Mentorille

Urapalveluiden koordinoima ryhmämentorointi on yksi tapa auttaa opiskelijoita kohti valmistumista ja työelämää. Mentorit hyötyvät itsekin osallistumisestaan monin tavoin. Lue lisää artikkeleista ”Mentorin monet roolit” ja ”Alumnin ja opiskelijan vuorovaikutusta rakentamassa”.

Uusi mentorointikausi starttaa aina syksyisin, pääsääntöisesti marraskuussa. Mentoreiden hausta tiedotetaan elo-syyskuussa näillä sivuilla, opiskelijahaku käynnistyy lokakuussa. Mentorihausta lisätietoa: Marja Peltomäki, marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

Miksi mentoriksi?

Mentorit saavat mentoroinnin aikana uusia ideoita ja ajatuksia aktoreilta. Usein mentorit pystyvät analysoimaan mentoroinnin jälkeen paremmin myös omaa uraansa ja pohtimaan omia tulevaisuudensuunnitelmiaan uudesta näkökulmasta. Mentorina toimiminen on arvokas kokemus, josta mentorit ovat saaneet aitoa auttamisen iloa. Samalla he saavat suoran yhteyden opiskelijoihin ja nykyisiin yliopisto-opintoihin.

Mentorointi voi kehittää mentorin vuorovaikutus- ja johtamistaitoja sekä opettaa uuden työmenetelmän. Mentorointikokemus antaa eväitä osaamisen johtamiseen, josta voi olla hyötyä työelämässä esimerkiksi alaisten osaamisen kehittämisessä ja kehityskeskusteluissa. Lisäksi kauden aikana tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua muiden mentoreiden kanssa.

Ryhmämentorointiin osallistuneiden mentoreiden ja aktoreiden tunnelmia

Edellisten kausien palautteiden perusteella mentorointi on mentoreillekin palkitseva oppimiskokemus.

Yhteinen oppimisprosessi, tulin omasta osaamisesta tietoisemmaksi, hyviä ja avoimia keskusteluja.”

 

Mentorointi oli positiivinen kokemus. Päätimme yhdessä aiheista ja mentoroitavilla oli keskeinen rooli toiminnassa kun he tarjosivat toisilleen vertaispalautetta. Yhtä mentoroitavaa pystyin auttamaan hyvinkin konkreettisissa työhaastatteluasioissa, koska tunsin tahon, johon hän oli menossa.”

Jos haluat tietää lisää mentoroinnin sisällöstä, voit tutustua siihen kohdassa Ryhmämentorointi.