Kauden 2023–2024 mentorit – Mentors for the season 2023–2024

Tervetuloa tutustumaan kauden 2023–2024 upeisiin mentoreihimme!

Opiskelijoiden hakuaikaa on jatkettu maanantaihin 16.10.2023 klo 12.00 asti. Hakuohjeet löydät Hae ohjelmaan -sivulta.

Valitsethan hakemustasi varten kolme (3) itseäsi eniten kiinnostavaa mentoria. Ennen kuin haet ryhmiin, tarkistathan niiden toimintakielen ja kokoontumistavan:

    • Kieli: Mentorin esittelyteksti on joko suomeksi tai englanniksi sen mukaan, kummalla kielellä hänen ryhmänsä toimii kauden aikana.  Englanninkielisten mentoreiden profiilitiedoissa on selailun helpottamiseksi lisämaininta ”mentoring in English”. Tällä kaudella ohjelmassa ei ole mukana ruotsinkielisiä ryhmiä.
    • Tapaamiset: Jos ryhmä kokoontuu koko kauden ajan täysin etänä, mentorin profiilitiedoissa mainitaan ”mentorointiryhmä etänä”. Jos tätä mainintaa ei ole, oletuksena on, että ryhmä tapaa paikan päällä Helsingissä.

Welcome to meet our wonderful mentors for the season 2023–2024!

The application period for students has been extended until 16th October at 12.00 pm. See the application instructions on Apply to the programme page.

To apply, we ask you to choose the three (3) mentors that interest you most. Before applying, please check the operating language of the groups and whether the groups will meet on-site or remotely.

    • Language: The language of the mentor’s introduction indicates the language in which the group will operate (in Finnish or English). English-speaking mentors have an additional notion of ”mentoring in English” in their profile to make the page easier to browse. This season, there are no Swedish-speaking groups in the programme.
    • Meetings: If the group will meet completely remotely for the whole season, the mentor’s profile information will say ”this mentoring group meets remotely”. If there is no mention of meeting remotely, the assumption is that the group will meet on-site in Helsinki.

Mentorit / Mentors 2023–2024

 

Paula Aaltonen
Business Area Director
Humanistinen tiedekunta, FM 2000
Pääaine: Venäjän kieli ja kirjallisuus
Sivuaineet: Germaaninen filologia, aineenopettajan pedagogiset opinnot

Liiketoiminta-alueen johtajan roolissa kehitän yrityksemme palvelutarjontaa koskien liiketoiminnan transformaatio- ja projektijohtamisen palveluita, etenkin toiminnanohjaukseen liittyvissä muutoshankkeissa. Rooliini kuuluu vahvasti myös konsulttiemme tukeminen osana asiakashankkeiden laadunvarmistusta, työ asiakasrajapinnassa myynnin tukena sekä rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen ja uusien konsulttien perehdytykseen osallistuminen.

Valmistuin keväällä 2000 humanistisesta tiedekunnasta. Pääaineenani oli venäjä, sivuaineena saksa ja tein myös vuoden kestävät kasvatustieteen aineopettajan opinnot ja auskultoinnin. Muutama satunnainen kurssi tuli tehtyä myös valtiotieteellisen ja kauppakorkean puolelta. Työuran varrella olen käynyt myös erilaisia kursseja liittyen johtamiseen ja liiketoiminnan prosesseihin.

Haluan mentoriksi, koska: Nykyinen työtehtäväni on melko kaukana koulutuksestani, mutta mikään osa koulutuksesta ei ole mennyt hukkaan. Yliopiston jälkeen työelämässä oppia on tullut valtavasti lisää, ja tulee edelleenkin. Jakamalla omia kokemuksia ja oppeja työelämästä ja uran varrelta haluan olla hyödyksi ja avuksi vasta työelämään astuville jakamalla omia kokemuksia ja oppeja.

Osaaminen, jota erityisesti haluan jakaa ryhmälleni: Työelämä ja työ erilaisissa työyhteisöissä. Yhä enemmän työelämässä tarvitaan substanssiosaamisen ohessa kykyä johtaa itseään ja toimia osana työyhteisöä. Projektinhallinta ja muutosjohtaminen. Olipa ura ja ala mikä hyvänsä, projekteihin ja projektityöhön tulee jokainen mitä todennäköisimmin jollain lailla osallistumaan. Olen omalla urallani oppinut projekteissa ja projekteista valtavasti. Mielelläni jaan kokemuksiani ja oppimaani muillekin.

Ayesha Ahmad (mentoring in English)
Senior full stack developer
Faculty of Science, M. Sc. 2019
Major: Computer Science, Advanced studies
Minors: Networking and services

In my work I design, develop and deploy microservice-based applications from the database schema to the APIs that will expose the data and the business logic in between. I work on both the frontend and backend. Key competences in my current job: Write high quality, well-tested code, multiple languages and frameworks, proposing and evaluating solutions for new requirements, reviewing others’ code, supporting continuous integration and deployment

I began studies in the Masters in Computer Science program in 2014. I started full-time work mid 2015 after completing all coursework, this delayed my graduation to 2019 when I finally submitted my thesis. During my studies I focused on distributed systems, services and human computer interaction. For my thesis I designed and implemented a simulation based on Helsinki’s public transport network and evaluated its performance with respect to data transfer. Before this I have completed Bachelors and Masters degrees also in Computer Science from my home country. I have been working in software development for the last 8 years in the Helsinki region.

I want to be a mentor because I would like to meet new people, learn from their experiences, and hopefully help them by sharing my own experiences. I can share how to manage studies, what looks good on a resume, what to expect at an interview, what to expect at work, how to improve your chances to get an interview call.

Marko Asplund
Engineering Team Lead
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, FM 2001
Pääaine: Tietojenkäsittelytiede
Sivuaineet: Matematiikka, fysiikka

Työskentelen tuotekehitystiimin vetäjänä. Työssäni on tarvitaan hyvää ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta ja asiakkaiden tarpeista, organisationationaalista osaamista, kehitysprosessiin ja teknologiaan liittyvää asiantuntijuutta sekä kommunikointi- ja ihmissuhdetaitoja. Opiskeluiden aikana tutustuin työelämään aluksi osa-aikaisten, ja myöhemmin kokopäiväisen työn myötä Suomessa sekä Sveitsissä.

Tahdon auttaa opiskelijoita heitä työelämässä askarruttavissa kysymyksissä. Uskon voivani tarjota hyödyllisiä näkökulmia työelämässä pitkään toimineen perspektiivistä. Omaan laajan kokemuksen digitaalisten palveluiden kehittämisestä erilaisissa rooleissa, yrityksissä ja organisaatioissa, organisaatiokulttuureissa sekä eri toimialoilla. Olen myös työskennellyt tiiviisti rekrytoinnin parissa, joten voin toivoakseni auttaa myös työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Arnab Bhattacharjee (mentoring in English)
Dr.
Faculty of Medicine, PhD 2014
Major subject: Structural Biology
Minors: Immunology

I head a discovery team for a diet company. I head a research team of protein scientists and food scientists. Primarily analytics is something I need in my work. Have done PhD in Medicine, Have solved molecular mechanisms of Bacterial immune evasion.

I want to become a mentor because I want to give back to society.
Skills and competences I would like to share with my group: How to think in modern days to make a good career.

Johanna Birkstedt
Lähetystöneuvos
Humanistinen tiedekunta, FM 2001
Pääaine: Englantilainen filologia
Sivuaineet:  Poliittinen historia, germaaninen filologia, romaaninen filologia

Työskentelen ulkoministeriössä diplomaattiuralla. Tässä työssä tehtävät vaihtuvat muutaman vuoden välein, ja laaja-alaisuutta ja kokonaisuuksien hallintaa tarvitaan. Näihin olen saanut hyvän pohjan humanistina. Kielitaito on myös tärkeä. Valmistuin filosofian maisteriksi, pääaineena englanti. Sivuaineena opiskelin saksaa, ranskaa ja poliittista historiaa.

Haluan mentoriksi, koska minusta ryhmämentorointi on erinomainen tapa sekä aktoreille että mentorille oppia ja löytää uudenlaisia ajatuksia työelämästä ja urapoluista. Minulla on kokemusta työuralta valtionhallinnossa humanistina. Työssäni ja osaamisessani painottuu kansainvälisyys ja monipuolisten asiakokonaisuuksien hallinta. Voin jakaa kokemuksia oman koulutuksen ja osaamisen hyödyntämisestä sekä oman polun ja ammattiroolin löytämisestä.

Mirja Blomholm (mentorointiryhmä etänä)
Oppilaanohjaaja
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, KM 2006
Pääaine: Kotitaloustiede
Sivuaineet: Kasvatustiede, mediakasvatus, kasvatuspsykologia, erityispedagogiikka

Oppilaanohjaajana valmennan opiskelijoita tulevaisuuden ura- ja ammatinvalintaan sekä jatko-opintoihin heidän omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Olen työskennellyt aiemmin n. 13 vuotta suurtalousesimiehenä henkilöstöravintoloissa ja vanhainkodissa sekä n. 10 vuotta kotitalousopettajana. Nyt lähti käyntiin 7. vuosi oppilaanohjaajana. Toimin myös nykyisessä koulussani mentorina uusille opettajille.

Minulla on kolme tutkintoa: Kasvatustieteen maisterin tutkinto, opetushallinnon tutkinnot ja ympäristöalan johtamisen erityisammattitutkinto. Olen kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen ja johtamisen ammattilainen. Minulla on myös rehtorin pätevyys. Osaamista ja kokemusta on myös oppilaitosjohtamisesta.

Haluan mentoriksi, koska haluan auttaa, rohkaista ja kannustaa opiskelijoita yksilöllisiin omiin elämänpolkuihin ja päätöksentekotaitoihin – toteuttamaan omia unelmia ja toiveita omassa elämässä. Kaikkea saa kysyä, etsin niihin vastauksen, mikäli en heti osaa vastata. Jaan elämänkokemusta, kasvatuksen, ohjauksen ja johtamisen osaamisesta sekä tietoa ja kokemuksia jatko-opinnoista.

Valeria Caras  (mentoring in English)
Analytics Engineer
Faculty of Social Sciences, Master of Social Sciences 2021
Major: Social Sciences, Advances Studies
Minors: Introduction to Open Data Science, ”Career-related project”

I currently work as an Analytics Engineer at Posti Oyj, in the Data Science and Analytics group. I need competences in research, data analysis, coding, and cloud computing. Besides technical skills, I need to understand business logic behind the companys data I work with, have communication skills to interact with analysts, business people and present results of my work.

I have studied a master’s programme in European and Nordic studies, Social Science track. I became interested in quantitative methods of data analysis which I wanted to apply in my thesis. That is why I was taking an Introduction to Data Science course during my studies and started to study coding. Besides, I was a trainee in a research project at the Aleksanteri Institute and completed the Lahti Venture Programme where we developed a strategy for a business which was part of a career-related project.

Being an international student myself in Finland, I know how challenging it might be to find a job. I would like to help students in their job search journey by showing with my example that it is also possible to switch a career track and gain expertise in another field already starting from the university.

I would share my knowledge in gaining additional competences as self learning and taking online courses and certificates, traineeships, job searching, IT market and learning Finnish.

Homa Ghasemi Falk (mentoring in English)
Physicist
Faculty of Science, MSci 2019
Major: Atmospheric science
Minor: Atmospheric science, Data visualization expert/ data scientist

Analytic mind, problem solving, ”to-do attitude”. I got my Bachelor’s degree in physics and two Master’s degrees in Astronomy and Atmospheric Science.

Facilitating the way I came for others and hopefully returning what I received from my own mentors. There are thousands way to achieve your goal. If one is blocked, there are still 999 other ones you must try.

Gergana Gateva (mentoring in English)
Portfolio developer
Faculty of Biological and environmental sciences, PhD 2017
Major: Genetics

After my PhD in Genetics I transitioned into the business world with a key focus on sales, business strategy, and project management. Firstly, I worked in health-tech start-up, where I was leading our partnerships with key customers at pharma, academia, and other organizations. Then, i changed the sector to join the energy sector and I am very much enjoying my work at the largest electricity company in Finland, Fortum. My role is focused on coaching and mentoring a group of Project managers and business leads, as we drive a number of key developments in our operations. Additionally, I am involved in analytical work and generation of business insights to identify the best developmental opportunities. The key competencies I need in my role are leadership and coaching skills, communication, problem solving, and analytical thinking.

During my studies I organized career-events for over 200 students and therefore, I got very familiar with the different career opportunities and challenges for expats in Finland. Prior to coming to Finland, I graduated with M.Sc in Cell Biology from Ludwig Maximilian University of Munich, Germany, and I am happy to share about these experiences, too.

I want to become a mentor, because mentoring others brings me pure joy and happiness, because this is a way to help others find their own strengths, feel more confident, and reach their own professional goals. Therefore, I have been a mentor twice at a program at the University of Turku, and once before at the University of Helsinki. I am feeling truly privileged to have been a mentor and look forwards to this new mentoring journey, too! I am passionate about personal and career development, and I am interested in exploring how
connecting with our authentic self makes us find true bliss at work.

I will share with you all my knowledge about business life, teamwork, differences between the business and the academic world, and how I transitioned from Academia to Business. Of course, I can help with very concrete tips on CV, cover letter, LinkedIn, informational interviews, and mock job interviews. Additionally, I would be excited to explore together with you more challenging topics, for example: how to channel our true selves at work and how to select a suitable career path. You can see my LinkedIn-profile here and feel free to connect. I am happy to mentor groups in person and it is very important for me that everyone in the group commits to attending our meetings and the mentoring journey.

Karim Hammoud (mentoring in English, this mentoring group meets remotely)
Special Advisor to the Director-General/Senior Legal Officer
Faculty of Law, LL.M. Master of Laws 2000
Major: Public International Law
Minors: EU Law

I am currently serving in the Cabinet of the Director-General of the OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). The OPCW received in 2013 the Nobel Peace Prize for, inter alia, its ”extensive work to eliminate chemical weapons”. My current title is Special Advisor to the Director-General and I previously served as Deputy Chief of Cabinet and Senior Legal Officer.

My current main duties involve providing legal and policy advice to the Director-General on a wide range of issues, including on treaty implementation and interpretation, relations with the 193 Member States of the OPCW, rules of the policy-making organs of the OPCW (Conference of States Parties and Executive Council) as well as a wide range of issues pertaining to the internal governance of the OPCW (e.g. corporate, employment, finance, procurement related issues).

Key competences, in addition to legal and policy analysis, include communication, management, teamwork. My key expertise lies in issues pertaining to disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction.

I have a Masters Degree in Law from the University of Helsinki (1998–2000) but also a ”Maitrise” Degree from the Pantheon-Sorbonne University (Paris 1, France) obtained in 1998. I have also attended the University of Montpellier (Certificate in Nuclear Law) in 2008 where I furthered my knowledge in the field of Nuclear Law.  It is perhaps also worth noting that I have graduated from the Naval Academy of Finland in 1993 (RUK).

I have accumulated nearly 25 years of work experience with four different intergovernmental organisations (EU, KEDO, IAEA and OPCW). I have worked in Brussels, New York, Vienna and now in The Hague. My main duties have revolved around providing legal and policy advice on disarmament and WMD (Weapons of Mass Destruction) non-proliferations issues but also on questions pertaining to the internal governance of International Organisations.

International Organisations play a crucial role in today’s global order and students majoring in international law, international relations and/or political science may find it useful to hear it from a practitioner what skills and competences are required to work in this field and to interact with internal and external stakeholders.

It would be a pleasure and I would find it highly interesting to share with potential future mentees the knowledge, skills and competences that I have acquired in the course of my career and that I consider to be useful in the aforementioned working environment.

Keijo Honkonen
Hallintojohtaja, vararehtori
Kasvatustieteellinen tiedekunta, KM 2001
Pääaine: Kasvatustiede
Sivuaine: Työ- ja sosiaalipsykologia

Vastaan Suomen suurimman ammatillisen aikuiskouluttajan hallinnosta ja tutkintokoulutustoiminnan hallinnoinnista. Vastuullani ovat myös oppimisympäristöt, tilojen kehittäminen, julkinen hankinta ja tiedonhallinnan kokonaisuus.

Suoritin kasvatustieteen maisterin opinnot ja tutkinnon pääosin työn ohessa, joten minulla on omakohtainen kokemus aikuisiällä opiskelusta ja siihen liittyvistä ajankäytön haasteista. Aiempi mentorointini painottui uravalmennukseen ja opintojen ohjaukseen kohti kauempana olevaa tavoitetta. Koin sen molemmin puolin palkitsevana.

Teemojani ovat: Uravalmennus, työelämän ja opiskelun vaatiman ajankäytön hallinta.

Akseli Huhtanen
Learning Manager
Valtiotieteellinen tiedekunta,  Valtiotieteiden maisteri 2016
Pääaine: Käytännöllinen filosofia
Sivuaineet: Aineenopettajan pedagogiset opinnot, viestintä, elokuva- ja televisiotutkimus.

Vastaan henkilöstön oppimisesta suomalaisessa palvelualan startup-yrityksessä. Työni on erilaisten tuottavuutta parantavien toimien tutkimista, suunnittelua, toteutusta ja testausta.

Tärkeimpiä osaamisia siinä on pedagoginen ymmärrys, kyky asettaa ja seurata liiketoiminnan mittareita, sekä käytännön toteutustaidot kuten kouluttaminen, videotuotanto, valmentaminen. Erikoistuin tutkinnon loppuvaiheessa pedagogiikkaan ja kasvatusfilosofiaan. Olin läpi tutkinnon paljon järjestötoiminnassa, ja tein tapahtumia ja järjestöhallintoa myös työkseni. Sain itse paljon tukea vanhemmilta opiskelijoilta ja valmistuneilta ja haluan antaa sitä takaisin. Toisaalta uskon voivani oppia nykyopiskelijoilta paljon alan uusista suunnista.

Teemojani ovat: Miten sovittaa akateeminen osaaminen työelämän tarpeisiin. Miten työ yksityisellä, julkisella ja järjestösektorilla eroaa toisistaan. Ehkä myös henkilöstön oppimisen ja osaamisen kehittämisen käytännön taitoja.

Emilia Järvelä  (mentoring in English, this mentoring group meets remotely)
Dodge Family Prize Fellow in Astrophysics
Faculty of Science, MSc 2014, Doctor of Science (Tech.) 2018
Major: Astronomy
Minors: Physics, Theoretical physics, computer science

I am currently a Dodge Family Prize Fellow in Astrophysics in The University of Oklahoma (OK, USA). My work is independent research in the field of active galactic nuclei. This includes the whole arch of research projects: from formulating the initial idea, to writing observing proposals to obtain the data, the reduction and analysis of the data, and finally, the interpretation of the results, and writing a publication. In addition to my own research, I also supervise, advise, and mentor students, from undergrads to PhD students. Furthermore, I work as an Editorial Board Member for two scientific journals.

Practical everyday skills needed in my job include a variety of technical skills (astronomical software, coding, etc), physics, math, and statistics, and networking skills. However, the most important competence I need in my work is the elusive skill of how to be an independent scientist. It means understanding the scientific method (or, how science is done), understanding your own field, your research’s place in it, and what you can do to advance our knowledge of the topic.

I got my BSc and MSc in Astronomy in the University of Helsinki, graduating in 2014. After that I started my PhD studies in Aalto University Metsähovi Radio Observatory, and graduated as a Doctor of Science (Tech.) in Space Technology in 2018. My PhD thesis, and also my subsequent studies, are mostly observational astronomy, with some statistical studies on the side. I did my first postdoc in University of California, Santa Barbara (CA, USA). My second postdoc was a Research Fellowship in the European Space Agency’s European Space Astronomy Centre (Spain), and I currently hold the position of a Dodge Family Prize Fellow in the University of Oklahoma (OK, USA).

I want to be a mentor because I believe we should pay forward what we were given. I got a lot of advice and mentoring from researchers senior to me especially when I was a PhD student. That help was priceless, and I don’t think I would be here now without it. I want to try to make the path forward a little bit easier for the next generation of academics.

I believe that the skills and experiences I can share with my group are especially related to how to become a researcher, how to go independent (and prove it), and how to start building and navigate an international career. I have ample experience in job hunting and applications, interviews, academic writing (from cover letters to research plans, grant applications, scientific publications and so on), networking, and working your CV.

Tapani Järveläinen
Johtava it-asiantuntija
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, FK (vanha, käytännössä FM) 1992
Pääaine: kulttuurimaantiede
Sivuaineet: kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia

Nykyisin toimin sisäisenä valmentajana (coach ja fasilitaattori) sekä tuen johtamisen ja toiminnan kehittämisen menetelmiä. Pitkä kokemus esimiehenä toimimisesta.

Olen tehnyt syventävät opinnot sekä maantieteestä että antropologiasta. Lisäksi liuta muiden aineiden opintoja. Valmistumisen jälkeen olen opiskellut mm. paikkatietojärjestelmiä, yhteiskehittämistä, johtamista (JET), valmentamisen menetelmiä , kouluttamista jne.

Haluan mentoriksi, koska haluan jakaa kokemuksiani ja tukea nuoria. Käytän usein valmentavaa mentorointiotetta.

Osaaminen, jota erityisesti haluan jakaa ryhmälleni: itsensä johtaminen, kokeileva toimintamalli, asiakaslähtöisyys, työhaun strategiat, uramuotoilu.

Päivi Kippo-Edlund
ympäristöasiantuntija, ympäristöpäällikkö, emerita
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, FM 1984 (erikoistuminen hydrobiologiaan)
Pääaine: ekologinen kasvitiede
Sivuaineet: maantiede, kemia, yleinen bologia, kasvatustiede

Työskenneltyäni yli 30 vuotta ympäristöalan johtamis-, konsultointi- ja tutkijan töissä julkishallinnossa ja yksityisellä puolella, viimeksi 17 vuotta Helsingin kaupungin ympäristöpäällikkönä, siirryin 2 vuotta sitten riippumattomaksi ympäristöalan asiantuntijaksi. Työskentelen mm. kansainvälisen ympäristöalan järjestön, ESRAG:n Board Director:ina sekä Östersjöfonden-säätiön hallintoneuvostossa. Kansainväliset tehtävät ovat olleet osa työtäni n. 20 vuoden ajan. Monipuolisissa ympäristöalan työtehtävissä tarpeen on ollut sekä vahva asiantuntija- että johtamisosaaminen. Motivoijan, valmentajan, ohjaajan, neuvojan, kouluttajan, viestijän, verkostoitujan ja kehittäjän kyvyt ovat olleet tarpeen työtehtävissäni.

Maisterin tutkintoni on laaja-alainen biologian alan koulutus. Olen erikoistunut hydrobiologiaan ja erityisesti Itämeren ekologiaan. Tutkintoarvosanojen lisäksi minulla on yliopistoarvosanat ympäristöoikeudesta ja ympäristöjohtamisesta. Kandidat i naturvetenskaper -tutkinnon olen suorittanut Åbo Akademissa.

Haluan mentoriksi, koska haluan katalysoida opiskelujen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa ja rohkaista heitä käyttämään niitä. Minusta on antoisaa jakaa omaa osamistani opiskelijoiden käyttöön.

Osaaminen, jota erityisesti haluan jakaa ryhmälleni: Apua ja tukea aktorin oman osaamisen hahmottamiseen ja vahvuuksien löytämiseen. Tukea aktorin oman itseluottamuksen vahvistamiseen. Tietoa ja kokemusta erilaisista ympäristöalan työtehtävistä ja -paikoista.

Anne-Mari Kuusimäki
Kouluttaja
Humanistinen tiedekunta, KT 2022
Pääaine: Kasvatustiede

Minulla on yli 20 vuoden opettajan työkokemus ja tällä hetkellä koulutan sekä tarjoan työnohjauksellista valmennusta kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisille. Tein väitöstutkimukseni kodin ja koulun välisestä digitaalisesta viestinnästä. Olen myös ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, joten ADHD, autismikirjon teemat ovat lähellä sydäntä. Olen suorittanut HY+ ratkaisukeskeisen valmentajakoulutuksen, joten valmentava työnohjauksellinen työote on tuttu.

Tiedän itse tohtoriopintojeni kautta, miten vaativaa opiskelu voi olla henkisesti. Haluan auttaa vahvistamaan perusopintojen tai tohtoriopintojen kanssa painivien opiskelijoiden mielentaitoja, jotta he välttyisivät uupumiselta ja saisivat tutkintonsa valmiiksi. Ja voisivat jopa hyvin sillä mielenkiintoisella matkalla 🙂

Osaaminen, jota erityisesti haluan jakaa ryhmälleni: itsetuntemus, joustavan mielen taidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot (myös digiviestintä), hyvinvointi ja voimavarat.

Katariina Köykkä
Käyttäytymistieteen asiantuntija
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta & Valtiotieteellinen tiedekunta
FM ja VTM 2015
Pääaine: Puheviestintä, sosiaalipsykologia
Sivuaineet: Psykologia, elokuva- ja televisiotutkimus

Työskentelen innovaatioprojekteissa, joissa kehitetään ilmastoystävällisiä palveluja ja asumisratkaisuja. Käyttäytymistieteen asiantuntijana tehtävänäni on tuoda projektien teknisen ja liiketoiminnallisen näkökulman rinnalle ihmisnäkökulma. Tutkin ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä sekä testaan ja yhteiskehitän erilaisia ratkaisuja käyttäjien kanssa. Lisäksi suunnittelen käyttäytymistieteeseen nojaten erilaisia ratkaisuja käyttäytymisen muutoksen tukemiseksi.

Minulla on monipuolinen käyttäytymistieteellinen koulutustausta. Erilaisten sattumusten myötä päädyin suorittamaan sekä filosofian maisterin (puheviestintä) että valtiotieteiden maisterin (sosiaalipsykologia) tutkinnot. Vietin myös vuoden vaihto-oppilaana Amsterdamissa opiskellen psykologiaa. Viime vuonna innostuin suorittamaan työn ohella kasvatustieteen perusopinnot ja haaveenani on opiskella joskus tulevaisuudessa opettajan pedagogiset opinnot.

Haluan mentoriksi, koska tiedän, että siirtymä opinnoista työelämään ei usein ole yksinkertaista. Mentoroidessani viime vuonna ensimmäistä ryhmääni näin konkreettisesti, miten valtava merkitys yhteisellä jakamisella ja keskustelulla voi tämän siirtymän helpottamisessa olla, joten haluan olla mahdollistamassa sitä myös tänä vuonna. Mentorina haluan auttaa opiskelijoita ura-ajatusten jäsentelemisessä ja mahdollisuuksien hahmottamisessa, sekä tarjota mahdollisesti uusia näkökulmia. Ennen kaikkea haluan luoda innostusta ja toiveikkuutta urapohdintoihin.

Osaaminen, jota erityisesti haluan jakaa ryhmälleni: Olen erityisen kiinnostunut pohtimaan uramahdollisuuksia sellaisten opiskelijoiden kanssa, jotka eivät ole valmistumassa selkeään ammattiin ja/tai ovat epävarmoja siitä, minne voisivat suunnata työelämässä. Olen itse työskennellyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla hyvin erilaisilla työnantajilla, joten voin jakaa monenlaisia näkökulmia.
Lisäksi tutkimustaustani ansiosta tuen mielelläni opinnäytetöihin liittyvissä asioissa.

Jaana Lahdenperä-Laine (mentorointiryhmä etänä)
Asiantuntija
Kasvatustieteellinen tiedekunta, KM 2014
Pääaine: varhaiskasvatus
Sivuaineet: monikulttuurisuuskasvatus, organisaatioviestintä (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu), varhaiskasvatuksen koulutuspolitiikka, edunvalvonta, viestintä.

Olen aloittanut Tampereen yliopistossa tohtoriopinnot, alustavana aiheena varhaiskasvatustyön historiallinen muotoutuminen ja metodina Foucault’n hallinnan tutkimus ja diskurssianalyysi. Pyrkimykseni on suorittaa opinnot pääosin työn ohella. Tutkimuksessani keskityn erityisesti varhaiskasvatuksen politiikan tutkimukseen. Monikulttuurisuuskasvatuksen sivuaine antoi näkemystä ymmärtää koulutuksen epätasa-arvoistavia rakenteita.

Organisaation viestinnän opinnot taas auttoivat tarkastelemaan, miten asiantuntijatyöyhteisössä työskennellään ja miten sitä johdetaan vaikuttavalla tavalla: sisäinen viestintä (esim. kokouskäytännöt), organisaation (asiantuntijan) brändin ja maineen rakentaminen, muutosjohtamisen viestintä, kriisiviestintä, mediasuhteiden rakentaminen ja viestinnän mittaaminen.

Haluan mentoriksi, koska olen utelias. Odotan saavani uusia näkökulmia työhöni, luomaan verkostoja ja antamaan omaa osaamistani eteenpäin.

Mentorina haluan tuoda esille, miten viestinnän (ja kielen) alulla muokataan maailmaa ja käsityksiämme ympärillämme. Politiikan tekemisessä tämä on keskeistä. Kielenkäytön tunnistaminen (tutkimuksen avulla) auttaa myös tarkastelemaan näitä ilmiöitä. Tarvittaessa tämä auttaa myös irtaantumaan tämän hallinnan kohteena olemisesta, joka nähdäkseni on kestävän yhteiskunnan pitkäjänteistä rakentamista. Haluan myös kannustaa suorittamaan jatko-opinnot työn ohella.

Jyri Lautala (mentoring in English)
Coding software architect, Partner at Luoto Company Oy
Faculty of Science, MSc. 2009
Major: Physics, Medical Physics
Minors: Math, Cog.Sci.

I’m working as a consultant and partner in a small software (SW) consultancy, Luoto Company Oy. Customer problems range from project management, SW architecture design, creating data/SW products oft including machine learning.

Physics part was somewhat relevant in my first job, but skills with software/management have since superseded anything I ever saw at the Uni. I like to help and provide teachings.

I’ve been in product companies, consultancies, startups since 2009. I have a good understanding what working in Software-related companies in Finland is about (to some extend also EU).

Themes: Applying, starting, quitting, existing, feeling, getting promoted, etc. Tho my experiences mostly cover life below the Board of Directors/CEO level, and mostly on R&D side of things. Also insights into academia, especially on the Machine Learning side.

Esa Lehtinen
CEO, yritysvalmentaja
Filosofinen tiedekunta, FM 1988
Pääaine: Kulttuurimaantiede
Sivuaineet: Viestintä, yleinen historia, sosiologia, puheoppi

Toimin konsulttiyrityksen toimitusjohtajana ja senior partnerina Baltiassa sekä liikkeenjohdon konsulttina, johtajamentorina ja yritysvalmentajana Suomessa. Suomessa olen toiminut vuodesta 1995 saakka toiminimellä konsulttina, mentorina ja yritysvalmentajana. Virossa perustin vuonna 2005 johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen keskittyneen konsulttiyrityksen, mikä tällä hetkellä työllistää 14 vakituista työntekijää. Työssäni tarvitsen paljon johtamistaitoja, sosiaalisia ja viestintätaitoja, bisnesälyä sekä kulttuurien tuntemusta.

Opiskelin maantieteen koulutusohjelmassa keskittyen erityisesti Aasian kulttuureihin ja kulttuuriosaamiseen. Suorittamani sivuaineopinnot korostivat tätä osaamista ja lisäsivät alan hallintaa. Opiskeluaikanani tavoitteenani oli jatkaa tutkijana yliopistossa, mutta jostain syystä päädyin bisnespuolelle ja perustin ensimmäisen valmennusyritykseni. Yliopisto-opintojeni jälkeen ja jo yrittäjänä toimiessani jatkoin opintojani Helsingin kauppakorkeakoulun Joko-ohjelmassa ja suoritin siellä MBA-opinnot, mitkä antoivat lisäoppia johtamisesta, konsultoinnista ja bisnesosaamisesta.

Haluan jakaa omaa pitkää ja laajaa osaamistani ja kokemustani mm. yrittämisestä, työssä jaksamisesta, verkostoitumisesta ja itsensä johtamisesta nuoremmille opiskelijasukupolville. Teemojani voisivat olla esim. yrittäjyys, johtaminen, bisnesosaaminen, työnhaku, verkostoituminen, jaksaminen, itsensä johtaminen, viestintä- ja esiintymistaidot.

Rainer Lehtonen (mentorointiryhmä etänä)
Yliopistotutkija, perinnöllisyystieteen dosentti
Lääketieteellinen tiedekunta, FT 2006 (Syöpägenetiikka)
Pääaine: Perinnöllisyystiede
Sivuaineet: Molekyylibiologia, ekologia, biokemia

Olen toiminut kasvaingenomiikan tutkimusryhmässä (ryhmänjohtaja Akatemiaprofessori Lauri A. Aaltonen), joka on yksi Suomen suurimmista biolääketieteellistä tutkimusta tekevistä ryhmistä, josta jäin eläkkeelle elokuussa.

Minulla on hyvä osaaminen opiskelijoiden, opinnäytetöiden (FK-, FM- ja FT-tutkinnot) ja tieteellisten julkaisujen kirjoittamisesta ja ohjauksesta, apuraha-hakemusten teosta, genomi- ja geenidatojen, analyysien ja tulosten arvioinnista, jatkoanalyyseistä ja tulkinnasta. Myös laboratorioexperimenttien suunnittelusta. Lisäksi olen toiminut opettajana ja pitänyt lukuisia esitelmiä.

Aikaisemmin olen työskennellyt vastaavassa tehtävässä post-doc-tutkijana bioinformatiikan (joht. Sampsa Hautaniemi) tutkimusryhmässä sekä tutkijana/ projektipäällikkönä Metapopulaatiobiologian (MRG) tutkimusryhmässä (joht.,  prof. Ilkka Hanski) täpläverkkoperhosen genomin sekvensoinnissa ja genetiikan tutkimuksessa.

Tohtorin tutkintoa varten ja myös sen jälkeen suoritin mm. useita genetiikan, genomiikan, syöpäbiologian ja bioinformatiikan kursseja ja osallistuin alan kokouksiin, konferensseihin ja muihin tapahtumiin. Olen suorittanut yliopistopedagogiikan opintoja. Lisäksi olen työskennellyt liki 20 vuotta ravintola- ja hotellialalla ja suorittanut satoja opintoviikkoja alan opintoja (mm. johtamista). Järjestäjinä enimmäkseen Haaga instituutti (nyk. Haaga-Helia AMK).

Teemojani ovat: Opinnäytetöiden kirjoittaminen, tieteellisen kirjallisuuden ja artikkeleiden lukemistaito, opintojen ja tutkimusryhmässä työskentelyn yhdistäminen, ryhmätyöskentely, alani erityistuntemus.

Anna Leino
Yliopistonopettaja
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, KM 2006
Pääaine: Kasvatustiede (erityisesti varhaiskasvatus)
Sivuaineet: Esi- ja alkuopetus,  kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, erityispedagogiikka. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan erilliset opinnot (60 op),
Aikuiskoulutukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op),
opetettavat aineet kasvatustiede, varhaiskasvatustiede ja erityispedagogiikka

Työskentelen yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteen tiimissä. Opetan kasvatustieteen perusopintojen ja varhaiskasvatustieteen aineopintojen opintojaksoilla. Opetus on pääosin verkko-opetusta. Lisäksi toimin ryhmänohjaajana kasvatustieteen perusopintoja ja varhaiskasvatustieteen opintoja suorittaville opiskelijoille.

Työhöni kuuluu opetuksen lisäksi opintojen suunnittelua ja kehittämistä yhdessä tiimini kanssa. Toimin myös työyhteisöni työhyvinvointi-työryhmän jäsenenä. Työni edellyttää sisällöllisen osaamisen lisäksi osaamista verkko-opetuksesta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ohjausosaamista.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto tähtäsi selkeästi varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon. Kasvatustieteen maisterin tutkinto taas kohdentui selkeämmin koulutuksen suunnitteluun ja hallintoon, opetuksen kehittämistehtäviin. Maisterin tutkintoon kuuluvan harjoittelujakson suoritin Lastensuojelun Keskusliitossa, jossa pääsin perehtymään mm. koulutussuunnitteluun ja projektityöskentelyyn.

Koen, että voisin tuoda opiskelijoille esimerkkiä siitä, kuinka ensimmäinen tutkinto ei välttämättä vielä määritä tulevaa työuraa, vaan osaamista on aina mahdollista täydentää ja suunnata uudelleen. Olen mielestäni hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea kasvatustieteen maisterina on mahdollista tehdä työkseen. Mentorina haluan jakaa kanssanne laaja-alaista osaamistani ja kokemustani koulutussuunnittelusta, opetuksesta ja ohjauksesta lapsista aikuisiin sekä jatkuvan oppimisen näkökulmaa osana työuraa.

Lotta Leppänen (mentorointiryhmä etänä)
Projektipäällikkö
Humanistinen tiedekunta, FM 2015
Pääaine: Saksan kieli
Sivuaineet: Kääntäminen, eurooppaoikeus, EU-Studies, viestintä ja media, sisäinen laskenta

Vuoden 2023 alusta olen työskennellyt Helsingin kaupungilla taloushallintopalvelussa (Talpassa), RPA:n ja koneoppimisen projektipäällikkönä. Tätä ennen olin nelisen vuotta talouden johdossa raskaassa teollisuudessa, sekä prosessikehityksen ja business developmentin puolella. Nykyisessä työssäni tarvitsen ehkä eniten projektiprosessin hallintaa, sillä kehitämme sitä parhaillaan.

Haluan mentoriksi, koska minusta olisi kiva jakaa kokemuksiani työmarkkinoilla, eikä urapolkuni ole ehkä se tavallisin, jossa linjaltani päädytään freelance-kääntäjäksi. Osaaminen, jota erityisesti haluan jakaa ryhmälleni on käytännönläheistä, kuten esimerkiksi työhakemuksen kirjoittamista ja CV:n luomista.

Marina Lindford  (mentoring in English)
Health Innovation Specialist
Faculty of Social Sciences, Master of Economics 2010
Major: General Economics
MBA from Metropolia UAS

For the past nearly 5 years i have been working at Digital Medicine department in Orion Pharma as a project lead. Being a project lead one has to master a wide variety of competences including project management, communication skills, budgeting, agile mindset, etc. I have a Master´s Degree in Economics from Helsinki University, followed by MBA in Health Business Management from Metropolia.

I would like to become a mentor for the first time, because I do feel that my experience can be helpful and inspiring for others, as my work is not directly connected to my initial degree – and this is what I would like to share with others. Education and degree should not be limiting the work possibilities, but exactly the other way round.

I would like to share some stories from my experience and how being open to opportunities might take you to where you never expected. Getting a degree is not and end to education, as some might think. I would like to share my thoughts on always trying to think out of the box, trying to combine things that have not been combined before and see opportunities to learn and grow in difficulties and challenges.

Maria Loima (mentorointiryhmä etänä)
Euroopan parlamentin jäsenen erityisavustaja
Valtiotieteellinen tiedekunta, VTM 2020
Pääaine: Käytännöllinen filosofia
Sivuaine: EU-tutkimus, johtamisen tutkimus

Maria Loima (mentorointiryhmä etänä)
Euroopan parlamentin jäsenen erityisavustaja
Valtiotieteellinen tiedekunta, VTM 2020
Pääaine: Käytännöllinen filosofia
Sivuaine: EU-tutkimus, johtamisen tutkimus
Asun ja työskentelen Brysselissä. Olen Euroopan parlamentin jäsenen eli mepin erityisavustaja. Vastuulleni kuuluu mepin viestintä ja mediasuhteet, sekä eurooppalaisen päätöksenteon seuraaminen työmarkkinapolitiikan sekä digi- ja datapolitiikan aloilla.

Työssäni tarvitsen erityisesti viestinnän asiantuntemusta, EU-osaamista, laajaa kielitaitoa, hyviä metatyötaitoja, aikaansaavaa työotetta ja kykyä oppia nopeasti. Työssäni onnistumista tukee rutinoitunut sisällöntuotannollinen osaaminen, sujuva asiatekstien lukutaito sekä laaja perehtyneisyys ajankohtaisaiheisiin. Tärkeimpiä vahvuuksiani ovat verkostoituminen ja sosiaalinen pelisilmä. Kaikkea ei aina tarvitse osata itse, vaan tarvittava osaaminen voi löytyä omasta verkostosta.

Kandin tutkinnossa suoritin EU-tutkimuksen ja johtamisen tutkimuksen sivuaineet. Maisteriopinnoissa tein ylimääräisiä opintoja viestinnän ja politiikan tutkimuksessa. Ne ovat kaikki tukeneet erinomaisesti pääaineestani käytännöllisestä filosofiasta saamaani osaamista. Tein gradun taloudellisen eriarvoisuuden oikeutuksesta, ja sekin on yllättäen osoittautunut hyödyksi erityisesti EU:n talous- ja rahapolitiikkaa sekä budjettipolitiikkaa seuratessa esihenkilöni vastuiden kautta.

Olen ollut valtsikan työelämäkurssilla mentorina kahdesti. Lisäksi olen kolmen vuoden ajan mentoroinut HYY:n ja SYL:n hallitusten jäseniä. Koen sekä saavani että antavani mentoroinnissa paljon hyvää. Olen saanut ilahduttavaa palautetta omilta aktoreiltani vuosien varrella ja se innostaa jatkamaan mentorointia edelleen.

Teemojani ovat: Kannustaminen EU-uralle / ulkomaille, opintojen aikaisen järjestöllisen tekemisen merkitys, oman osaamisen sanoittaminen.

Jukka Nisula
Aineenopettaja
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, FM 2009
Pääaine: Maantiede
Sivuaine: Biologia ja pedagogiset opinnot

Työskentelen yläkoulun biologian ja maantiedon opettajana. Kohtaan päivittäin kymmeniä oppilaita, joten vuorovaikutustaitoja tulee pohdittua ja kehitettyä tasaisin väliajoin. Lukihäiriöni takia pystyn ymmärtämään oppilaita, joilla on haasteita oppimisen kanssa.

Opetan oppilaille tulevaisuuden opiskelutaitoja ja annan eväitä muuttuviin työelämän tarpeisiin. Tärkeintä työssäni on kohdata oppilaat ajan kanssa yksilöllisinä ihmisinä, joilla on henkilökohtaiset oppimistarpeet. Hyödynnän opetustyössäni ja urheilijoiden henkisessä valmennuksessa pitkää työkokemustani, liikuntapsykologiaa sekä omaa urheilu-uraani.

Mentorina haluan jakaa osaamistani, jotta aktorit voisivat välttyä joiltakin kantapääopiston kursseilta. Voin tarjota kartanlukuapua, jotta aktorit voisivat rakentaa päämäärätietoisesti oman näköistä opiskelupolkua.

”Miksi?” on mielestäni yksi tärkeimmistä kysymyksistä, koska vastauksessa odotetaan pohdittuja perusteluja. Tärkein tehtäväni mentorina on esittää aktoreille oikeita kysymyksiä ja antaa tilaa ja välineitä, jotta he voivat etsiä kysymyksiin henkilökohtaisia vastauksia. Tavoitteita ei saavuteta haluamalla, vaan tekemällä päivittäin tietoisia tekoja, jotka johtavat kohti asetettuja tavoitteita.

Ann-Sofie Nyström
Project Worker
Faculty of Social Sciences, Master in Social Sciences 2018
Major: Social work
Minors: Comparative religion

I currently work for the Deaconess Foundation, which manages the Finnish national Exit program. The Exit program offers services for individuals that need support in leaving violent extremist groups.

My tasks include case management and client work, both digitally and face-to-face. In addition, I am in charge of assessing and integrating internationally used methods into the program, including methodology utilizing the digital realm. The tasks involve lots of European and Nordic collaboration as well as with national counterparts and partners both in the public and private sector. My current role requires good networking, research and analytical skills.

I started my recent job seven months ago, after leaving my job in the UN in Geneva where I stayed 3,5 years. In my previous position, I led on the development of the Preventing and Countering Violent Extremism workstream within UNITAR’s Division for Peace. The tasks included partnership engagement as well as conceptualization and coordination of project activities related to preventing and countering violent extremism. Moreover, I supported project activities in the area of counter-terrorism. In addition, I served as one of the Focal Points of UNITAR in the Global Counter-Terrorism Coordination Compact in its eight working groups.

Before that I worked as a specialist for the Finnish National Agency of Education. I was responsible, together with a team of experts, for developing the national PVE strategy within the field of education. The agency works directly under the Ministry of Education and Culture and oversees the educational institutions on different stages of education, from early childhood care up to vocational training. The tasks included European and Nordic collaboration.

I studied social work as my major, but my greatest interest were in understanding social problems and societal structures, comparative religion, politics and international development. I greatly enjoyed the Masters programme, since it gave me the chance to dive deep into topics that I found interesting. I chose to write my MA thesis on the topic of about young adults and their journeys to conflict zone in Syria to join ISIS, their life situations and their encounters with authorities upon their return to Finland. It was in fact my thesis work that actually brought me the professional opportunities further down the lane. I did my exchange studies in Stockholm, where I also studied leadership and volunteered for various human rights and anti-trafficking organisations.

I don’t have the typical background for a UN career, but I still managed to secure a job and could have stayed if I wanted to. Many people never have the courage to try, because they think they don´t fit in because of their background or lack of self confidence. But a lot of times what they need is a confidence boost and a bit of encouragement! Moreover, many times during my professional career I felt lonely and not skilled enough for the types of jobs I had. But I made it and I wish I would have had support back then – that is why I want to become a mentor for young students.

I have experience in project management as well as training development and implementation for projects in Europe, Central Asia, and Africa. I have thematic experience in (inter alia) preventing and countering violent extremism and counter-terrorism, social protection and empowerment, child protection, as well as violence and conflict prevention.

I am moreover passionate about agile leadership, mental health and staff welfare issues. This has led me to involvement in initiatives driving equal parental rights, driving an organisational talent retention strategy, and drafting recommendations for a working environment free of all forms of racism and racial discrimination in the United Nations.

Through my experience, I have gained a thorough insight into professional life in the United Nations and with the Finnish government, with its pros and cons. I am also well acknowledged with the different career paths that can take you further if you want an international – or Finnish – career and hope to help other young people on that path and prepare them for it.

Tero Peltola (mentoring in English)
Chairman of board
Faculty of Science, Master of Science 1988
Major: Computer Science
Minors: Mathematics, Statistics

Currently, entrepreneur at family business sharing experiences to other companies. Outstanding 30 years career in Nokia, latest task Vice President, LTE Business Line of Mobile Networks from early technology start to multibillion euros business with P&L responsibility.

Proven leadership and managerial skills in getting the team drive for the one goal, strong track record in leading big transformations, wide expertise in Agile & Lean large scale SW development in multiple sites and countries. Expertise in massive acquisitions and mergers. Recognized for achievements and professionalism with Knight of the Order of the White Rose of Finland on 6.12.2015. In addition to the education (MSc in Computer Science) I was a teacher in the department of Computer Science.

The more useful knowledge is coming from my experience in leading product development in a big corporation and consulting other companies.
I can share leadership and management skills useful for both small startups and big corporations. I have also learnt self-management skills that are essential to be successful in the current working environments.

Barun Pradhan (this mentoring group meets remotely, mentoring in English)
Dr.
Faculty of Medicine, PhD 2021
Major subject : Biomedicine
Minors: Genomics

I am a postdoctoral researcher in Weill Cornell Medicine, Cornell University. My job is to conduct biomedical and genomics research and present my results in the form of presentations and academic articles. The key competencies required is to design and execute experiments, analyze the data and communicate it.

I did my undergraduate studies in Kathmandu University, Nepal, where I graduated with a degree in Biotechnology. I pursued my career as a high-school biology tutor. But after 2-year spell at teaching I realised that I had so many fundamental questions in biology, which led me to do my masters and eventually PhD in molecular biosciences in University of Helsinki, Faculty of Biotechnology and Medicine respectively.

I want to be a mentor because looking back I think I could have used a mentor. Although I had a few informal mentors as I was pursuing my degree, having a dedicated mentor and scheduled meetings would have helped me maintain focus and guide me through the process. So I want to contribute to the future generation of scholars in the University of Helsinki. Simultaneously, I hope to learn a lot from the students about their projects/ideas and keep myself up-to-date. The key skills that I want to share are science communication, project management and scientific thinking.

Anne Rahikka
Tutkimuspäällikkö
Valtiotieteellinen tiedekunta, VTT 2014
Pääaine: Sosiaalityö
Sivuaineet: Aikuiskasvatustiede, sosiologia ja psykologia, opettajan pedagogisilla opinnot

Toimin vuoden 2022 loppuun saakka tutkimuspäällikkönä. Tehtävässä vastasin säätiön tutkimus- ja kehittämistyöstä esim. hankehakemusten laatimisesta, hankehallinnoinnista ja -arvioinnista sekä talouden seurannasta. Lisäksi tehtäviini kuului tutkimuksellinen kehittäminen. Vuodesta 2023 alkaen olen ollut eläkkeellä, mutta jatkanut työskentelyä hankearvioinnin parissa, koska olen kiinnostunut kehittämään omaa arviointiosaamistani.

Valtiotieteiden tohtorin ja maisterin tutkinnot olen suorittanut Helsingin yliopistossa pääaineena sosiaalityö. Lisäksi olen osallistunut vuosien varrella useisiin täydennyskoulutuksiin, joista viimeisin oli Systemic Business Coach -koulutus. Halusin tohtorin tutkinnon jälkeen syventää omaa osaamistani tiimien kehittämisessä ja johtamisessa.

Toimin mentorina kaudella 2021–2022. Kokemuksena mentorointi oli antoisaa ja uskon voivani jakaa työurani aikana kertynyttä osaamista aktoreille ja tukea heitä oman osaamisen tunnistamisessa ja tavoitteiden määrittelyssä. Mentorina voin ammentaa omasta elämänkokemuksestani ja tukea ryhmäläisiä urapolun selkeyttämisessä ja omien työelämässä tarvittavia vahvuuksien löytämisessä. Koen, että mentoroinnissa ryhmän jokainen jäsen on merkityksellinen ja tuo oman panoksensa onnistuneeseen ryhmäprosessiin.

Erja-Riitta Riihimäki
Lukion kielten lehtori
Humanistinen tiedekunta, FM 1994
Pääaine: Ranskalainen filologia (romaaninen filologia opintojeni aikaan)
Sivuaineet: Englantilainen filologia, aineenopettajan pedagogiset opinnot

Työskentelen lukiossa kieltenopettajana ja opiskeluvalmentajana. Asiasisältöjen hallinnan lisäksi tarvitsen sylikaupalla vuorovaikutusosaamista, erilaisten oppimistapojen ymmärrystä ja organisaatiotaitoja. Toimin myös opiskeluvalmentajana omassa koulussani.

Valmistuin Helsingin yliopistosta ranskan ja englannin opettajaksi 1990-luvulla. Halu kehittyä ihmistuntijana innosti hankkimaan työnohjaajan tutkinnon Diak-ammattikorkeakoulussa 2017. Sittemmin olen opiskellut kirjoittamista Jyväskylän avoimessa yliopistossa omaksi ilokseni. Tärkeimmät oppini olen kuitenkin saanut kotiyliopistossa, jossa pääaineenani on ollut mies ja kolme lasta sekä sivuaineena koira.

Haluan mentoriksi, koska rakastan vuorovaikutusta ja uskon voivani välittää kiinnostavasti 30 työvuoden aikana kertynyttä hiljaista tietoa työelämästä tuleville ammattilaisille. Haluan myös saada raikkaan tuulahduksen nuoremmalta polvelta ja oppia uutta aktoreiltani. Olen aiemmin ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa SUKOLin (Suomen kieltenopettajien liitto) mentoriohjelmaa useana vuonna.

Olemme uniikkeja hedelmäpuita, ja minun puussani kasvaa kyky nähdä olennainen sekavassa vyyhdissä, taito rajata työmäärä ja suhteuttaa ulkoapäin tulleita vaatimuksia sekä vilpitön kiinnostus ihmisiin. Olen lempeä realisti.

Ville Salo
Kehittämispäällikkö
Valtiotieteellinen tiedekunta, VTM 2016
Pääaine: sosiologia
Sivuaineet: Valtio-oppi, taloustiede, Urban Planning

Rakennan nykyisessä työssäni Helsingin kaupungille tulevaisuuden julkista työvoimapalvelua. Johdan tiimiä, jonka vastuulla on mm. digikehitysprojekteja, tietojohtamista ja edunvalvontaa. Työni vaatii kykyä suunnitella tulevaisuutta, hallita laajoja kokonaisuuksia ja tehdä tuloksekasta yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Ennen kaupungille siirtymistä olin töissä yksityisellä sektorilla, viimeksi tutkimuskonsulttina yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja strategisen suunnittelun parissa.

Opiskelin seitsemän vuotta melko päämäärättömästi ja suunnittelin usein vaihtavani alaa, koska sosiologia tuntui pääaineena niin epämääräiseltä. Olin kiinnostunut monista eri asioista, enkä oikein nähnyt mihin opiskelutaustani veisi työelämässä. Sittemmin olen huomannut että opin ja opiskelin ihan järkeviä juttuja, mm. kaupunkisuunnittelun sivuaineen vaihdossa Lontoossa.

Haluan jakaa vinkkejä siihen, kuinka löytää eteenpäin uran alussa generalistina, kun kaikki tuntuu epävarmalta. Minulla on ollut työnantajina ja asiakkaina eri tyyppisiä organisaatioita, joita osaan vertailla myös mahdollisina työnantajina. Rekrytoin nykyisessä tehtävässäni, joten osaan tarkastella työnhakua myös siitä näkökulmasta

Marika Salonen
Aineenopettaja
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, FM 2012
Pääaine: Matematiikka
Sivuaineet: Kemia, kasvatustiede

Tämän hetkinen tehtävänkuvani on opettaa ja ohjata opiskelijoita lukiossa. Opetan kemiaa sekä pitkää ja lyhyttä matematiikkaa. Toimin myös ryhmänohjaajana sekä koulun toisena turvallisuusvastaavana. Työssäni tarvitsen luonnollisesti osaamista opetusaloiltani ja turvallisuuskysymyksistä, mutta myös taitoja ihmisten kohtaamisesta ja ohjaamisesta, ongelmanratkaisutaitoja sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Olen opiskellut yliopistotasolla myös henkilöstöjohtamista, minkä lisäksi minulla on opintoja insinööritieteessä (AMK) sekä turvallisuusalalta (AMK).

Haluan mentoriksi, koska olen kiinnostunut tapaamaan pohtivia ihmisiä. Pohdinnan aiheet voivat muun muassa liittyä opintoihin, tulevaisuuteen ja työelämään. Haluan auttaa ja herättää keskustelua erilaisista näkökulmista. Erityisesti haluaisin jakaa osaamistani työelämään, työhyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen liittyen.

Erja Sandberg
Toimitusjohtaja
Kasvatustieteellinen tiedekunta, KT 2016
Pääaine: Erityispedagogiikka
Sivuaineet: Kasvatustiede, kognitiotiede, aikuiskasvatustiede, psykologia

Olen opetus- ja kasvatusalan yrittäjä: asiantuntijakoulutukset, luennot, puhekeikat, valtion koulutushankkeet, Kelan palveluntuottaja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Tohtoriksi väitellyt ADHD:sta, erityisope, erityispedagogiikan asiantuntija. Ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja, erityisopettaja, tietokirjailija. Minulla on pitkä ja moninainen osaaminen.

Haluan mentoriksi, koska nuorten valmentaminen, ohjaaminen ja vahvuusperustainen tukeminen on minulle tärkeää. Voin antaa paljon näkemyksiä ja kokemuksia. Haluan erityisesti jakaa kokemuksia siitä, miten  yrittäjyyden ja asiantuntijuuden voi yhdistää yliopisto-opintojen jälkeen, ja miten voi brändätä itsensä, mennä kohti unelmia ja uskoa itseensä.

Anton Saressalo
Mittalaiteinsinööri
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, FT 2022
Pääaine: Kokeellinen materiaalifysiikka
Sivuaineet: Teoreettinen fysiikka

Toimin mittalaiteinsinöörinä puolijohdeteollisuuden yrityksessä. Työssäni tärkeää on yliopistourani aikana rakennettu tausta erilaisten fysikaalisten ilmiöiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa teollisuuden käytäntöön.

Valmistuin tohtoriksi Materiaali- ja nanotieteiden tohtoriohjelmasta (fysiikka) vuonna 2022. Tein väitöskirjatyöni Helsingin yliopiston Kiihdytinlaboratoriolla. Projektin aikana kehitin ja ylläpidin kokeellista mittalaitteistoa osana laskennallisen fysiikan tutkimusryhmää.

Väitöskirjapolkuni loppuvaiheessa puntaroin pitkään akateemisen maailman ja teollisuuden välillä. Haluan auttaa saman ongelman kanssa painivia opiskelijoita löytämään itselleen sopivimman tulevaisuuden urapolun. Minulla on omakohtaista kokemusta yliopistomaailmassa tehtävän tutkimuksen ja teollisuusyrityksessä työskentelyn eroista. Lisäksi toimin opiskelijana lukuisissa eri verkostoissa, joten tunnen luonnontieteen alan työllisyysnäkymät melko hyvin myös oman kapean alani ulkopuolella.

Sirpa Seppälä
Kielialan yrittäjä (kääntäjä, tulkki, kielikouluttaja, matkaopas)
Humanistinen tiedekunta, HuK 1996
Pääaine: Slaavilainen filologia (tšekin linja)
Sivuaineet: Germaaninen filologia, puheoppi, teatteritiede

Minulla on ollut 20 vuotta T:mi Sirpukka – Kielipalvelut -niminen toiminimi.  Toimialojani ovat kääntäminen (suomi-englanti-tsekki-slovakki-saksa), asioimis-, oikeus- ja neuvottelutulkkaus (olen mm. englannin rekisteröity oikeustulkki), kielikoulutus, kulttuurivalmennus Tšekkiin muuttaville tai työkomennukselle lähteville henkilöille yhteistyössä alan kansainvälisen toimijan kanssa sekä opas- ja matkanjohtajuustehtävät Suomessa ja ulkomailla.

Näistä jokainen edellyttää erilaista osaamista: Kääntäminen pitkäjännitteisyyttä sekä halua ja kykyä paneutua yksityiskohtiin. Tulkkaus nopeaa reaktiokykyä ja hyvää paineensietokykyä. Kielikoulutus kykyä innostaa ja motivoida opiskelijoita, kykyä asettua opiskelijan asemaan sekä kykyä pilkkoa vaikeita asioita palasiksi ja selventää niitä yksi kerrallaan opiskelijalle. Kulttuurivalmennus edellyttää ennen kaikkea kyseisen kulttuurin syvää ja laajaa tuntemusta. Matkailualan työt taas edellyttävät ryhmänhallintataitoja, joustavuutta ja halua ja kykyä sopeutua eteen tuleviin yllättäviin tilanteisiin.

Kaikki yllä mainitut tehtävät edellyttävät lisäksi kielitaitoa, luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä aitoa halua kohdata ihminen sellaisena kuin tämä itsensä kuhunkin tilanteeseen tuo. Yrittäjyys sinänsä puolestaan edellyttää kykyä sietää painetta ja epävarmuutta, hyviä stressinhallinta- ja ajanhallintataitoja, itsekuria sekä itsensä johtamiseen liittyviä taitoja. Ennen kaikkea yrittäjyys edellyttää kuitenkin aitoa halua toimia yrittäjänä.

Haluan mentoriksi, koska haluan rohkaista opiskelijoita valitsemaan myös epätyypillisiä ja ehkä epävarmojakin urapolkuja, seuraamaan unelmiaan ja uskaltamaan kokeilla yrittäjyyttä, mikäli se kiinnostaa. Olen myös itse kokenut mentoroinnin todella antoisaksi.

Haluan jakaa aktoreille vinkkejä ajan- ja stressinhallintaan sekä itsensä johtamiseen. Lisäksi haluan välittää rohkeutta tehdä poikkeuksellisiakin uravalintoja ja katsoa työllistymismahdollisuuksia laajemmasta näkökulmasta.

Sangita Seshadri (mentoring in English)
Faculty of Science, MSc. 2022
Major: Theoretical and Computational Methods
Minors: Applied Mathematics

I’m currently working as a consultant, in Data and Analytics. Some of the key competencies include Data Analysis, reporting, data modeling and visualization.

I completed my master’s in Theoretical and Computational Methods from Faculty of Science in the Helsinki University. My study track was in applied mathematics, in Inverse problems. I worked on analyzing the performance of image deblurring methods for my thesis.

I want to be a mentor to guide students, especially international students towards working life in Finland, and provide them with necessary support and share my experience. I would like to share with the group my journey and learnings, for example how they can build networks or how to create the right CV.

Heikki Siljamäki
Liiketoimintapäällikkö
Valtiotieteellinen tiedekunta, VTM 2010
Pääaine: Taloustiede
Sivuaineet: Tilastotiede, matematiikka

Toimin liiketoimintapäällikkönä Alma Median omistamassa autojen sähköisessä markkinapaikassa Autotalli.comissa. Tehtäväni on huolehtia, että saavutamme liiketoiminnan tavoitteet ja palvelemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Työssäni tarvitaan osaamista esimerkiksi strategiaan, markkinointiin, tuotekehitykseen ja yleisesti liiketoiminnan johtamiseen liittyen. Myös datan ja erilaisen analyyttikka-/tutkimustiedon hyödyntäminen on tärkeä osa toimintatapaamme.

Olen työskennellyt digitaalisten markkinapaikkojen, verkkokaupan ja markkinoinnin tehtävissä noin kymmenen vuoden ajan eri tehtävissä. Sitä aiemmin työskentelin toimittajana ja toimituksellisissa esimiestehtävissä talous- ja teknologiamedioissa. Taloustieteen ja tilastotieteen pohjatiedoista ja analyyttisestä ajattelutavasta on ollut hyötyä myös työelämässä, vaikka käytännön ammattitaidon olenkin oppinut työn kautta. Lisäksi olen suorittanut Executive MBA -tutkinnon Aalto-yliopistossa.

Meillä generalisteilla on paljon annettavaa myös liike-elämässä! Monista yliopiston koulutusohjelmista valmistuessa ei välttämättä ole kovin selkeitä urapolkuja, joten haluaisin osaltani auttaa tunnistamaan erilaisia mahdollisuuksia ja polkuja. Samalla uskon että mentoroinnin kautta voin myös itse oppia uutta.

Olen kiinnostunut mentoroimaan erityisesti opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita työllistymään yrityssektorille. Oma kokemukseni liittyy ennen kaikkea markkinoinnin, viestinnän ja myynnin/verkkokaupan tehtäviin, mutta voimme puhua myös yleisemmin esimerkiksi työnhausta ja itsensä kehittämisestä.

Lauri Suomalainen
Cloud Architect
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, FM 2019
Pääaine: Tietojenkäsittelytiede
Sivuaineet: Matematiikka, valtio-oppi

Työskentelen tällä hetkellä pilviarkkitehtina ja DevOps-konsulttina. Työhöni kuuluu pilviympäristöjen suunnittelu ja automaatio, pilven käyttöönotot ja migraatiot. Lisäksi olen toteuttanut jatkuvan julkaisun prosesseja ja automaatiota, liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviä tehtäviä sekä suunnitellut ja toteuttanut kehitystiimien ja niihen liittyvien tahojen välisiä työskentelymalleja.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen toimin tutkimusavustajana ja samalla opiskelin Tietoverkkojen ja Hajautettujen järjestelmien maisteriohjelmassa, josta sain innostuksen pilviympäristöihin ja automaatioon. Graduni kirjoitin työskennellessäni ohjelmistosuunnitelijana start-upissa.

Koen, että yliopisto on antanut minulle paljon ja olen nykyisessä asemassani niin työelämässä kuin muutenkin muun muassa siksi, että olen tavannut ihmisiä jotka ovat vilpittömästi halunneet auttaa minua eteenpäin. Mentorina haluaisin kertoa erityisesti työelämän ja opintojen vaatimusten yhteensovittamisesta jotta työelämään siirtyessä moni asia ei tulisi yllätyksenä.

Lisäksi haluaisin nostaa esille ns. pehmeitä taitoja, jotka ovat työelämässä tärkeitä. Niitä ovat hyvät kommunikaatiotaidot, psykologisen turvallisuuden luominen sekä johtajuustaidot.

Vera Tarvonen (mentorointiryhmä etänä)
Päiväkodin johtaja
Kasvatustieteellinen tiedekunta, KM 2006
Pääaine: Erityispedagogiikka
Sivuaineet: Varhaiskasvatuksen didaktiset opinnot, erityispedagogiikan aineopinnot, kasvatuspsykologia

Toimin päiväkodin johtajana Helsingin kaupungilla. Yksikössä työskentelee 38 kasvattajaa. Vastaan kolmen päiväkodin toiminnasta, koko yksikössä on noin 170 lasta. Työ vaatii hyvää hallinnollista osaamista, henkilöstöjohtamista sekä talouden hallintaa.

Olen pohjakoulutukseltani lastentarhanopettaja ja täydensin opintoja varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi, tehden samalla kasvatustieteen maisteriopinnot. Olen halunnut täydentää osaamistani, ja siksi olen opiskellut lisää, mm. neuropsykiatriseksi valmentajaksi, ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja ammatillisesti opettajaksi.

Koen voivani tukea vielä opiskeluvaiheessa olevia alalle pyrkiviä ammattilaisia niin ammatillisesta näkökulmasta kuin opiskelujen näkökulmasta. Omaan työkokemusta niin kunnalliselta kuin yksityiseltä puolelta yli 20 vuoden ajalta eri työtehtävistä.

Yhteiskunta on muuttunut ja uskon pystyväni auttamaan työelämään suuntautumisessa, ainakin tarjoamalla keskusteluun eri vaihtoehtoja ja näkökulmia, mikäli tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä epävarmoja.

Selja Tiilikainen
Chief Operating Officer
Humanistinen tiedekunta, FM 2016
Pääaine: Suomen kieli
Sivuaineet: Kotimainen kirjallisuus, yhteiskuntapolitiikka, (journalistiikka, UTA:ssa)

Työskentelen asiakastiimin team leaderina ja operatiivisena johtajana pienessä viestinnän alan analytiikkaohjelmistoyrityksessä React & Sharessa.

Tehtävänkuva koostuu myyjiemme sekä muiden asiakastyötä tekevien esimiehenä toimimisesta, myynnin ja asiakaspolkujen kehitystyöstä sekä hallinnollisista tehtävistä ja kehitysprojekteista. Työ tehdään englanniksi, ja se on opettanut minulle rohkeutta tarttua toimeen ja itsenäistä ongelmanratkaisua sekä itseluottamusta siihen, että minä osaan ja pärjään.
Työssäni tarvitaan jonkin verran kiinnostusta teknisiin yksityiskohtiin, mutta ensisijaisesti työssäni on ollut hyötyä luovasta, kriittisestä ajattelusta ja ongelmanratkaisusta sekä ihmissuhdetaidoista, joita valmiuksia humanistikoulus tarjoilee hyvin. Lisäksi teen freelance-toimittajan töitä esimerkiksi Iso Nro -julkaisuun.

Opiskelin pääaineenani suomen kieltä ja otin sivuaineeksi kotimaisen kirjallisuuden, sillä en silloin vielä tiennyt, mihin työelämä minut vie. Tämä oli ns. ”safe bet”, kun meitä kannustettiin valmistautumaan opettajaopintoihin. Otin kuitenkin toiseksi sivuaineeksi yhteiskuntapolitiikan kiinnostuksesta politiikkaa kohtaan. Tein opintojen aikana opettajan sijaisuuksia kouluissa, mutta luokanopettajana toimiva siskoni sanoi, että opettajuus on kutsumusammatti, ja jos se ei tunnu intohimolta, sille alalle ei kannata mennä. En tuntenut tätä intohimoa, joten en ottanut pedagogisia opintoja kuitenkaan.

Aloitin työt markkinointitoimiston oikolukijana jo toisena opiskeluvuonna. Näin ollen työelämä vei ikään kuin mukanaan; en sinänsä opintojen aikana miettinyt, mihin tästä valmistuu, vaan opiskelin mielenkiinnosta (ja osin velvollisuudentunteesta), ja jatkoin töitä samassa toimistossa vielä valmistumisen jälkeenkin. Harkitsin toimittajuutta ammatiksi, ja siksi hain JOO-opinnoilla journalistiikan sivuaineoikeutta Tampereen yliopistoon.

Haluan mentoriksi, koska kokemukseni opintojen jälkeisestä työelämästä on melko epätyypillinen suomen kielen pääaineopiskelijan uratarina. Haluaisin kannustaa nuoria siihen, että elämä kyllä kantaa, eikä oppiaine sinällään sulje ovia työelämästä. Elämässä pärjää avoimuudella, ihmissuhdetaidoilla ja rohkeudella. Koskaan ei tarvitse tietää ”mitä minusta tulee isona”, vaan kuka tahansa voi koska tahansa vaihtaa suuntaa. Valta omasta elämästä on omissa käsissä – opintojen aikana sekä niiden jälkeen.

Saija Tamminen-Parre
Opettaja
Humanistinen tiedekunta, FT 2023
Pääaine: Pohjoismaiset kielet
Sivuaineet: Kansainvälinen politiikka ja pohjoismainen kirjallisuus, aineopettajan opinnot

Toimin ruotsin kielen opettajana ammattikoulussa. Opetan myös samaan aikaan Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa ja kansanopistossa.
Opettamiseen liittyy monenlaisia asioita, joita opettajan täytyy hallita oman alansa lisäksi. Tärkeänä osana on nuorten kasvamisen tukeminen ja opetusmetodien miettiminen erilaisille ryhmille, mikä edellyttää vahvaa pedagogiikan hallintaa.

Aikuisopettamisessa haasteet ovat erilaisia, ja täytyy ottaa huomioon opiskelijoiden tausta ja osaaminen. Opettajan oletetaan hallitsevan vahvat vuorovaikutustaidot, yhteistyön muiden kanssa sekä materiaalin tekemisen – unohtamatta motivoimisen taitoa ja tietysti hyviä digitaalisia taitoja.

Toivon, että voisin antaa opiskelijoille näkemystä siitä, mitä on olla opettaja, mitä opettajuus on tänä päivänä ja miten palkitsevaa opettajana oleminen voi olla, mitä kaikkea opettaminen on ja mitä taitoja siinä vaaditaan sen lisäksi että hallitsee oman alansa.

”Jag är bra på att ge stöd och motivera folk att lita på sig själv och sina val. Jag vill hjälpa människor att hitta var de är bra på och vad de kan göra med det som de redan kan.”

Minulla on vahva monipuolinen kokemus opettajana ja kasvatusalan asiantuntijana. Tutkijataustani vuoksi osaan antaa apua ja tukea myös väitöskirjan kanssa työskenteleville ja ymmärrän heidän haasteitaan ja tavoitteitaan.

Ahti Tolvanen (mentoring in English) 
CEO
Faculty of Social Sciences, Master of Social Sciences 1981
Major: Economic and Social History
Minors: Social Psychology, Finnish Literature and Aesthetics

I am CEO of my own family business in art creation and education. Previously I provided investment counselling services in Canada during the years the business was active internationally. I also worked as an academic for several years in China and on shorter projects in West Africa. Working across borders requires versatility and creativity.

My university studies began in the USA and subsequently in Canada where I completed my BA before moving to Helsinki University to do my postgraduate specialization. I find it rewarding to share experiences on overcoming career and life challenges with younger people who are where I was once myself.

Transnational studies and careers involve unforeseen challenges and stresses which few formal programs adequately address. I am happy to share my own experience of dealing with unanticipated change and maintaining and finding personal coping resources .

Laura Venieri (mentoring in English)
Quantitative analyst
Faculty of Science, Doctor of Philosophy 2017
Major: Mathematics
Minor: Physics

I work as a quantitative analyst in the financial sector. The key competences are a strong mathematical background, good coding and communication skills.

I studied mathematics (bachelor and master) at the University of Bologna in Italy. The studies included some physics and informatics. After that I did a PhD in mathematics at the University of Helsinki, focusing on geometric measure theory.

I would like to share my path as an international student finding a job in Finland. When I was a doctoral student myself I would have liked to see examples of people with a PhD in theoretical subjects working outside academia. I would like to share how the job search was for me, and how to think about all the transferable skills that one learns alongside the main subject of the studies.

Veera Vilkama (mentoring in English)
Development Manager
Faculty of Social Sciences, Master of Social Science 2012 (Bachelor in Spanish philology)
Master: Development studies
Minors: Latin American studies, Gender studies, Political history

I have worked for 12 years in different NGOs. Currently I work as a development manager in Helsinki City Hall developing co-operation between public and third sector.

I have studied bachelor of Spanish philology and changed my major to the faculty of social sciences after that. I graduated as a Master of Social Sciences with major in development studies. So if someone needs a mentor in Spanish it is possible, even though my Spanish is no longer flawless.

I want to be a mentor because in my experience it is an opportunity to learn and get new perspectives. I started working in NGOs in 2008 so if I have gained some perspective that could be of use for students that are approaching the doorstep of work life, I’m happy to contribute.

I have been a team leader and recruited staff. I can support job searching with this experience. I have done advocacy work, communications and worked as a trainer and planner. I have applied funding for projects. I can give insight to working in the NGO field that aims to have an impact on society. I have worked in several different NGOs and currently I work with public sector.

Sadia Zafar (mentoring in English)
Postdoctoral Researcher
Faculty of Medicine, Doctor of Philosophy 2021
Major subject: Oncology
Minors: Immunology, Microbiology and genetic engineering

I currently serve as a Postdoctoral researcher in the Gastrointestinal Tumorigenesis Lab at the University of Helsinki. As an enthusiastic young scientist, I have gained valuable experience in diverse academic environments. My work centers on cancer research, where I have developed a robust background that allows me to contribute to cutting-edge advancements in the field.

My responsibilities include lab management, project management, research work (including animal models and state of the art techniques), data analysis, scientific writing, documentation, mentoring of new master students in the lab and presentation of my research work in scientific conferences and symposia.

I want to become a mentor due to my unwavering passion as a young scientist. I firmly believe that education plays an important role in reshaping people’s societal perspectives. Specifically, I regard science as a remarkable tool for enhancing overall well-being and fostering profound self-awareness. I am confident in my ability to apply this wealth of knowledge in fresh and inspiring contexts.

Mentorship presents an opportunity for me to share my knowledge and experiences with others, ensuring that invaluable insights are transmitted. I am driven to assist individuals or groups in overcoming obstacles and achieving their goals. The act of guiding and bearing witness to individual (or group) growth and success brings me a profound sense of fulfilment.

I firmly hold the belief that mentoring is a rewarding and impactful endeavor, benefiting both the mentor and the mentee (actor). It constitutes a dynamic exchange of growth and learning, mutually enriching the journey for both parties.

I would like to share a variety of skills and competences with my group. Apart from my strong scientific abilities, I bring effective time management and multitasking skills to the table. Additionally, my educational background and work experience have equipped me with proficient writing skills and a deep understanding of project management processes. I also possess strong problem-solving capabilities. My pedagogical skills, which involve effective communication both verbally and in writing, would be a valuable asset in interacting with colleagues and actors.

Furthermore, I believe that my mentorship can help individuals in the group develop leadership, communication, and coaching skills. In addition to these, I have a strong track record of working collaboratively as part of a team, which I believe will foster a positive group dynamic. My proficiency in research and information gathering will also enable me to assist group members in finding and evaluating relevant information effectively.

Palaa sivun ylälaitaan / Back to the top of page