Ansök till programmet

Ansökan för studenter att delta i gruppmentorskapsprogrammet 2023–2024

Ansökningsperioden för gruppmentorskapsprogrammets säsong 2023–2024 har nu tagit slut. Alla sökande kommer att få ett e-postmeddelande från Karriärservicen mellan den 23 och 27 oktober 2023 med ytterligare information om grupptilldelningen. Tack till alla som sökt till programmet!

————–

Den 13:e säsongen av programmet, som börjar i november, kommer att ha 46 fantastiska alumnmentorer. 30 av dem kommer att mentorera sina grupper på finska och 16 på engelska. Mentorsgrupperna är tvärvetenskapliga – du kan alltså ansöka om att delta i vilken mentorsgrupp som helst, oavsett ditt studieområde. Varje grupp kan ta emot upp till fyra studenter (adepter).

Du kan söka till programmet om du är:

  • studerande vid Helsingfors universitet på kandidat-, magister- eller doktorandnivå eller har nyligen tagit examen (max 12 månader sedan)
  • villig att reflektera med gruppen om dina framtida planer och expertis
  • villig att delta i mentorsgruppsmöten under november-maj, ungefär en gång i månaden.

Under perioden 2023–2024 kommer programmet att omfatta följande evenemang, i vilka alla som godkänts i programmet förväntas delta. Språket för de gemensamma evenemangen i programmet kommer att vara engelska.

  • Kick-off-evenemang för programmet den 21.11.2023 kl. 17–19 i Campus Vik (distansdeltagandet möjligt endast för dem som har anmält sig i distansgrupper)
  • Möten med gruppen (en gång i månaden rekommenderas)
  • Det sista gemensamma mötet för alla som deltar i programmet den 6 maj 2024, antingen på Centrumcampus eller i Campus Vik (distansdeltagandet möjligt endast för dem som har anmält sig i distansgrupper)

SÅ HÄR ANSÖKER DU: Välj tre mentorer och skicka in den preliminära uppgiften

På ansökningsblanketten ber vi dig att välja de tre mentorer som du är mest intresserad av: alternativ 1, alternativ 2 och alternativ 3. Välj alltså tre olika mentorer och prioritera dem. På ansökningsblanketten ber vi dig motivera ditt val av alla tre mentorerna.

Vissa grupper träffas endast på distans och du hittar denna information i deras introduktioner. Om den grupp du har valt inte är markerad som en distansgrupp, vänligen förbered dig på att träffa din grupp på plats i Helsingfors.

SE LISTAN ÖVER MENTORERNA HÄR (endast på finska och engelska)

Observera! Vissa av mentorsgrupperna kan bli uppbokade redan innan ansökningstiden går ut. Kontrollera statusen för dina önskade grupper på mentorns profilsida innan du fyller i ansökan och anmäl dig bara till grupper som inte är uppbokade. Vi kommer att uppdatera statusen för grupperna på mentorernas profilsida 1–2 gånger om dagen under ansökningsperioden.

Vi använder följande kriterier för att bilda grupperna:

  1. Önskad mentor
  2. Anmälningsordning

I ansökningsblanketten ställs också frågor som t.ex:

  • Vilka är dina förväntningar på mentorprogrammet?
  • Vilka teman önskar du ska behandlas under mentorprogrammet?

I din ansökan ska du också inkludera den preliminära uppgiften ”Som akademiskt sakkunnig i arbetslivet – tankar om framtiden”, vars instruktioner du kan ladda ner från denna Materialer-sida. Skriv uppgiften i första hand på språket som motsvarar den grupp du söker till (om du till exempel söker som första val till en finskspråkig grupp ska du skriva uppgiften på finska). Spara dokumentet i PDF-format med ditt eget namn (förnamn_efternamn.pdf).

Vi kommer att informera alla sökande om grupoindelningen senast den 27.10.2023.

För mer information om hur du ansöker till programmet, vänligen kontakta Karriärservicen: careerservices(at)helsinki.fi

Lämna ett svar