Ansökningsperioden för studerande är nu öppen!

Ansökningsperioden för gruppmentorskapsprogram 2023-2024 har nu börjat och tar slut den 6 oktober 2023 kl. 12.00.

Bekanta dig med ansökningsanvisningarna, presentationerna av våra 46 alumnmentorer och en kort förhandsuppgift på sidan Ansök till programmet. Var snabb, grupperna fylls i anmälningsordning!

Vad har de tidigare deltagarna lärt sig under programmet?

”Mentoring strengthened my career-related confidence and gave me perspective that others are going through similar things and I am not alone with my thoughts.”

”Uskallan puhua avoimemmin epävarmuuksistani, urasuunnitelmistani ja -tilanteistani. Opin lisää käytännön tasolla työhausta ja sain yksilöllistettyä palautetta esim. CV:stäni.”

“To boldly seek very different paths instead of a particular one.”

Läs mer och ansök nu!