Ansök om att bli aktor!

OBS! Ansökningsfristen för gruppmentorskap har förlängts till den 16 oktober.

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2017–2018 börjar i november 2017. Ansökningen till programmet är öppen for studenter till den 16.10.2017.

Det finns 34 mentorer (två på svenska) som agerar i olika sektorer i samhället. Mentoreringen förs på svenska i två grupper. Kolla in sökanvisningar och akt snabbt, eftersom grupper fylls i ordning för registrering!