Hyödyt mentorille

Urapalveluiden ja Helsinki Alumni -yhteisön koordinoima ryhmämentorointi on yksi tapa auttaa opiskelijoita kohti valmistumista ja työelämää. Mentorit hyötyvät itsekin osallistumisestaan monin tavoin.

Miksi mentoriksi?

Mentorit saavat mentoroinnin aikana uusia ideoita ja ajatuksia aktoreilta. Usein mentorit pystyvät reflektoimaan mentoroinnin jälkeen paremmin myös omaa uraansa ja pohtimaan omia tulevaisuudensuunnitelmiaan uudesta näkökulmasta. Mentorina toimiminen on arvokas kokemus, josta mentorit ovat saaneet aitoa auttamisen iloa. Samalla he saavat suoran yhteyden opiskelijoihin ja nykyisiin yliopisto-opintoihin.

Mentorointi voi kehittää mentorin vuorovaikutus- ja johtamistaitoja sekä opettaa uuden työmenetelmän. Mentorointikokemus antaa eväitä osaamisen johtamiseen, josta voi olla hyötyä työelämässä esimerkiksi alaisten osaamisen kehittämisessä ja kehityskeskusteluissa. Lisäksi kauden aikana tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua muiden mentoreiden kanssa.

Ryhmämentorointiin osallistuneiden mentoreiden ja aktoreiden tunnelmia

Edellisten kausien palautteiden perusteella mentorointi on mentoreillekin palkitseva oppimiskokemus.

Yhteinen oppimisprosessi, tulin omasta osaamisesta tietoisemmaksi, hyviä ja avoimia keskusteluja.”

Mentorointi oli positiivinen kokemus. Päätimme yhdessä aiheista ja mentoroitavilla oli keskeinen rooli toiminnassa kun he tarjosivat toisilleen vertaispalautetta. Yhtä mentoroitavaa pystyin auttamaan hyvinkin konkreettisissa työhaastatteluasioissa, koska tunsin tahon, johon hän oli menossa.”

Mentoroinnin sisältöihin voit tutustua tarkemmin sivulla Ryhmämentorointi lyhyesti.