Ansökningstiden för gruppmentorskap har förlängts till den 16 oktober kl. 12!

Ansökningstiden för universitets Gruppmentorskapsprogram 20203–2024 har förlängts till den 16 oktober kl. 12.00. Det finns fortfarande gott om plats i många grupper, så kolla in mentorer och ansök till ett program som kommer att vara en glädje långt in i framtiden!

Det finns särskilt gott om utrymme för ytterligare ansökningar till grupper som är lämpliga för studenter från fakulteter som t.ex:

– humanistiska fakulteten
– pedagogiska fakulteten
– matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
– statsvetenskapliga fakulteten.

Det finns också fortfarande några platser kvar i grupper som är lämpliga för studenter från andra fakulteter. Det finns både finsk- och engelskspråkiga grupper, och en del av grupperna fungerar helt på distans. Bland detta års mentorer finns flera alumner som har tagit doktorsexamen, och det finns fortfarande plats särskilt i deras finskspråkiga mentorsgrupper.

Kom ihåg att din mentor inte behöver vara utexaminerad från din egen fakultet. Det viktigaste är att du hittar en mentor som erbjuder teman som intresserar dig.

Programmet börjar i november och pågår i sex månader fram till maj 2024. Under denna period kommer grupperna att träffas ungefär en gång i månaden. Läs mer om programmet.

Ansök snabbt, grupperna fylls i anmälningsordning:

  1. Bekanta dig med mentorerna 2023–2024
  2. Se detaljerade anvisningar och ansök till programmet!

Mera information: careerservices@helsinki.fi