Kick-off-kvällen bjöd på insikter för framgångsrik mentorering – ”Jag skulle verkligen ha behövt något sådant under min egen studietid”, säger mentorn nu

Den efterlängtade nya mentorskapsperioden 2023–2024 började i slutet av november på campus Vik. Läs om gruppernas första intryck och planer!

”Vilken hund känner du dig som just nu?” Den överraskande öppningsfrågan väckte skratt och munterhet och hjälpte grupperna att bekanta sig med varandra.

En bild av nio hundar med olika utseende visas på skärmarna i föreläsningssalen, och den lite spända stämningen övergår i leenden och skratt. Tanken med den humoristiska uppvärmningsövningen är att deltagarna på ett avslappnat sätt ska kunna dela med sig av sina första känslor.  

– Ni kan fortsätta att använda sådana här övningar i era egna gruppmöten, eftersom ni alltid kommer till dem från lite olika platser och situationer”, säger Salla Wilén, karriärvägledare från universitetets karriärtjänster, som också är värd för kvällen. 

De flesta av säsongens 31 mentorer och 119 aktörer är på plats i Vik, med ett litet antal distansdeltagare på linjen. Eftersom detta är mentorskapsperiodens första möte, går Wilén igenom de viktigaste gemensamma frågorna: tidtabeller, hörnstenarna i god gruppinteraktion och det stödmaterial som finns tillgängligt för grupperna. Den största delen av kvällen är dock reserverad för gruppernas egna diskussioner, för att deltagarna ska ha så mycket tid som möjligt att lära känna varandra.

Att utforska och lyssna till intuition

Aktörerna Kyösti Männistö (till höger) och Roosa Näsi och mentorn Tapani Järveläinen tror att de kommer att ha många intressanta diskussioner under den sex månader långa mentorprocessen.

När kvällen närmar sig sitt slut börjar en grupp på tre personer längst upp i salen vara redo att lämna salen. Mentorn Tapani Järveläinen förklarar att den tredje aktören tyvärr inte kunde delta men skulle vara med vid nästa möte. 

Järveläinen, som arbetar som ledande IT-expert och in-house coach för sin organisation, är med i programmet för tredje gången. Han beskriver mentorskapet som en upptäcktsresa även för honom.  

– Det är alltid lite spännande på ett positivt sätt, tillägger han.  

Antropologistudenten Roosa Näsi, som tar examen inom de närmaste dagarna, beskriver sina första känslor som förväntansfulla.  

– Programmet kom vid precis rätt tidpunkt för mig. Valet av mentor var intuitivt, och det verkar också ha fallit väl ut, eftersom vi har liknande intressen och gott om möjligheter till intressanta diskussioner och genuin utveckling”, sammanfattar Näsi.  

Kyösti Männistö, som studerar datavetenskap för sin andra examen, håller med.  

– Det kommer säkert att bli en bra helhet.  

Gruppen har valt självlederskap och jobbsökningsstrategier som teman för sina nästa möten. Planen är att lära känna Arbetsbok för mentorskap i väntan på nästa möte och komma överens om målen mer exakt, när den tredje aktören också kommer att delta i diskussionen.

Fyra gruppmedlemmar, fyra nationaliteter

Den engelsktalande gruppen som sitter mitt i salen har småskrattat hela kvällen.   

– Det var genast enkelt att arbeta tillsammans. Det bara flöt på, säger Cèlia Pla Farriol, student på magisterprogrammet International Global Governance Law, förtjust.

Kaan Daibasoglu, som studerar datavetenskap, håller med. Han är nästan halvvägs genom sitt utbytesår i Helsingfors, och ett av hans mål för resten av terminen är att träffa så många människor som möjligt från olika länder. Programmet erbjuder en bra möjlighet att göra det, eftersom hans egen grupp redan omfattar fyra olika nationaliteter.  

Mentorn Sangita Seshadri säger att hon känner sig nostalgisk efter att ha hört aktörernas berättelser. Hon tog examen från magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder för några år sedan, men hennes egna studieerfarenheter är fortfarande färska i minnet. Seshadri medger att hon blev förvånad över att gruppmentorskapsprogrammet nu är inne på sitt 13:e år.  

– Jag skulle verkligen ha behövt något sådant under min egen studietid, men jag visste inte om möjligheten. Nu hörde jag om det i nyhetsbrev för alumner, men jag kanske skulle ha läst meddelandena mer noggrant som student, skrattar hon. 

Nästa gång gruppen träffas kommer ämnet att vara överlevnadstips och psykiskt välbefinnande. Anledningen till valet av ämne är helt klart årstiden, eftersom två av gruppmedlemmarna står inför sin första vinter i Finland. 

När detta blogginlägg publiceras kan man lugnt säga att alla tips har varit guld värda i det kyliga vädret kring årsskiftet och i januari.

Mentor Sangita Seshadris grupp på fyra personer som intervjuas i artikeln sitter och pratar i mitten av Oppimistori på Campus Vik.
Mentorn Sangita Seshadris (förgrunden till höger) grupp hittade snabbt en röd tråd. ”Det var fantastiskt att hitta en mentor som är lätt att identifiera sig med”, säger Manuchehr Shamsiddinov, en ekonomistudent som sitter längst fram till vänster. Bredvid Shamsiddinov sitter Cèlia Pla Farriol och bredvid Seshadr till höger sitter Kaan Daibasoglu.