Fördelar för studeranden

Programmet startar i hösten och ansökningstiden till programmet för studenter börjar i slutet av September. Mera information om ansökning på Ansök-sidan.

Feedback back från föregående års program:

”De teman som vi behandlade var aktuella och vi fick själv påverka dem. Gruppen pratade öppet och vi sporrade varandra hela tiden. Jag fick ut mycket av gruppmentorskapet, bland annat mina egna framtidsplaner klarlades. Mentorn var verkligen bra, berättade modigt om sina åsikter och hjälpte mycket med att bygga upp självförtroendet.”

Levde programmet upp till dina förväntningar:

”Ja och även mer därtill. Mina egna tankar om karriär klarlades då man hade reserverat tid i kalendern för att fundera över dem. Man kunde inte ”fly” frågorna. Jag fick även konkreta medel för att söka jobb och bygga upp min egen karriär, som jag kan utnyttja också senare. Det bästa var kanske att inse att en arbetsplats inte bestämmer allt kunnande och karriären utan nya möjligheter och nytt kunnande kan förvärvas på många håll (t.ex. fritidsintressen) även under arbetslivet.”

Vilken nytta har man av mentorskap?

Undersökningar visar att adepterna har klar nytta av mentorskap. En mentor kan med hjälp av sin egen erfarenhet vägleda en adept i övervägandet av karriäralternativ. En mentor vet mer om potentiella arbetsmöjligheter, arbetsgivare och arbetsuppgifter än adepterna. Han eller hon känner förhållandena och människorna inom sitt eget område. Mentorskapet stärker adepternas yrkesidentitet och stärker tron på att de klarar sig i arbetslivet. Tron på den egna framtiden förstärks under mentorskapet och planerna klarnar. Mentorskapet kan även hjälpa en adept att identifiera och utveckla sitt eget kunnande, sina mål och möjligheter. Adepter utvidgar även sina egna nätverk och får feedback på och stöd för sina val.

En mentor är inte en arbetsförmedlare, sponsor, chef, arbetshandledare eller studiehandledare, inskolare, tutor, eller terapeut. Hans eller hennes uppgift är enbart att dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper, inte fatta beslut å adeptens vägnar eller kraftfullt styra adepten i någon viss riktning. En mentor ska inte heller kritisera adeptens val, även om mentorn kunde få adepten att fundera över saker på ett nytt sätt. En adept ansvarar själv för sitt eget lärande och för vad han eller hon senare i livet gör med de saker som han eller hon lärt sig.

Under gruppmentorskapet får adepterna förutom mentorns stöd också kamratstöd av varandra. I bästa fall kan mentorsgruppen utformas till ett permanent stödnätverk för dess medlemmar.