoivassa urapalvelut-yksikössä ollaan parhaillaan siirtymässä uuteen teoreettiseen graduate capital –malliin. Mallissa opiskelijan opiskelijan asiantuntijuus nähdään erilaisten pääomien kautta muodostuvana: inhimillisen, sosiaalisen, kulttuurisen, identiteettipääoman ja psykologisen pääoman. Ryhmämentorointi tukee näitä kaikkia osa-alueita.

– Pääomilla tarkoitetaan siis omaan itseen, toimintaympäristöihin ja osaamiseen liittyviä ura- ja työllistymisvalmiuksia, jotka yhdessä muodostavat sen, mitä kutsumme asiantuntijuudeksi, kommentoi uraohjaaja Wilén.

Juhlavuosi käynnistyi mentorointiohjelmassa marraskuun lopussa poikkeuksellisissa oloissa, kun koronavirustilanne vie ohjelman kokonaisuudessaan verkkoon. Tällä on kuitenkin myös positiivisia vaikutuksia: mentorointitarjonta on tällä kaudella laajentunut myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Näin yliopiston alumnit myös muualla Suomessa ja maailmalla ovat päässeet antamaan korvaamattoman arvokkaan panoksensa opiskelijoiden tueksi.

– Etänä järjestettävä mentointiohjelma tuo meille kaikille varmasti uusia oppimiskokemuksia paitsi erilaisten teknisten välineiden hyödyntämisessä, myös ryhmääntymisen rakentamisessa verkossa. Odotamme tulevaa kautta innolla, kommentoidaan ryhmämentorointiohjelmasta.

Ryhmämentoroinnin kick-off Zoomissa 2020

Ryhmämentorointiohjelman 10. kauden kick-off pidettiin Zoomissa.

* Ensimmäinen ryhmämentorointiohjelma pilotoitiin maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle vuonna 2010. Rohkaisevien kokemusten jälkeen ohjelmaa päätettiin jatkokehittää urapalveluiden (Eric Carver, Leena Itkonen), alumnisuhteiden (Anni Siitonen/ Riitta-Ilona Hurmerinta), VALOA-hankkeen (Heidi Layne) yhteistyönä. Suomessa ainutlaatuisen ryhmämentorointimallin kehittämiseen osallistuivat myös alusta asti kehittämispäällikkö Aino-Maija Evers ja yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorit Kirsi Pyhältö ja Erika Löfström sekä tiedekuntien ja Aleksanteri-instituutin edustajat (etenkin Taru Kivelä valt.tdk, Niina Tenhio Aleksanteri-instituutti).

Opiskelijahaku ryhmämentorointiin 2020–2021 on nyt auki!

Jo kymmenen vuotta toimineen ryhmämentorointiohjelman kausi 2020–2021 käynnistyy marraskuussa. Monitieteisen ohjelman viimeinen hakupäivä opiskelijoille on sunnuntaina 11.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti!

Ryhmämentoroinnissa opiskelijat, eli aktorit,  pääsevät pohtimaan mentorinsa johdolla esimerkiksi uramahdollisuuksiin, työnhakuun ja omiin vahvuuksiinsa liittyviä asioita. Lisäarvona ryhmämuotoisessa mentoroinnissa on se, että se tarjoaa mahdollisuuden saada vertaistukea myös muilta opiskelijoilta.

Palaute aiemmilta vuosilta on ollut erittäin myönteistä: joka vuosi liki 100 % ohjelmaan osallistuneista mentoreista ja opiskelija-aktoreista suosittelee kokemusta muillekin!

Mentorointi antoi minulle parempaa tietämystä omista vahvuuksistani ja monia uusia ideoita töiden hakemiseen ja työelämätaitoihin, kommentoi viime kaudella ohjelmaan osallistunut aktori.

TÄNÄ VUONNA VERKOSSA JA VALITTAVANA 40 MENTORIA

Jo kymmenettä kertaa käynnistyvän ryhmämentorointiohjelmaan viimeinen hakupäivä on 11.10.2020. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja samassa yhteydessä tulee palauttaa ennakkotehtävä. Tänä vuonna ohjelma järjestetään pääsääntöisesti etänä, joten voit osallistua ohjelmaan mistä vain.

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat:

 • Mentoreiden ja aktoreiden kyselytunnit 18.11.2020 (aktorit klo 16–17)
 • Ohjelman käynnistystilaisuus 25.11.2020 kello 17.00–19.00.
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset n. kerran kuukaudessa (5–6 kertaa).
 • Ohjelman päätöstilaisuus toukokuussa 2020.

Kauden 2020–2021 ryhmämentorointiohjelmassa on tarjolla ennätykselliset 40 mentoria. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Ryhmämentoroinnin blogisivustolta löydät lisätietoa mentoroinnista ja mentoreiden esittelyt.

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pohtia omia työhön liittyviä toiveitasi ja saada sparrausta alumnimentoreiltahae siis mukaan ryhmämentorointiin!

Katso aiempina vuosina osallistuneiden kokemuksia:

Ryhmämentoroinnin toteuttaa urapalvelut yhteistyössä Helsinki Alumni -verkoston kanssa.

Ryhmämentorointiohjelma tulee taas – jatkoimme mentoreiden hakuaikaa 20.9. saakka!

ryhmätyöskentelyä

Kauden 2020–2021 ryhmämentorointiohjelma pyörähtää käyntiin jälleen marraskuussa, ja haemme nyt mukaan mentoreita opiskelijaryhmille. Kyseessä on juhlavuosi: ohjelma järjestetään jo 10. kerran!

Helsingin yliopiston opiskelijat kaipaavat opintojensa tueksi esimerkkejä oman alansa alumneista. Sinulla on nyt hyvä mahdollisuus auttaa opiskelijoita kohti valmistumista ja työelämää!

Mikä ryhmämentorointiohjelma?

Ryhmämentorointi tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu eri opintovaiheissa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2–4 opiskelijaa, ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä. Monet mentoreistamme ovat osallistuneet ohjelmaan useammin kuin kerran pidettyään kokemusta antoisana.

Ryhmämentorointiohjelman kausi 2020–2021 starttaa 25.11.2020 mentoreiden ja aktoreiden yhteisellä kick-off -tilaisuudella. Tätä ennen ohjelmaan valituille aktoreille ja mentoreille järjestetään myös kyselytunnit Zoomissa 18.11. Yhteistä päätöstilaisuutta vietetään toukokuussa 2020. Tilaisuuksien välillä ryhmät tapaavat itsenäisesti noin kerran kuussa.

Tänä vuonna koko ohjelma etänä – hae mukaan!

Koko ohjelma järjestetään tänä vuonna kokonaan etänä. Yhteisiin etätapahtumiin voit osallistua Zoom-palvelun kautta (tietokoneella, puhelimella tai tabletille).

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi mentoriksi tällä lomakkeella:

https://www.lyyti.fi/reg/RyhmamentorointiMentorihaku2020_1599

Viimeinen hakupäivä on 20.9. (HUOM! Jatkoimme hakuaikaa). Mentorit valitaan ohjelmaan ja kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä syyskuun lopussa yliopistolta.

Katso tarkempia tietoja Mukaan ohjelmaan –sivulta

https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/mukaanohjelmaan/