Opiskelijoiden hakuaikaa jatkettu 20.10. saakka!

Opiskelijoiden hakuaikaa kauden 2019–2020 ryhmämentorointiin on jatkettu sunnuntaihin 20.10. saakka. Lähes puolet ryhmistä on jo täynnä, mutta monissa mentorointiryhmissä on vielä hajapaikkoja jäljellä. Lisähakemuksia toivotaan erityisesti ryhmiin, joiden mentoreilla on humanistinen tai matemaattisluonnontieteellinen koulutustausta. Nyt on siis viimeinen mahdollisuus:

Tutustu mentoritarjontaan ja hae mukaan!

Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Opiskelija, hae mukaan ryhmämentorointiin nyt!

Kauden 2019–2020 ryhmämentorointiohjelma käynnistyy marraskuussa. Monitieteisen ohjelman viimeinen hakupäivä Helsingin yliopiston opiskelijoille on 14.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia nopeasti!

Ryhmämentoroinnissa opiskelijat pääsevät pohtimaan mentorinsa johdolla esimerkiksi uramahdollisuuksiin, työnhakuun ja omiin vahvuuksiinsa liittyviä asioita. Erityisen hienoa ryhmämuotoisessa mentoroinnissa on se, että se tarjoaa mahdollisuuden saada vertaistukea myös muilta opiskelijoilta.

Palaute aiemmilta vuosilta on ollut erittäin myönteistä: viime kaudella täydet 100 % palautekyselyn täyttäneistä mentoreista ja aktoreista suosittelee kokemusta muillekin!

– Mentorointi antoi minulle itseluottamusta, itsereflektiota ja toivoa tulevaan, kommentoi opiskelija, joka osallistui ohjelmaan kaudella 2018–2019.

HAETTAVANA KAIKKIAAN 36 MENTOROINTIRYHMÄÄ

Jo yhdeksättä kertaa käynnistyvään ryhmämentorointiohjelmaan viimeinen hakupäivä on 14.10. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja samassa yhteydessä tulee palauttaa ennakkotehtävä.

Ohjelma sisältää seuraavat tapahtumat:

 • Ohjelman käynnistystilaisuus 20.11.2019 kello 17.00–19.00.
 • Ryhmän kanssa sovitut tapaamiset n. kerran kuukaudessa (5–6 kertaa).
 • Ohjelman päätöstilaisuus 18.5.2020

Kauden 2019–2020 ryhmämentorointiohjelmassa on mukana 36 mentoria. He ovat yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavia yliopistomme alumneja, joita yhdistää opintotausta Helsingin yliopistossa ja halu jakaa osaamistaan opiskelijoille. Lue ohjelman mentoreiden esittelyt.

Ohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus pohtia omia työhön liittyviä toiveitasi ja saada sparrausta alumnimentoreilta – hae siis mukaan ryhmämentorointiin!

Ryhmämentorointi mentoreiden kertomana,
Löydä mahdollisuutesi – ryhmämentorointi.

Mentoroinnin toteuttaa urapalvelut yhteistyössä Helsinki Alumni -verkoston kanssa.

Ryhmämentorointiohjelma tulee taas – hae nyt mentoriksi!

Kauden 2019–2020 ryhmämentorointiohjelma pyörähtää käyntiin jälleen marraskuussa, ja haemme nyt mukaan mentoreita opiskelijaryhmille.

Ryhmämentorointi tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu eri opintovaiheissa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2–4 opiskelijaa, ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä.

Monet mentoreistamme ovat osallistuneet ohjelmaan useammin kuin kerran pidettyään kokemusta antoisana. Viime kaudelta kerätyssä palautteessa huikeat 100 % ohjelmaan osallistuneista mentoreista suosittelisivatkin ohjelmaan osallistumista muille!

Ohjelman yhteinen aloitustilaisuus on keskiviikkona 20.11.2019 klo 17–19 Minervatorilla ja päätöstilaisuus järjestetään toukokuussa 2020. Marraskuun ja toukokuun välisenä aikana mentorointiryhmät kokoontuvat itsenäisesti noin kerran kuukaudessa. Lisäksi mentoreille järjestetään oma välitapaaminen ohjelman puolivälissä.

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi mentoriksi tällä lomakkeella viimeistään 18.9.2019. Ilmoittautuminen ei ole sitova, ja sinuun otetaan yhteyttä syyskuun aikana yliopistolta. Katso tarkempia tietoja Mukaan ohjelmaan -sivulta.

Lisätietoa mentorihausta antaa yhteyspäällikkö Marja Peltomäki marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

 

”Mentorointi antoi itseluottamusta, itsereflektiota ja toivoa tulevaan” – ryhmämentorointiohjelma hienosti päätökseen!

Marraskuun lopussa startannut ryhmämentorointiohjelma sai päätöksensä aurinkoisena toukokuun päivänä Tiedekulmassa. Päätöstilaisuutta vietettiin yhteisen reflektoinnin ja palautteenannon merkeissä tiistaina 21.5. Uusi kausi käynnistyy ensi syksynä, mutta palataan vielä hetkeksi päätöstilaisuuden kuviin ja tunnelmiin.

Aktorit saivat varmuutta ja käytännön vinkkejä

Tällä kaudella ryhmämentorointiohjelmaan osallistui aktoreina kaiken kaikkiaan 107 opiskelijaa monialaisesti eri tiedekunnista. Päätöstilaisuudessa he kommentoivat, että mentorointiohjelma toi ennen kaikkea uskallusta ja varmuutta omiin taitoihin luottamiseen:

 • Sain uskallusta, itsetuntemusta ja uteliaisuutta työelämää kohtaan.
 • Tiedän vahvuuksistani paljon enemmän, heikkouksista tiesin jo ennen.
 • Mentorointi antoi itseluottamusta, itsereflektiota ja toivoa tulevaan.

Moni aktoreista kertoi myös luottamuksen tulevaisuuteen ja omiin kykyihin vahvistuneen muun muassa vertaistuen avulla:

 • Mentoroinnista sain uskoa itseeni ja siihen, että (työ)asioilla on tapana järjestyä, kun näkee sopivasti vaivaa niiden eteen.
 • Hyviä keskusteluja – tietää ettei ole yksin haasteiden kanssa!
 • Mentorointi on lisännyt luottamusta tulevaisuuteen.

Mentorointiryhmät tarjosivat aiemmilta vuosilta tuttuun tapaan paljon käytännön vinkkejä työnhakuun ja työelämään. Moni aikoi laittaa vinkit tehokäyttöön tulevaisuudessa ja osalla ne olivat jo johtaneet konkreettisiin tuloksiin esimerkiksi työnhaussa.

 • Hur många timmar man jobbar är inte samma sak som hur effektiv man är.
 • Mentoroinnin aikana olen saanut harjoittelupaikan, suosittelun ja työhaastattelun, uskallusta yrittää ja ottaa yhteyttä eri ihmisiin.
 • Sain pieniä käytännön vinkkejä oman alan kulttuuriin liittyen.
 • Nyt ryhdyn rohkeasti hakemaan duunia!

Mentoritkin kokivat oppineensa paljon

Helsingin yliopiston alumneista kootut mentorit pääsivät jakamaan kokemuksiaan päätöstilaisuudessa paitsi ryhmänsä kanssa, myös keskenään. Mentoreita oli tällä kaudella kaikkiaan 30, joista osa oli ollut mukana aiempinakin vuosina. Mentorit jättivät terveisiä aktoreilleen kannustavissa merkeissä.

 • Olkaa rohkeasti omia itsejänne. Hyvin te pärjäätte!
 • Luottakaa itseenne! Te osaatte paljon enemmän kuin juuri se substanssi, mitä olette opiskelleet.
 • Unelmat – tehkää suunnitelma ja seuratkaa niitä. Voitte saavuttaa mitä vain haluatte!

Mentorointi on parhaimmillaan vastavuoroinen oppimiskokemus. Mentorit kommentoivatkin, että prosessin aikana myös heidän ajatuksensa selkiytyivät ja itsetuntemuksensa syventyi.

Mitä ohjelman tulevaisuuteen tulee, mentorit esittivät yliopistolle toiveen jonkinlaisen mentorivalmennuksen järjestämisestä ennen varsinaisen ohjelman käynnistymistä. Tämä palaute otetaankin huomioon seuraavan kauden suunnittelussa. Samoin toivottiin alumnien vielä aktiivisempaa hyödyntämistä yliopiston toiminnassa.

 • Yliopisto voisi systemaattisesti hyödyntää alumnien työelämäkokemusta myös kurssin muodossa.
 • Yliopistoon tarvitaan koko koulun mittainen ”mitä työelämä on” -kurssi, jossa kerrotaan askel askeleelta, mitä se käytännön työelämä on.

Koko mentorointikauden antia tiivisti kommentti urapolkujen kehittymisestä:

 • Jokaisella on omanlaisensa urapolku. Usko omiin vahvuuksiisi ja etsi oma reittisi, äläkä pelkää urapolulla sivuaskelia tai jopa askelia hetkellisesti taaksepäin.

Uusi kausi alkaa taas syksyllä 2019

Ryhmämentorointi käynnistyy ensi syksynä jo yhdeksättä kertaa. Mentoreiden haku alkaa elo-syyskuussa, ja mukaan haetaan jälleen monialaisesti Helsingin yliopiston eri tiedekunnista valmistuneita ja yhteiskunnan eri osa-alueilla vaikuttavia alumneja. Mentorihausta tiedotetaan yliopiston alumnikanavissa ja tällä sivulla.

Opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan myöhemmin syksyllä ja hausta tiedotetaan ryhmämentorointiblogin lisäksi urapalveluiden kanavissa. Urapalvelut ja Helsinki Alumni kiittävät kaikkia alumni-mentoreita ja opiskelija-aktoreita hienosta kaudesta ja toivottavat inspiroivaa kesää!

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen

Ryhmämentorointiohjelman kuulumisia kaudelta 2018–2019

Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta avaamassa ryhmämentorointiohjelman käynnistystilaisuutta.

Ryhmämentorointiohjelman kausi 2018 – 2019 on edennyt puoliväliinsä. Marraskuun lopulla Tiedekulmassa järjestettyyn käynnistystilaisuuteen osallistui kaikkiaan 30 mentoria ja yli 100 aktoria. Helmikuun 28. päivä mentorit kokoontuivat Porthanian lehtisaliin vaihtamaan kuulumisiaan tähänastisesta kaudesta.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma starttasi jälleen viime marraskuun 20. päivä Tiedekulmassa järjestetyllä käynnistystilaisuudella. Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivurannan avaamaan tilaisuuteen saapuneet mentorointiryhmät pääsivät tutustumaan toisiinsa ja käynnistämään puolen vuoden mittaisen mentorointiprosessin innostuneissa tunnelmissa. Tämän kauden ryhmistä kolme työskentelevät englanniksi ja yksi ruotsiksi, loput suomeksi. Kaikki mentorit ovat Helsingin yliopiston alumneja.

Ryhmät pääsivät käynnistystilaisuudessa tutustumaan toisiinsa.

Käynnistystilaisuudessa mentoreille ja aktoreille tarjottiin viime vuoden tapaan myös koulutus mentoroinnista ja sen mahdollisuuksista. Päivi Kupiaksen (Tevere Oy) vetämässä koulutuksessa keskityttiin muun muassa luottamuksellisen vuorovaikutuksen, tavoitteellisuuden ja sitoutumisen merkitykseen onnistuneessa mentoroinnissa. Tilaisuuden päätteeksi jokainen ryhmä laati keskenään mentorointisopimuksen, jossa he sitoutuivat mentorointiprosessiin ja sopivat ensimmäisistä tapaamiskerroistaan.

Päivi Kupias (Tevere Oy) piti käynnistystilaisuudessa koulutuksen mentoroinnin mahdollisuuksista.

Helmikuu toi mukanaan mentoreiden välitapaamisen

Helmikuun taittuessa maaliskuulle on myös mentorointiohjelma tältä kaudelta saavuttanut puolivälipisteensä. Tämän vuoksi mentorit kutsuttiin 28. helmikuuta perinteiseen välitapaamiseen, jossa heille annettiin tilaisuus jakaa kokemuksiaan kuluneesta kaudesta. Paikalla olleet mentorit pääsivät keskustelemaan monipuolisista toimintatavoista sekä vaihtamaan ajatuksia mentoroinnin sujumisesta.

Mentorit kokoontuivat välitapaamiseen 28.2. keskustelemaan kuluneesta kaudesta.

Ryhmissä oltiin keskusteltu laajasti muun muassa erilaisista uravaihtoehdoista ja omien vahvuuksien tunnistamisesta sekä niihin luottamisesta. Myös käytännön työnhakuun liittyviin asioihin ja esimerkiksi oman hissipuheen kehittämiseen oli käytetty aikaa. Osassa ryhmiä oli tehty yritysvierailuja, jotka herättivät innostunutta keskustelua mentoreiden keskuudessa.

Lukuisista välitapaamisessa käsitellyistä teemoista muun muassa opiskelijoiden jaksaminen, luottamus omiin taitoihinsa ja ymmärrys laajentaa ajattelua omista uramahdollisuuksista olivat nousseet esille useimmissa ryhmissä. Haasteelliseksi oli koettu muun muassa opiskelijoiden kannustaminen ideoimaan itselleen kiinnostavia urapolkuja, kun taas yhdessä ryhmässä tästä oli ollut jopa runsauden pulaa. Ryhmämuotoisen mentorointiohjelman hyvänä ominaisuutena kiiteltiin aktoreiden mahdollisuutta vertaistukeen myös keskenään.

Ryhmät jatkavat toukokuulle saakka

Ryhmämentorointiohjelma jatkuu tuttuun tapaan toukokuun lopulle saakka, jolloin ryhmät kokoontuvat yhteen ohjelman päätöstilaisuuden merkeissä. Uuden kauden mentorointihausta tiedotetaan puolestaan jälleen kesällä ja opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan ryhmiin syksyllä 2019. Ohjelman mentoreiksi haettavat ovat Helsingin yliopiston alumneja. Tarkemmin näistä tiedotetaan tällä sivustolla viimeistään kesäkuussa.

Opiskelijoiden haku aktoreiksi kaudelle 2018-2019 on käynnistynyt!

Aktoreiden eli opiskelijoiden haku kauden 2018–2019 ryhmämentorointiin on nyt avattu. Hakuaikaa on 14.10.2018 asti. Tutustu hakuohjeisiin ja toimi nopeasti, sillä ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! Mukana on tänä vuonna 36 mentoria yhteiskunnan eri aloilta.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointi käynnistyy aktoreiden ja mentoreiden yhteisellä aloitustilaisuudella 20.11.2018. Yhteinen päätöstilaisuus pidetään toukokuussa 2019. Kauden aikana mentoriryhmät kokoontuvat omatoimisesti noin kerran kuukaudessa.

Hyödynnä keskustelumahdollisuus alumnimentoreiden kanssa ja hae mukaan ryhmämentorointiin!

Ryhmämentorointi tulee taas – hae mukaan mentoriksi!

Kauden 2018-2019 ryhmämentorointiohjelma käynnistyy tänä syksynä ja haemme nyt mukaan mentoreita opiskelijaryhmille.

Mentorointiohjelma tarkoittaa oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu opintojensa loppuvaiheessa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2 – 4 opiskelijaa ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä.

Ohjelman yhteinen aloitustilaisuus on tiistaina 20.11.2018 klo 17 – 19 ja päätöstilaisuus järjestetään toukokuussa 2019. Marraskuun ja toukokuun välisenä aikana mentorointiryhmät kokoontuvat itsenäisesti noin kerran kuukaudessa.

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tällä lomakkeella viimeistään 21.9. Ilmoittautuminen ei ole sitovaa, ja sinuun otetaan yhteyttä syyskuun aikana yliopiston alumnitoimijoista. Katso tarkempia tietoja Mukaan ohjelmaan -sivulta.

Lisätietoa mentorihausta antaa Marja Peltomäki marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

”This is just the start!” – kiitokset kaikille ryhmämentorointiohjelmaan 2017-2018 osallistuneille!

Toukokuu toi perinteisesti mukanaan syksyllä käynnistyneen ryhmämentorointiohjelman päätöksen. Ohjelmassa mukana olleet kolmisenkymmentä ryhmää kokoontuivat Tiedekulmaan torstai-iltana jakamaan kokemuksiaan sekä yhdessä, että aktorit ja mentorit erikseen. Osallistujat pääsivät antamaan palautetta paitsi toisilleen, myös pohtimaan seuraavia askeleita ohjelman jälkeen.

Opiskelijat saivat runsaasti positiivisia kokemuksia

Ohjelmaan osallistuneet opiskelijajäsenet, eli aktorit, kertoivat kokemusten mentoroinnista olleen hyvin positiivisia.

 • Tutustuin upeisiin uusin kollegoihin ja sain lisää varmuutta valintoihin.
 • Mentoroinnista jäi astetta luottavaisempi olo omaan osaamiseen ja asiantuntijuuteen.

Monille tärkeää antia ohjelmassa oli ollut juuri itseluottamuksen vahvistuminen ja usko tulevaan.

 • Mentorointi antoi minulle uskoa siihen, että rautaisetkin ammattilaiset aloittavat jostakin, eikä valmistumien tarkoita, että nyt olet täysin valmis. Ja se on ihan ok!
 • Opin luottamaan intuitioon ja rohkaistuin uskomaan omaan asiantuntemukseeni ja siihen, että työelämään voi mennä rohkeasti aloittelevanakin.

Myös vertaistuen merkitystä nostettiin esille tärkeänä antina.

 • Aloin hahmottamaan, kuinka osaamiseni sijoittuu alani vastavalmistuneiden joukossa ja sitä, kuinka kaikki pohdimme samanlaisia asioita uran suhteen.
 • Mentorointi antoi mahdollisuudet omien ajatusten jakamiseen epävarmoistakin teemoista. Tuntuu, että jakamisen kautta voimaantuu, kun näkee, että muilla on aivan vastaavasti epävarmuuksia ja haasteita.

Myös vertaistuen merkitystä nostettiin esille tärkeänä antina.

 • Aloin hahmottamaan, kuinka osaamiseni sijoittuu alani vastavalmistuneiden joukossa ja sitä, kuinka kaikki pohdimme samanlaisia asioita uran suhteen.
 • Mentorointi antoi mahdollisuudet omien ajatusten jakamiseen epävarmoistakin teemoista. Tuntuu, että jakamisen kautta voimaantuu, kun näkee, että muilla on aivan vastaavasti epävarmuuksia ja haasteita.

Opiskelijoiden kommenteissa nousi myös esille hyvin käytännönläheisiä asioita niin työnhaussa, kuin esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksissa suomalaisesta kulttuurista.

 • Mentorointi auttoi opintojeni suunnittelussa ja maisteriohjelman valinnassa. Sain lisää itseluottamusta harjoittelu- ja työpaikkojen hakemiseen sekä opiskeluun.
 • Mentoroinnista sai paljon uusia näkökulmia työnhakuun ja työelämään ja inspiraatiota oman polun etsimiseen.
 • I understand more about Finnish working culture and the program helped me find a good job.

Mentorit kannustivat tulevaan

Mentorit pääsivät päätöstilaisuudessa jakamaan kokemuksiaan myös keskenään, sekä antamaan terveisiä aktoreilleen tulevaisuutta varten.

 • Aivan mahtavia, fiksuja ja osaavia aktoreita! Kiitos tästä vuodesta.
 • Tuoreita ideoita ja innostuneisuutta, tunnen oloni inspiroituneeksi ansiostanne.

Useat mentoreista olivat mukana ohjelmassa jo toista kertaa, tai peräti useamman vuoden kokemuksella. Teemoja, jotka nousivat esiin yhteisessä keskustelussa olivat mm. ryhmädynamiikka, aktoreiden monimuotoisuusja ryhmien aktiivisuus. Antoisaksi todettiin yhteiset keskustelut, oman potentiaalin miettiminen, kannustaminen ja tulevaisuuden pohdinta – ja nämä samat todettiin myös haastaviksi.

Kokemukset olivat positiivisia ja mentorit antoivat myös käytännönläheisiä vinkkejä aktoreille.

 • Opittu luottamaan omiin vahvuuksiin.
 • Älkää ottako liian vakavasti tätä kaikkea, tehkää mistä pidätte ja nauttikaa elämästä!
 • Muista kysyä neuvoa – this is just the start!

Seuraavaa kautta kohti

Ohjelma seuraavan kauden suunnittelu alkaa taas hyvissä ajoin ja sen vuoksi saatu palaute on tärkeää. Muun muassa tällä kaudella ensimmäistä kertaa käytössä olleesta mentoroinnin työkirjasta kerätään palautetta. Seuraavan kauden hakuajoista ja käytännönjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin syksyllä.

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen

Terveisiä mentoreiden välitapaamisesta

Ryhmämentorointiohjelman välitapaamisen tunnelmia.

Ryhmämentorointiohjelman mentorit kokoontuivat jakamaan kokemuksiaan välitapaamiseen 22.3. Paikalla olleet mentorit kertoivat monenlaisista toimintatavoista. Osassa ryhmiä on keskitytty keskusteluihin omista tavoitteista, uravaihtoehdoista, vahvuuksista ja osaamisen tunnistamisesta, kun taas toisissa on tehty käytännönläheistä työnhakua. Ryhmissä on käynyt vierailijoita kertomassa omasta työstään, ja useammassa ryhmässä on hyödynnetty uutta työkirjaa prosessin tukena.

”Elämänviiva-tehtävä on toiminut hyvin”, sanoo Leena Korppoo. Hänen ryhmässään aktorit ovat ensin tutustuneet toisiinsa laajemmin tehtävän kautta, ja vasta sen jälkeen on lähdetty käsittelemään kunkin kysymyksiä.

”Työkirjan ohjeet tapaamisen rakenteesta ovat olleet hyödyllisiä” kertoo puolestaan Katia Torres-Airava.

Tavoitteet ja toiminta muokkautuu ryhmän mukaan

Osa ryhmistä on hyvin heterogeenisiä. Aktorit saattavat olla erilaisissa opintovaiheissa, eri ikäisiä ja eri aloilta, mikä asettaa mentoroinnille haasteita. Miten tukea kaikkien ryhmäläisten tavoitteita?

”Olemme koettaneet hakea yhteisiä nimittäjiä kunkin aktorin kysymyksiin ja tukeneet heitä hakemaan itselleen relevanttia tietoa myös muualta”, kertoo Kajsa Ekroos, jolla on ryhmässään myös kansainvälisen taustan omaava aktori.

Ohjelmassa on tehty tietoinen päätös rakentaa ryhmät poikkitieteellisesti. Tämä tuo ryhmiin erilaisia näkökulmia, mutta joissain tapauksissa asettaa myös haasteita. Silloin ryhmässä käsiteltäviä asioita saattaa joutua vuorottelemaan aktoreiden erilaisten tarpeiden mukaan.

Osa ryhmistä on käsitellyt työnhakua hyvin käytännönläheisesti.

”Olemme kirjoittaneet hissipuheita ja hakeneet esimerkkejä ryhmäläisten kerryttämistä taidoista” sanoo kansainvälistä opiskelijaryhmää mentoroiva Guy Waller. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden uskoa itseensä ja kehittää kykyä kertoa omista vahvuuksistaan.

Haasteita ja kehittämistä

Kaikkien ryhmän jäsenten sekä mentorin aikataulujen yhteensovittaminen on osassa ryhmiä koettu haasteelliseksi. Käynnistystilaisuudessa tähän tarjottiin neuvoksi aikataulujen sopimista heti alussa koko ohjelman keston ajaksi. ”Käytännössä tämä ei ole toiminut”, kertoo Riikka Haapalainen. Ryhmälle ehdotettiin ratkaisuksi esim. Skypen käyttöä. Toki on tosiasia, että mentorointi joustaa muun elämän mukaan ja on luonnollista, että näinkin pitkässä prosessissa aikataulujen kanssa tulee välillä haasteita.

Mentorointiprosessia on edistetty eri tavoin.

”Meidän ryhmässämme kukin aktori vuorollaan valmistelee tapaamisen teeman ja käsittelytavan” sanoo Riikka Haapalainen.

Yleisesti ottaen kaikki olivat tyytyväisiä ryhmänsä toimintaan ja keskustelua olisi voinut jatkaa pidempääkin.

”Ensi vuonna varataan enemmän aikaa kokemusten jakamiseen!” lupaa Minna-Rosa Kanniainen urapalveluista.

Tunnelmia ryhmämentorointiohjelman välitapaamisesta.