”This is just the start!” – kiitokset kaikille ryhmämentorointiohjelmaan 2017-2018 osallistuneille!

Toukokuu toi perinteisesti mukanaan syksyllä käynnistyneen ryhmämentorointiohjelman päätöksen. Ohjelmassa mukana olleet kolmisenkymmentä ryhmää kokoontuivat Tiedekulmaan torstai-iltana jakamaan kokemuksiaan sekä yhdessä, että aktorit ja mentorit erikseen. Osallistujat pääsivät antamaan palautetta paitsi toisilleen, myös pohtimaan seuraavia askeleita ohjelman jälkeen.

Opiskelijat saivat runsaasti positiivisia kokemuksia

Ohjelmaan osallistuneet opiskelijajäsenet, eli aktorit, kertoivat kokemusten mentoroinnista olleen hyvin positiivisia.

 • Tutustuin upeisiin uusin kollegoihin ja sain lisää varmuutta valintoihin.
 • Mentoroinnista jäi astetta luottavaisempi olo omaan osaamiseen ja asiantuntijuuteen.

Monille tärkeää antia ohjelmassa oli ollut juuri itseluottamuksen vahvistuminen ja usko tulevaan.

 • Mentorointi antoi minulle uskoa siihen, että rautaisetkin ammattilaiset aloittavat jostakin, eikä valmistumien tarkoita, että nyt olet täysin valmis. Ja se on ihan ok!
 • Opin luottamaan intuitioon ja rohkaistuin uskomaan omaan asiantuntemukseeni ja siihen, että työelämään voi mennä rohkeasti aloittelevanakin.

Myös vertaistuen merkitystä nostettiin esille tärkeänä antina.

 • Aloin hahmottamaan, kuinka osaamiseni sijoittuu alani vastavalmistuneiden joukossa ja sitä, kuinka kaikki pohdimme samanlaisia asioita uran suhteen.
 • Mentorointi antoi mahdollisuudet omien ajatusten jakamiseen epävarmoistakin teemoista. Tuntuu, että jakamisen kautta voimaantuu, kun näkee, että muilla on aivan vastaavasti epävarmuuksia ja haasteita.

Myös vertaistuen merkitystä nostettiin esille tärkeänä antina.

 • Aloin hahmottamaan, kuinka osaamiseni sijoittuu alani vastavalmistuneiden joukossa ja sitä, kuinka kaikki pohdimme samanlaisia asioita uran suhteen.
 • Mentorointi antoi mahdollisuudet omien ajatusten jakamiseen epävarmoistakin teemoista. Tuntuu, että jakamisen kautta voimaantuu, kun näkee, että muilla on aivan vastaavasti epävarmuuksia ja haasteita.

Opiskelijoiden kommenteissa nousi myös esille hyvin käytännönläheisiä asioita niin työnhaussa, kuin esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksissa suomalaisesta kulttuurista.

 • Mentorointi auttoi opintojeni suunnittelussa ja maisteriohjelman valinnassa. Sain lisää itseluottamusta harjoittelu- ja työpaikkojen hakemiseen sekä opiskeluun.
 • Mentoroinnista sai paljon uusia näkökulmia työnhakuun ja työelämään ja inspiraatiota oman polun etsimiseen.
 • I understand more about Finnish working culture and the program helped me find a good job.

Mentorit kannustivat tulevaan

Mentorit pääsivät päätöstilaisuudessa jakamaan kokemuksiaan myös keskenään, sekä antamaan terveisiä aktoreilleen tulevaisuutta varten.

 • Aivan mahtavia, fiksuja ja osaavia aktoreita! Kiitos tästä vuodesta.
 • Tuoreita ideoita ja innostuneisuutta, tunnen oloni inspiroituneeksi ansiostanne.

Useat mentoreista olivat mukana ohjelmassa jo toista kertaa, tai peräti useamman vuoden kokemuksella. Teemoja, jotka nousivat esiin yhteisessä keskustelussa olivat mm. ryhmädynamiikka, aktoreiden monimuotoisuusja ryhmien aktiivisuus. Antoisaksi todettiin yhteiset keskustelut, oman potentiaalin miettiminen, kannustaminen ja tulevaisuuden pohdinta – ja nämä samat todettiin myös haastaviksi.

Kokemukset olivat positiivisia ja mentorit antoivat myös käytännönläheisiä vinkkejä aktoreille.

 • Opittu luottamaan omiin vahvuuksiin.
 • Älkää ottako liian vakavasti tätä kaikkea, tehkää mistä pidätte ja nauttikaa elämästä!
 • Muista kysyä neuvoa – this is just the start!

Seuraavaa kautta kohti

Ohjelma seuraavan kauden suunnittelu alkaa taas hyvissä ajoin ja sen vuoksi saatu palaute on tärkeää. Muun muassa tällä kaudella ensimmäistä kertaa käytössä olleesta mentoroinnin työkirjasta kerätään palautetta. Seuraavan kauden hakuajoista ja käytännönjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin syksyllä.

Teksti ja kuvat: Miika Mertanen

Terveisiä mentoreiden välitapaamisesta

Ryhmämentorointiohjelman välitapaamisen tunnelmia.

Ryhmämentorointiohjelman mentorit kokoontuivat jakamaan kokemuksiaan välitapaamiseen 22.3. Paikalla olleet mentorit kertoivat monenlaisista toimintatavoista. Osassa ryhmiä on keskitytty keskusteluihin omista tavoitteista, uravaihtoehdoista, vahvuuksista ja osaamisen tunnistamisesta, kun taas toisissa on tehty käytännönläheistä työnhakua. Ryhmissä on käynyt vierailijoita kertomassa omasta työstään, ja useammassa ryhmässä on hyödynnetty uutta työkirjaa prosessin tukena.

”Elämänviiva-tehtävä on toiminut hyvin”, sanoo Leena Korppoo. Hänen ryhmässään aktorit ovat ensin tutustuneet toisiinsa laajemmin tehtävän kautta, ja vasta sen jälkeen on lähdetty käsittelemään kunkin kysymyksiä.

”Työkirjan ohjeet tapaamisen rakenteesta ovat olleet hyödyllisiä” kertoo puolestaan Katia Torres-Airava.

Tavoitteet ja toiminta muokkautuu ryhmän mukaan

Osa ryhmistä on hyvin heterogeenisiä. Aktorit saattavat olla erilaisissa opintovaiheissa, eri ikäisiä ja eri aloilta, mikä asettaa mentoroinnille haasteita. Miten tukea kaikkien ryhmäläisten tavoitteita?

”Olemme koettaneet hakea yhteisiä nimittäjiä kunkin aktorin kysymyksiin ja tukeneet heitä hakemaan itselleen relevanttia tietoa myös muualta”, kertoo Kajsa Ekroos, jolla on ryhmässään myös kansainvälisen taustan omaava aktori.

Ohjelmassa on tehty tietoinen päätös rakentaa ryhmät poikkitieteellisesti. Tämä tuo ryhmiin erilaisia näkökulmia, mutta joissain tapauksissa asettaa myös haasteita. Silloin ryhmässä käsiteltäviä asioita saattaa joutua vuorottelemaan aktoreiden erilaisten tarpeiden mukaan.

Osa ryhmistä on käsitellyt työnhakua hyvin käytännönläheisesti.

”Olemme kirjoittaneet hissipuheita ja hakeneet esimerkkejä ryhmäläisten kerryttämistä taidoista” sanoo kansainvälistä opiskelijaryhmää mentoroiva Guy Waller. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden uskoa itseensä ja kehittää kykyä kertoa omista vahvuuksistaan.

Haasteita ja kehittämistä

Kaikkien ryhmän jäsenten sekä mentorin aikataulujen yhteensovittaminen on osassa ryhmiä koettu haasteelliseksi. Käynnistystilaisuudessa tähän tarjottiin neuvoksi aikataulujen sopimista heti alussa koko ohjelman keston ajaksi. ”Käytännössä tämä ei ole toiminut”, kertoo Riikka Haapalainen. Ryhmälle ehdotettiin ratkaisuksi esim. Skypen käyttöä. Toki on tosiasia, että mentorointi joustaa muun elämän mukaan ja on luonnollista, että näinkin pitkässä prosessissa aikataulujen kanssa tulee välillä haasteita.

Mentorointiprosessia on edistetty eri tavoin.

”Meidän ryhmässämme kukin aktori vuorollaan valmistelee tapaamisen teeman ja käsittelytavan” sanoo Riikka Haapalainen.

Yleisesti ottaen kaikki olivat tyytyväisiä ryhmänsä toimintaan ja keskustelua olisi voinut jatkaa pidempääkin.

”Ensi vuonna varataan enemmän aikaa kokemusten jakamiseen!” lupaa Minna-Rosa Kanniainen urapalveluista.

Tunnelmia ryhmämentorointiohjelman välitapaamisesta.

Ryhmämentorointikauden 2017-2018 kuulumisia


Ryhmämentorointikausi 2017-18 käynnistyi marraskuussa ja ryhmät jatkavat mentorointia toukokuuhun saakka.

Seuraava kausi starttaa taas syksyllä 2018 ja jatkuu kevääseen 2019 saakka. Jos haluat hakea mentoriksi kaudelle 2018-19, voit ilmoittaa kiinnostuksesi Helsigin Yliopiston Alumniyhdistyksen sivuilla.

Opiskelijahaku käynnistyy taas syys-lokakuussa 2018. Lisätietoja löydät näiltä sivuilta myöhemmin.

Ohessa viime viikolla Alumniyhdistyksen jäsenkirjeessä julkaistu artikkeli tämän vuoden ryhmämentorointikaudesta.


ALUMNIN JA OPISKELIJAN VUOROVAIKUTUSTA RAKENTAMASSA

Alumnien ja opiskelijoiden yhteistoiminnalle on jatkuva kysyntä. Helsingin yliopiston ryhmämentorointi on tähän yksi vastaus. Kauden 2017–2018 käynnistystilaisuuteen osallistuneet kertovat, mistä on kyse.

Alumni Leena Korppoo (keskellä) ryhmämentorointiohjelman käynnistystilaisuudessa aktoreidensa kanssa marraskuussa 2017. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Maanantain alkuilta ei välttämättä ole aika, jolloin Tiedekulmassa odottaisi olevan tungosta. Ryhmämentorointiohjelman käynnistystilaisuus marraskuun 13. päivänä oli kuitenkin poikkeus. Helsingin yliopiston alumneja ja opiskelijoita yhdistävä ohjelma toi paikalle liki 130 mentorin ja aktorin joukon.

Kullakin 29 mentorilla on ryhmässään 2–5 opiskelijaa. He tapaavat puolen vuoden ajan omaan tahtiinsa. Yhteiseen päätöstilaisuuteen kokoonnutaan toukokuussa 2018.

– Mentorina toimiminen on sekä hauskaa että energisoivaa. Se ei vaadi niinkään työtä, vaan hieman aikaa ja viitseliäisyyttä, kuvailee useamman kerran mukana ollut mentori Otto Mattsson.

Helsingin yliopiston urapalvelut-yksikkö koordinoi ohjelmaa jo seitsemättä kertaa yhdessä Alumniyhdistyksen ja yliopiston alumnipalveluiden kanssa. Mukana on osallistujia monipuolisesti eri tieteenaloilta – niin opiskelijoissa, kuin alumneissakin.

– Liityin Alumniyhdistykseen muutama vuosi sitten ja sitä kautta kuulin ryhmämentoroinnista. Se tarjoaa ylivoimaiset kehittymismahdollisuudet, kun toisilleen tuntemattomat ihmiset laitetaan yhteen suunnittelemaan tulevaisuutta, toteaa ensimmäistä kertaa mentoriksi lähtenyt puhekonsultti Mikko Mäkipää.

Tunnelmia ryhmämentorointiohjelman käynnistystilaisuudesta. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Mentorointiprosessista tukea urasuunnitteluun

Ryhmämentorointiohjelmaa kehitetään joka vuosi – liikkeellä kun ei olla ensimmäistä kertaa. Tällä kertaa Alumniyhdistys ja urapalvelut tarjosivat käynnistystilaisuudessa osallistujille mentorointikoulutuksen, jonka piti Päivi Kupias Tevere Oy:stä. Lisäksi mentoreilla ja aktoreilla on nyt käytössään Mentoroinnin työkirja. Minna-Rosa Kanniaisen, Jaana Nylundin ja Kupiaksen koostama opas on käytännön apuväline mentorointiprosessiin ryhtyville.

Mentoroinnissa tavoitteena on keskustella yleisesti työelämään liittyvistä aiheista sekä jakaa opiskelijoille luottamuksellisesti omia työhön liittyviä kokemuksia. Ideana ei siis ole, että mentori jakaisi aktoreille vain substanssiosaamistaan.

– Suomessa mentorit saattavat usein olla vaatimattomia, mutta todellisuudessa heillä on paljon annettavaa omista kokemuksistaan, totesi Kupias käynnistystilaisuudessa.

Opiskelijoiden kiinnostus ohjelmaan näkyy vuosittain suuressa hakijamäärässä. Ryhmämentorointi tarjoaa mahdollisuuden pohtia omia urasuunnitelmia ja saada alumnilta työelämävinkkejä.

– Mentorina voin auttaa opiskelijoita juuri niissä käytännön kysymyksissä, joihin yliopisto-opinnot eivät anna vastausta: Mitä asioita arvostetaan työelämässä? Miten haen ja hakeudun erilaisiin työtehtäviin? Miten kerron omasta osaamisestani työnantajille, listaa Alma Mediassa johtajana toiminut Mattsson.

Mentorina useampana vuotena toiminut alumni Otto Mattsson käynnistystilaisuudessa. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Ryhmämuotoisessa toiminnassa kaikki ei ole mentorin varassa, vaan myös aktorit tukevat toisiaan. Yhä enemmän ollaankin menossa vertaismentoroinnin suuntaan. Kyse on prosessista, jossa luottamus syntyy yhdessä sovittujen tapaamisten aikana.

– Luottamuksellisuuden lisäksi tärkeitä ovat yhteiset tavoitteet, muistutti Kupias.

Poikkitieteellistä vuorovaikutusta

Tänä vuonna opiskelijat pääsivät hakemaan mentoreiden ryhmiin itseään kiinnostavien teemojen perusteella. Mentorit olivat ilmoittaneet etukäteen aihealueita, joita he erityisesti aikovat ryhmissään käsitellä. Näitä olivat esimerkiksi itsetuntemus, oman osaamisen viestiminen ja erilaiset uravaihtoehdot.

Mentorointiryhmistä tulikin näin tiedekuntarajat ylittäviä.

– Aktori-mentori-yhteistyössä parasta antia odotan olevan eritasoisten tieteentekijöiden ennakkoluulottomissa keskusteluissa. Aktori ei ole vielä tieteenalojen käytänteiden kangistama ja alumnilla taas on tieteen ja käytännön yhdistämisen kokemusta, toteaa kasvatustieteiden opiskelija Kaisa Fonsell-Lehto.

Helsingin yliopiston ryhmämuotoinen mentorointiohjelma onkin poikkeuksellinen. Laajan poikkitieteellisyyden myötä ohjelma tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden osallistua oman korkeakoulun toimintaan.

– Yliopiston ohjelman erityisbonus on mahdollisuus työskennellä kehittymisestään kiinnostuneiden, tärkeätä elämänvaihetta elävien opiskelijoiden kanssa. Uskon sen olevan energisoivaa myös minulle mentorina, kommentoi mentori Leena Korppoo, Desentra Oy:llä työskentelevä psykologi.

Ohjelmassa aiempinakin vuosina mukana ollut Mattsson puolestaan toteaa, että mentorointi on erinomainen tapa kantaa kortensa kekoon niin opiskelijoiden kuin yliopiston hyväksi.

– Lisäksi nuorilta ja nuorista oppii itsekin.

Mentorointiprosessissa tavoitteista ja aikatauluista on hyvä pitää kiinni. Vuorovaikutuksella on tässä suuri merkitys.

– Mentoroinnilla voi olla iso merkitys tulevaisuuden suunnan kirkastamisessa, puolin ja toisin. Vuorovaikutuksen kautta voi avartaa omaa näkökulmaansa, kuulla kommentteja omista ajatuksista ja tavata ammattilaisia, muotoilee mentori Mäkipää.

Tunnelmia käynnistystilaisuudesta. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Alumneja tarvitaan opiskelijoiden tueksi

Tämän kauden mentorit kannustavat muita alumneja hakemaan rohkeasti mukaan ohjelman seuraavalle kaudelle. Omaa työ- ja elämänkokemustaan jakamalla voi auttaa opiskelijoita rakentamaan erilaisia tulevaisuuden kuvia ja polkuja työelämään.

– Alumnin tehtävä on ennen kaikkea rohkaista opiskelijoita tarttumaan tilaisuuksiin, herättää heidän kiinnostuksensa työelämän moninaisuuteen ja kannustaa heitä yrittämään, tähdentää Korppoo.

Oman korkeakoulun toimintaan osallistumiseen kannustetaan myös opiskelijoiden suunnalta.

– Opiskelijoille on suunnatonta hyötyä yhteistyöstä jo valmistuneiden kanssa. Keskusteluista odotan saavani parempaa tietoa ja sparrausta esimerkiksi suuntautumisvaihtoehtojen valintaan, lisää aktori Fonsell-Lehto.

Alumni Juho Mäkipää (keskellä) pitää mentorointia hienona mahdollisuutena kohdata opiskelijoita. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Teksti: Miika Mertanen, Kuvat: Riitta-Ilona Hurmerinta

Aktoreiden hakuaikaa on jatkettu 16.10. saakka

Opiskelijoiden hakuaikaa kauden 2017–2018 ryhmämentorointiin on jatkettu maanantaihin 16.10. saakka. Tähän mennessä mukaan on hakenut 77 opiskelijaa. Muutamien mentoreiden ryhmät ovat jo täynnä, esimerkiksi englanninkielisiin ryhmiin emme ota enää lisää hakijoita, mutta tarjolla on vielä runsaasti kiinnostavia mentoreita.

Tutustu mentoritarjontaan ja hae nopeasti mukaan!

Aktorihaku kaudelle 2017–2018 on käynnistynyt

Aktoreiden eli opiskelijoiden haku kauden 2017–2018 ryhmämentorointiin on nyt avattu. Hakuaikaa on 8.10.2017 asti. Tutustu hakuohjeisiin ja toimi nopeasti, sillä ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!

Helsingin yliopiston ryhmämentorointi käynnistyy aktoreiden ja mentoreiden yhteisellä aloitustilaisuudella 13.11.2017. Yhteinen päätöstilaisuus pidetään toukokuussa 2018. Kauden aikana mentoriryhmät kokoontuvat omatoimisesti noin kerran kuukaudessa.

Hyödynnä keskustelumahdollisuus alumnimentoreiden kanssa ja hae mukaan ryhmämentorointiin!

Mentorihaku kaudelle 2017-2018 on nyt auki!

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma starttaa jälleen syksyllä ja haemme opiskelijoille mentoreita. Mentorointiohjelma tarkoittaa mentorointia – oman osaamisen ja elämänkokemuksen jakamista pienryhmälle, joka koostuu opintojensa loppuvaiheessa olevista opiskelijoista. Ryhmään valitaan 2-4 opiskelijaa ja suurin osa ryhmistä on poikkitieteellisiä.

Monet mentoreistamme ovat viihtyneet niin hyvin mentorina, että jatkavat mukana useamman kierroksen. Lähes kaikki suosittelisivat ryhmämentorointia muillekin. Voit lukea mentoreiden kokemuksia edelliseltä kierrokselta seuraavasta artikkelista alempana.

Ohjelman yhteinen aloitustilaisuus on tiistaina 13.11.2017 klo 17-19 ja päätöstilaisuus järjestetään toukokuussa 2018. Marraskuun ja toukokuun välisenä aikana mentorointiryhmät kokoontuvat itsenäisesti noin kerran kuukaudessa.

Jos haluat mukaan, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tällä lomakkeella viimeistään 11.8.! Ilmoittautuminen ei ole sitovaa, ja sinuun otetaan yhteyttä elokuun aikana yliopiston alumnitoimijoista. Lisätietoa mentorihausta antaa Marja Peltomäki marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

Tervetuloa mukaan!

Kiitos kaikille mentoreille ja ryhmämentorointiin 2016-17 lukuvuonna osallistuneille!

Toukokuussa saatettiin päätökseen lukuvuoden 2016-17 ryhmämentorointiohjelma. Ohjelmaan osallistuneet kolmisenkymmentä ryhmää kokoontuivat mentoreineen Minervatorille vetämään yhteen ohjelman antia ja miettimään seuraavia askeliaan. Järjestäjille oli tärkeää kuulla osallistujien kokemuksia ja ajatuksia siitä, miten voimme jatkossa parantaa ohjelmaa entisestään.

Opiskelijoiden kokemuksia

Ohjelmaan osallistuneet opiskelijat olivat pääosin hyvin tyytyväisiä.

 • Minulla ei ole kuin hyvää sanottavaa mentoroinnista. Ryhmämme toimi erinomaisesti ja meillä oli todella hyviä keskusteluja, mitä laaja-alaisimmista aiheista työelämään ja opintoihin ja tulevaisuuteen ja unelmiimme liittyen.
 • Sain hakemaani vertaistukea ja varmuutta tulevaisuudestani ja itsestäni.
 • Eräs suurimmista syistä, miksi halusin mukaan mentorointiohjelmaan, oli tietynlainen epävarmuus ja itseluottamuksen puute mitä omiin ammatillisiin kykyihini tuli, ja voin ehdottomasti sanoa mentoroinnin valaneen minuun uskoa tämän asian suhteen.

Ryhmien käsittelemät teemat vaihtelivat osallistujien kiinnostusten mukaan ja osa ryhmistä oli hyvinkin monitieteisiä.

 • Käsittelimme mentoroinnin aikana itsetuntemukseen, omasta osaamisesta kertomiseen, itseilmaisuun ja oman alan työllistymismahdollisuuksiin liittyviä asioita. Kiinnostavaa oli etenkin ryhmän poikkitieteellisyys, joka toi uusia näkökulmia käymiimme keskusteluihin.
 • Enimmäkseen monialaisuutta voidaan kuitenkin pitää positiivisena asiana. Huomattiin, että monessa suhteessa kaikkien haasteet ja kysymykset ovat aika samankaltaisia.

Tämän kierroksen ”hittituote” olivat yritysvierailut, joita tehtiin ryhmissä runsain mitoin.

 • Tapasimme usean tapaamisen aluksi mielenkiintoisia henkilöitä eri aloilta inspiraation lähteinä. Nämä antoivat meille uusia ajatuksia ja tapoja tarkastella mahdollisia urapolkuja.
 • Olen saanut rohkeutta omien unelmien tavoitteluun ja tutustunut siihen, millaista työskentely muutamassa itseäni kiinnostavassa organisaatiossa käytännössä on.

Palaute mentoreilta

Myös mentorit olivat tyytyväisiä päättyneeseen kierrokseen ja pitivät ohjelmaa antoisana myös itsensä kannalta.

 • Ihana kokemus, antaa uutta virtaa myös omaan arkityöhön.
 • Ilahduin, että mentorointi toimii hyvin useammallekin ihmiselle. Tämä oli ensimmäinen kertani ryhmämentorina ja olen tyytyväinen. Sain uuden työkalun omalle työpaikalleni.

Kukin mentoroi omalla tyylillään. Keskeistä ohjelmassa on kuitenkin se, että tavoitteet määräytyvät opiskelijoiden tarpeiden ja kysymysten mukaan.

 • Itse yritin pitää melko matalaa profiilia ja antaa aktoreiden puhua, mutta käsittääkseni onnistuin kuitenkin välittämään riittävästi tietoa ja näkökulmia työelämästä ja siihen liittyvistä aiheista. Välillä tehtäväni oli viedä keskustelua eteenpäin, mutta yleensä aktorit hoitivat ajatustenvaihdon hyvin myös ilman varsinaista fasilitointia.
 • Parhaiten toimivat aktoreita aktivoivat tehtävät ja harjoitukset, vaikka kyllä ihan pelkkää keskusteluakin olisi riittänyt paljon enemmän, kuin aikaa oli.

Monet mentoreista ovat osallistuneet ohjelmaan jo useamman kierroksen, ja lähes kaikki suosittelevat muillekin mentoriksi ryhtymistä.

 • Sain mahdollisuuden harjoitella erilaisia ryhmän ohjaamisen ja ryhmäyttämisen taitoja erittäin motivoituneella porukalla. Mahdollisuuden auttaa nuoria tärkeässä kohtaa elämässä, ja olla tukena ja esimerkin kautta rohkaista, miten asiat voivat lähteä sujumaan, ja että eri vaihtoehtoja työelämässä on monia.

Uudistuksia seuraavalle kierrokselle

Palautteen perusteella ohjelmaan tehdään seuraavalle kerralle muutamia muutoksia. Ryhmäkoko rajataan maksimissaan neljään aktoriin, koska suurissa ryhmissä aikataulujen sumpliminen on koettu hankalaksi. Lisäksi ryhmien heterogeenisyys on aiheuttanut haasteita. Tähän pyritään saamaan parannus lisäämällä ryhmien kuvauksiin teemat, joihin niissä tullaan keskittymään. Näin opiskelijat voivat jo hakuvaiheessa ennakoida, millaisia kysymyksiä ryhmissä tullaan käsittelemään.

Myös lisäohjeistusta sekä mentoreille että aktoreille on luvassa syksyllä ilmestyvän mentoroinnin työkirjan muodossa.

Teksti: Minna-Rosa Kanniainen, Kuvat: Riitta-Ilona Hurmerinta

Ajatusten vaihtoa mentoreiden välitapaamisessa

Keskustelu oli vilkasta mentoreiden välitapaamisessa 16.3.2017. Kuvat: Riitta-Ilona Hurmerinta

Oli vuoden tähän mennessä keväisin päivä, kun kymmenen mentoria kokoontui Porthanian lehtisaliin 16.3. järjestettyyn ryhmämentoroinnin mentoreiden välitapaamiseen. Tunnelma oli innostunut, kaikki halusivat kertoa kokemuksistaan ja puheenvuoroista suorastaan kilpailtiin.

Mentorit kertoivat nauttineensa erityisesti reflektoivasta keskusteluista opiskelijoiden kanssa ja pohtineensa paljon myös omia uravalintojaan.

– On ollut mielekästä tukea opiskelijoita, jotka eivät vielä tiedä paljoa työelämästä, totesi yksi mentoreista.

Toisaalta monet mentorit kertoivat kokevansa riittämättömyyden tunnetta ja pohtivansa, miten he voisivat auttaa aktoreitaan paremmin.

Mentori edustaa työelämää

Mentorit ovat huomanneet, kuinka monille opiskelijoille on epäselvää se, että mitä työelämässä oikeasti tehdään. Mentoroinnin hittituotteeksi kaudella 2016–2017 onkin muodostunut yritysvierailut. Aktorit ovat olleet kiinnostuneita kuulemaan vierailukohteissa esimerkiksi työtekijöiden urapoluista ja erilaisten työtehtävien sisällöistä.

Eräs mentori kertoi halunneensa näyttää aktoreilleen, kuinka ”epämääräisen” generalistialan edustajia on työllistynyt mielenkiintoisiin tehtäviin ja etsinyt vierailukohteita sen perustella. Mentorit kertoivat ottaneensa yhteyttä esimerkiksi opiskelukavereihin tai aiempiin työpaikkoihinsa järjestäessään vierailuja.

Yritysvierailut nähtiin myös mahdollisuutena verkostoitumiseen. Yhdessä ryhmässä aktori oli päässyt vierailun kautta jopa työhaastatteluun. Mentoreiden välitapaamisessa keskusteltiinkin siitä, mitä yritysvierailulla kannattaa tehdä ja uutena ideana heräsi, että ryhmät voisivat tehdä enemmän yhteistyötä tämäkin toiminnan osalta.

Urapalveluiden Minna-Rosa Kanniainen kuitenkin muistuttaa, ettei yritysvierailujen painoarvon mentoroinnissa tule olla liian suuri. On tärkeää, että aikaa jää myös itsetuntemuksen kehittämiselle, ja että aktoreilla on mahdollisimman aktiivinen rooli suunnittelussa ja toteutuksessa mikäli yritysvierailuja tehdään.

Esimerkiksi yhdessä ryhmässä oltiin tehty tietoinen ratkaisu, ettei yritysvierailuja järjestetä, koska ryhmä halusi keskittyä tapaamisissaan muiden teemojen käsittelyyn.

Mentoroinnin ytimenä reflektoiva keskustelu

Mentorit kertoivat huomanneensa, että monet aktoreista eivät tiedä, mitä he haluavat työelämältä. Tärkeimpänä osana mentorointia nähtiin reflektoiva keskustelu omista vahvuuksista ja mahdollisuuksista.

Yksi esimiestehtävissä työskentelevä mentori kertoi hauskasti huomanneensa, kuinka hän aluksi saneli kaiken aktoreilleen. Pian hän oivalsi, että tämä ei ole mentoroinnin tarkoitus, ja hän on yrittänyt saada aktorit pohtimaan ryhmässä omia ajatuksiaan.

Itsetuntemuksen kehittämisen tukena on käytetty erilaisia harjoituksia. Yhdellä ryhmällä oli ollut käytössä VIA Character -testi. Sen perusteella he ovat pohtineet omia vahvuuksiaan ja osaamistaan ja miten niistä kannattaa viestiä työnhakudokumenteissa. Myös aarrekartta- ja unelmointiharjoitukset ovat olleet käytössä.

Aktorit ovat kaivanneet apua CV:n ja LinkedIn-profiilin tekemiseen. Myös hakemuskirjeitä kesätyöpaikkoihin on mietitty yhdessä. Tärkeä pohja työnhakudokumenttien työstämiselle on ollut pohtia ensin itsetuntemusta ja oman osaamisen sanoittamista yhdessä mentoriryhmän kanssa.

Ryhmän tuki nähtiin tärkeänä osana mentorointia. Aktorit ovat sparranneet toisiaan ja erilaisia mahdollisuuksia on mietitty yhdessä opiskelijoiden opintotaustasta riippumatta. Ryhmän heterogeenisuutta ei ole nähty ongelmana, vaan aktoreille on ollut hyvä päästä oman oppiaineen ”kuplasta” vähän erilaiseen seuraan. Tämä on antanut uusia näkökulmia työllistymiseen ja oman erityisosaamisen tunnistamiseen.

Teksti: Johanna Joensuu, kuvat: Riitta-Ilona Hurmerinta

Mentorin monet roolit

Opiskelijoiden tukena toimiminen on alumnille kunnia-asia ja ryhmämentorointi antaa siihen hienon mahdollisuuden, toteaa Päivi Vuorinen. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Marraskuinen alkuilta. Sadepisarat iskevät Siltavuorenpenkereen mukulakivikadulle, mutta yliopistorakennuksen uumenissa ei ole tietoakaan vuodenajan synkkyydestä. Iloinen puheensorina täyttää Minerva-torin ja sen viereiset seminaarihuoneet. Uuden ryhmämentorointikauden aloitustilaisuuteen on saapunut lähes 160 henkeä.

Helsingin yliopiston urapalvelut-yksikkö koordinoi ryhmämentorointia jo kuudetta kertaa. Ensimmäinen kausi starttasi syksyllä 2011. Ohjelmaa on kehitetty vuosittain ja tänä vuonna kaikkien tiedekuntien opiskelijoille annettiin mahdollisuus osallistua. Samalla mentoreiksi tarvittiin aiempaa enemmän eri alojen alumneja. Alumniyhdistyksen jäsenistä onneksi useat sadat ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita mentorina toimimisesta.

– Ilman Alumniyhdistyksen ja yliopiston alumnitoimijoiden apua emme olisi pystyneet tätä toteuttamaan, kertoo uraohjauksen asiantuntija Minna-Rosa Kanniainen urapalveluista.

Tällä kaudella mukana on 129 aktoria ja heitä mentoroimassa 34 alumnia. Kullakin mentorilla on 2–5 opiskelijaa ryhmässään. Ryhmät tapaavat puolen vuoden ajan omavalintaiseen tahtiin ja tapaan. Yhteiseen päätöstilaisuuteen kokoonnutaan toukokuussa 2017.

– Kokeilemme nyt monitieteisyyttä ja sekoitimme ryhmiin erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä. Harvoin työpaikoillakaan on vain saman alan osaajia, joten tilanne vastaa työelämän arkea.

Ryhmämentoroinnissa ideana ei ole, että mentori jakaisi aktoreille vain substanssiosaamistaan. Tavoitteena on keskustella yleisesti työelämään liittyvistä aiheista, miettiä esimerkiksi vahvuuksien tunnistamista ja osaamisen sanoittamista. Nämä teemat ovat opintotaustoista riippumatta kaikille yhteisiä.

– Oletus ei ole, että mentorin pitäisi tietää vastaukset kaikkiin aktoreiden kysymyksiin. Mentorin yksi tehtävä on ohjata opiskelijoita etsimään tietoa, muistuttaa Kanniainen.

Mentorin on osattava kuunnella

Opiskelijoiden osallistumisinnostuksen ymmärtää hyvin. Ryhmämentorointi on oiva tapa päästä kysymään mentorilta vinkkejä omiin urasuunnitelmiin ja kuulemaan muiden aktoreiden ajatuksia.

– Motivaatio mentorina toimimiseen syntyy etenkin siitä, kun hoksaa, että meillä yliopistosta valmistuneilla on mahdollisuus tukea opiskelijoita löytämään ammatti-identiteettinsä ja siirtämään osaamistaan työelämään, kertoo toista kertaa mentoriksi lähtenyt VTM Päivi Vuorinen.

Vuorinen oli syksyllä 2016 mukana myös sosiologian ainejärjestön minimentorointiohjelmassa. Vuorinen on aihepiirin asiantuntija, koska valmentaa työkseen uranvaihtajia ja työttömiä työnhakijoita yrityksensä ReWork Partnersin kautta.

– Vaikka käsittelen työssäni asiakkaiden kanssa samanlaisia teemoja, haluan silti jakaa vapaa-ajalla osaamistani opiskelijoille. On inspiroivaa nähdä, miten aktorit oivaltavat asioita keskustelujemme aikana.

Ryhmän vertaistuki voi herättää näkemään uusia vaihtoehtoja. Kenties joku rohkaistuu tekemään päätöksen, jolla on merkittävä vaikutus hänen työuralleen, jatkaa Vuorinen.

Mentoriksi hakeutuvan ei Vuorisen mukaan kannata säikähtää sitä, että omaan ryhmään saattaa valikoitua nuorten opiskelijoiden lisäksi jo yhden työuran tehneitä aktoreita, jotka ovat nyt opiskelemassa uutta tutkintoa.

– Olin mentorina ensimmäisen kerran ryhmämentorointikaudella 2013–2014. Oletin silloin, että aktorit olisivat parikymppisiä yliopisto-opiskelijoita. Mentoroitavakseni valikoituikin myös muutama minua vanhempi ja työurallaan jo esimiestehtävissä ollut opiskelija. Uskon, että ikäjakauma teki keskusteluistamme syvällisempiä.

Mentorin tärkeimpiä tehtäviä on kuunnella, herättää ryhmäläisiä näkemään asioita eri perspektiiveistä ja ohjata yhteiseen ajatustenvaihtoon. Mentorin asiantuntijuus tulee esiin erilaisten vaihtoehtojen etsimisen opastamisessa.

– Jos toteamme yhden aktoreista olevan nyt pisteessä X ja hän kertoo haluavansa työurallaan pisteeseen Y, niin yhdessä ryhmän kanssa mietimme, millaisia asioita hänen kannattaisi tehdä päästäkseen tavoitteeseen. Usein siinä samalla avataan hänen vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja mietitään kenties lisäopintojen tarvetta, jotta polku alkaa hahmottua.

Mentorikin pääsee pohtimaan omaa elämäänsä

Aktorit haluavat kuulla mentorinsa opinnoista, työpaikoista ja osaamisen kehittämisestä uran varrella. Myös vapaa-ajan ja perhe-elämän yhdistäminen kiireiseen työtahtiin kiinnostaa opiskelijoita, vaikka ryhmämentoroinnin tarkoitus ei ole keskustella liian henkilökohtaisista asioista. Jokainen osallistuja määrittelee itse yksityisyytensä rajat myös keskusteluteemojen osalta.

Opiskelijoiden auttamisen lisäksi mentorina toimiminen tarjoaa alumnille mahdollisuuden pysähtyä miettimään omaa elämäänsä.

– Mentorina saat ja joudut pohtimaan aika syvällisesti omaa työuraasi ja omia elämänvalintojasi opiskeluvuosista lähtien. Sikäli tämä on itsekkäästäkin näkökulmasta erittäin antoisaa, toteaa Vuorinen.

Mentorina pääsee jakamaan kokemuksiaan halutessaan myös muiden mentoreiden kanssa. Tämä mahdollisuus kannattaa Vuorisen mukaan rohkeasti hyödyntää.

Tälläkin kaudella Alumniyhdistys ja urapalvelut järjestävät mentoreille tapaamisen maaliskuussa. Uutena verkostoitumisalustana mentoreille on avattu LinkedIn-ryhmä, johon toivotaan mukaan aiempienkin vuosien mentoreita. Lisäksi ryhmämentoroinnin Facebook- ryhmä tarjoaa kaikille aiheesta kiinnostuneille mahdollisuuden yhteydenpitoon.

Mentoroinnissa ei tarvitse syntyä yhteistä lopputulosta

Opiskelijat saivat ohjelmaan hakiessaan nimetä mentoriehdokkaiden joukosta kolme suosikkiaan. Ryhmäjaot tehtiin näiden toiveiden perusteella.

– On aina jännittävää nähdä, miten ryhmädynamiikka lähtee muodostumaan, kertoo Kanniainen.

Päivi Vuorisen mielestä ryhmäläisten moniäänisyys on rikkaus.

– Jokainen osallistuja joutuu huomioimaan muut ryhmäläiset. Se vaatii yhteistyötaitoja. Mentoroinnin aloitustilaisuudessa kirjattavat pelisäännöt auttavat yhteisten toimintatapojen sopimisessa.

Kyse ei ole yksilösparrauksesta, joten yksittäinen aktori ei voi vaatia henkilökohtaista ohjausta tai mentoriltaan huomiota ryhmätapaamisten ulkopuolella. Mentori ei myöskään ole vastuussa aktoreidensa valinnoista tai tekemisistä.

Ryhmämentoroinnista puuttuu tiimityöskentelyyn yleensä liittyvä paine saada valmiiksi yhteinen lopputulos. Tapaamisissa riittää keskusteleminen ja asioista voidaan olla eri mieltä. Mentoriksi ryhtymistä pohtivan alumnin kannattaa muistaa, että olennainen osa toimintaa on aktorien keskinäinen vertaistuki.

Aiempina vuosina monet mentorointiryhmät ovat tehneet yritysvierailuja. Vuorinenkin aikoo viedä aktorinsa tutustumaan muutamiin organisaatioihin.

– Pyrin hyödyntämään LinkedIn-kontaktejani ja etsimään sieltä Helsingin yliopiston alumneja, joiden työpaikoilla voisimme vierailla. Alumneilta saatava tieto heidän työtehtävistään ja työnantajistaan on aktoreille monella tapaa hyödyllistä. Vierailut toimivat myös kontaktiverkoston laajentamisessa.

Uraohjauksen asiantuntija Minna-Rosa Kanniainen kertomassa illan ohjelmasta ryhmämentoroinnin käynnistystilaisuudessa 22.11.2016. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Sitrakin kiinnostui yliopiston ryhmämentoroinnista

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra järjesti keväällä 2016 ideakuulutuksen, jossa haettiin ehdotuksia korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistamiseen ja korkeasti koulutettujen työllistymisen edistämiseen.

– Päätimme urapalveluissa tarjota ryhmämentorointia yhdeksi malliksi. Oli hienoa kuulla, että meidät valittiin yli 90 ehdotuksen joukosta parhaimmistoon, kertoo Minna-Rosa Kanniainen.

Ideakilpailussa jatkoon päässeiden viiden idean toteuttajat ovat tavanneet Sitran organisoimissa sparraustilaisuuksissa. Tavoitteena on kiteyttää ideoista toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää koko Suomessa.

Helsingin yliopiston ryhmämuotoinen mentorointiohjelma on poikkeuksellinen. Vastaavaa toimintaa ei ole muualla Suomessa näin laajasti tehty, vaikka mentorointi tällä hetkellä on hyvin suosittua.

– Tyypillisesti mentorointia tehdään mentori–aktori-pareina. Ryhmämentoroinnissa erityistä on skaalautuvuus. Tätä on mahdollista toteuttaa järkevillä resursseilla useille henkilöille samalla kertaa, toteaa Kanniainen.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Helsingin yliopiston Alumniyhdistyksen 1.2.2017 ilmestyneessä jäsenlehdessä.

Teksti ja kuvat: Riitta-Ilona Hurmerinta

Kuvassa artikkelissa haastateltu mentori Päivi Vuorinen. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Ryhmämentorointi avaa urapolkua uusiin suuntiin

Kun tulevaisuuden työelämä vaikuttaa muutoksen ja sattuman epävakaalta ristiaallokolta, opiskelijat kaipaavat rohkaisua ja kannustusta oman urapolkunsa löytämiseksi. Urapalveluiden ryhmämentorointi-ohjelma on yksi keino tähän: kuudetta kertaa järjestettävä ohjelma tarjoaa opiskelijalle ryhmän ja mentorin tukea lähes puolen vuoden ajaksi. Mentoreille ohjelma on myös tilaisuus uudistaa omaa ajattelua.

Mentoroinnissa inspiroivia kohtaamisia

075

Tiia Niemi (kuvassa) on yksi tämän vuoden mentorointiohjelman aktoreista. Niemeä valmistuminen ja työelämä hermostuttavat, vaikka samalla hän uskoo omiin taitoihinsa ja suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti – mahdollisuuksia on paljon, mutta oman paikan löytyminen huolestuttaa. Hän onkin päättänyt aloittaa vaihtoehtojen punnitsemisen jo nyt, ettei valmistumisen jälkeen jäisi tyhjän päälle.

– Mentorointiohjelma antaa aikaa ajatella, mitä tulevaisuudessa haluaisi tehdä, ja lisää ideoita niin, ettei keskity vain niihin asioihin, joita on aikaisemminkin ajatellut, Niemi pohtii.

Niemeä urapalveluiden muutkin palvelut, kuten yksilöllinen uraohjaus, ovat auttaneet selvittämään hänen uransa suuntaa. Mentoroinnissa ainutlaatuista on kuitenkin mahdollisuus pitkäjänteiseen keskusteluun ja sparraukseen oman alan alumnin kanssa, jolla on kokemusta työelämän haasteista.

– Odotan, että saan neuvoja mentorilta, joka on ollut jo työelämässä ja ymmärtää, miten se nykyään toimii, Niemi kertoo innostuneesti. Perinteiset urat, jotka perustuvat koko elämän mittaiselle työsuhteelle, tuskin odottavat enää valmistuvia opiskelijoita. Tämän jatkuvan muutoksen käsittelemiseen Niemi kaipaakin kokeneemman neuvoja.

Asenne ratkaisee

Vuorinen_h

Juuri uskoa työelämään Hanna Vuorinen (kuvassa) haluaa tulevana mentorina luoda opiskelijoihin: asenne, omien taitojen tuntemus ja niihin luottaminen vievät pitkälle muuttuvassakin työelämässä.

– Vallitsevana tilanteena työelämässä on jatkuva muutos. Käytännössä mikään ei ole enää varmaa, ja se on myös hyvä asia: sitä pitäisi oppia itse hyödyntämään, ja on oltava valmiuksia ottaa vastaan muutoksia, Vuorinen pohtii.

Ryhmämentoroinnin aikana Vuorinen pääsee jakamaan kokemuksiaan pian valmistuville opiskelijoille rauhoittavalla ja kannustavalla tavalla. Tätä alumnina olo merkitsee Vuoriselle – vapautta osallistua yliopiston toimintaan valmistumisen jälkeenkin ja mahdollisuutta jakaa sitä, mitä on itse saanut.

Vuoriselle ohjelma mahdollistaa myös mentoreiden oman ajattelun tuulettamisen.

– On aina avartavaa keskustella eri koulutustaustaisten ja elämänvaiheessa olevien ihmisten kanssa. Odotan sitä, että pääsen tsemppaamaan muita prosessissa ja se kirkastaa samalla myös omia ajatuksiani.

Urapalvelut tarjoaa tukea työelämään – myös valmistumisen jälkeen

Ryhmämentorointi pyörähtää käyntiin tiistaina 22.11. avajaistilaisuudella, jossa mentorit ja aktorit tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa. Tunnelmia ensikohtaamisesta ja koko ohjelman etenemisestä voit seurata täällä Mentorointi-blogissa ja urapalveluiden Facebook-kanavalla.

Ryhmämentorointi on toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston urapalveluiden, alumnipalveluiden ja Alumniyhdistyksen toimesta. Merkittävä rooli ohjelman onnistumisessa on tietysti Helsingin yliopiston alumneilla, jotka ovat sitoutuneet mentoroimaan opiskelijoita ohjelman ajan. Ohjelma on osa tutkintoihin kuuluvaa työelämäorientaatiota. Lisäksi urapalvelut tarjoaa opiskelijoille muita työelämään valmentavia palveluita, kuten urakursseja. Opiskelijat voivat esimerkiksi varata ajan yksilölliseen uraohjaukseen tai osallistua työelämätilaisuuksiin – jopa vuosi valmistumisen jälkeen. Tutustu koko tarjontaan täällä!