Ansök

ANSÖK TILL GRUPPMENTORSKAPSPROGRAM 2022–2023

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2022–2023 börjar med ett kick-off-evenemang 23.11.2022. Förut kick-off frågestunder för mentorer och adept ordnas i Zoom 15.11.2022. Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle i maj 2023.

Det här året träffas en del av grupperna bara på distans medan andra kan välja att träffas live. Gemensamma evemang ordnas på engelska. Mentorskapsgrupperna träffas ungefär en gång per månad.


ANSÖK OM ATT TILL ADEPT 26.9. – 16.10.2022!

Obs: ansökningen till programmet 2022-2023 har avslutats.

Ansökningen till programmet 2022–2023 är öppen för studenter till den 16.10.2022. Agera snabbt eftersom grupperna fylls i anmälningsordning! Programmet är bara för studerande och nyutexaminerad i Helsingingfors Universitet.

ANSÖK OM ATT BLI ADEPT HÄR I LYYTI!

(Formulär är på finska och engelska, men du kan svara på svenska.)

Du kan ansöka om

  • du är redo att begrunda dina framtidsplaner och din professionella identitet i grupp
  • du är redo att delta i mentorskapsevenemang från november till mai ungefär en gång i månaden.

Det finns 33 mentorer (1 svenskspråkiga, 7 på engelska) som agerar i olika sektorer i samhället. Det här året träffas en del av grupper bara på distans medan andra kan välja att träffas live. Grupperna som träffas på distans är utmärkta med ”gruppen på distans”. Grupp skapande kriterier:

  1. En önskad mentor
  2. Anmälningsordning
  3. Engagemanget i mentorskapsprogrammet

Bekanta dig med mentorerna 2022–2023 och val de tre mentorer som motsvarar bäst dina intresser.

I samband med ansökningen returneras också en förhandsuppgift som också finns i LYYTI-formulär. Gör först denna förhandsuppgift och spara den (förnamn_efternamn.pdf). Förutom person- och studieuppgifter ställs det också de följande frågorna i vilka hoppas det argumenterade tydliga svar. Svaren är ytterst viktiga eftersom valet av adepter baserar sig på dessa ansökningar.

Bekanta dig med mentorerna 2022–2023 och ansöka till gruppmentorskapet!

Vi kommer att meddela dig resultatet av ansökningsprocessen senast 28.10.2022.

Contact information: careerservices(at)helsinki.fi


Ansök om att bli mentor 2022–2023!

Det behövs varje år mentorer som kan leda gruppen på svenska. Ansökningstid för mentorer har redan slutat för perioden 2022–2023, men du kan ansöka igen i hösten 2023.

Mera information: Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

Lämna ett svar