Ansökningsperioden till Gruppmentorskapsprogram börjar den 25 september – ansök om att bli adept!

Ansökningstid till Helsingfors universitet gruppmentorskapsprogram 2023–2024 för studerande börjar på måndag den 25.9 kl. 12.00. Grupperna fylls i anmälningsordning, så bekanta dig med mentorerna och ansökningsanvisningar och ansök snart!

I gruppmentorskapprogrammet har du en unik chans att diskutera till exempel olika karriärmöjligheter, dina personliga styrkor och frågor som rör jobbsökning under sex månader. Det speciella med gruppmentorskap är att du, utöver stödet från din mentor, också får kamratstöd från andra studerande i din grupp.

Den 13:e säsongen av vårt tvärvetenskapliga program börjar i november. Vi har 46 fantastiska mentorer: 30 finsktalande och 16 engelsktalande. De är alumner från Helsingfors universitet som agerar inom olika sektorer i samhället och har en genuin önskan att dela med sig av sina kunskaper till studerande. Vissa av grupperna träffas helt på distans.

Mentorsgrupperna är tvärvetenskapliga – du kan alltså ansöka om att delta i vilken mentorsgrupp som helst, oavsett ditt studieområde.

Programmet är en utmärkt möjlighet att reflektera över dina karriärrelaterade önskemål och få stöd från en HU alumn. Bekanta dig med mentorerna, förhandsuppgiften och mer detaljerade anvisningar för ansökan på sidan Ansök till programmet och ansök redan på måndag den 25 september!

Den sista ansökningsdagen är den 6.10.2023 kl. 12.00, men kom ihåg att grupperna fylls i anmälningsordning.

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices(at)helsinki.fi