Kontaktinformation

Mentorskapsprogrammet koordineras med samarbete mellan Helsingfors universitets karriärservice och alumnverksamheten.

Kontaktinformationer:

Karriärservice: careerservices(at)helsinki.fi

Kommunikation och samhällsrelationer: alumni(at)helsinki.fi