Hyödyt opiskelijalle

Edellisten kausien opiskelija-aktorit kertovat mentoroinnin hyödyistä näin:

 • ”Kokemus oli hyvä ja sain paljon lisää itsevarmuutta. Ryhmämme oli mahtava, ja kokoontumisiin oli aina mukava mennä ja jaksoi, vaikka muuten olisikin ollut puhki.”
 • ”Sain hyviä vinkkejä työnhakuun liittyen, lisää varmuutta työnhakuun ja oman alan löytämiseen.”
 • ”Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat selkeytyneet ja olen saanut varmuutta valmistumisen jälkeiseen aikaan. Ehkä suurin oivallus itselleni oli, ettei opiskelun ja työelämän välillä ole suurta kuilua.”
 • ”Mentorointi valoi uskoa omaan osaamiseen ja ylpeyttä siihen, mitä on jo saavuttanut. Lisäksi sai myös energiaa tavoitella haaveitani ja toisaalta rentoutta siihen, että oman jutun löytäminen voi viedä aikaa.”

Palautteita aiempien kausien opiskelija-aktoreilta

”Käsittelemämme teemat olivat ajankohtaisia ja saimme itse vaikuttaa niihin. Ryhmä puhui avoimesti ja kannusti toisiaan koko ajan. Sain ryhmämentoroinnista paljon irti, muun muuassa omat tulevaisuuden suunnitelmani selkiytyivät. Mentori oli todella hyvä, kertoi rohkeasti mielipiteensä ja auttoi paljon itseluottamuksen kasvattamisessa.”

”Mentoroinnissa ryhmä oli suuri voimavara. Olen osallistunut myös yksilömentorointiin ja koen, että ryhmämentoroinnissa hienointa oli, että meitä aktoreita oli useampi. Oli mielenkiintoista kuulla toisten ajatuksia ja kysymyksiä, joita ei olisi itse osannut välttämättä esittää. Oli ilo huomata, että ryhmän kanssa tapaamisista tuli yhä kotoisampia loppua kohti.”

Vastasiko ohjelma odotuksiasi?

”Kyllä ja enemmänkin. Omat ajatukset uran suhteen selkiytyivät kun asioille oli varattu kalenterista aika jolloin pohtia niitä. Asioita ei voinut ”paeta”. Sain myös konkreettisia välineitä työnhakuun ja oman uran rakentamiseen, joita voin hyödyntää myöhemminkin. Parasta oli ehkä oivaltaa, ettei yksi työpaikka määritä koko osaamista ja uraa, vaan uusia mahdollisuuksia ja osaamista voi hankkia monelta suunnalta (esim. harrastukset) vielä työelämän aikanakin.”

Esimerkkejä mentoroinnin aikana käsiteltävistä teemoista

Mentoroinnin aikana käsiteltävät teemat muotoutuvat aina ryhmän kiinnostusten mukaan, mutta aiempina vuosina ryhmissä on käsitelty esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Ammatillinen kasvu ja urakehitys
 • Itsetuntemus, omat vahvuudet ja osaamisen tunnistaminen
 • Tulevaisuuden suunnitelmat ja uravaihtoehdot
 • Oma motivaatio ja tavoitteet
 • Työelämätuntemus ja alakohtainen tieto
 • Työnhaku ja verkostoituminen
 • Kansainvälinen ura
 • Hyvinvointi ja jaksaminen, ajankäyttö ja priorisointi.

Mentori ei ole työnvälittäjä, sponsori, johtaja, työn tai opintojen ohjaaja, perehdyttäjä, tuutori, tai terapeutti. Hänen tehtävänään on  jakaa omaa kokemustaan ja tukea opiskelijoiden eli aktoreiden omaa kehittymistä. Aktori itse vastaa omasta oppimisestaan, joten oma aktiivisus on erittäin tärkeää.

Katso aiempien vuosien aktoreiden ja mentoreiden tunnelmia:

 

Hae mukaan ohjelmaan

Opiskelijoiden haku ryhmämentorointiohjelmaan alkaa joka syksy syys-lokakuun vaihteessa. Katso ajankohtaiset tiedot hausta Hae ohjelmaan -sivulta.