Ryhmämentorointi yhdisti jälleen opiskelijat ja alumnit: “Ei tämä tähän jää!”

Ohjelmaan osallistuneiden ryhmien ystäväkirjamerkinnät kertovat, että puolen vuoden mittainen mentorointimatka antoi erinomaisia eväitä tulevaisuuteen. Lue lisää ryhmien kokemuksista ja katso kuvakooste kauden varrelta!

Kun Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelman viimeisin kausi päättyi toukokuun lopussa, oli ilmassa sekä onnistumisen iloa että mietteliästä haikeutta. Jo 12:tta kertaa järjestetyssä ohjelmassa oli tälläkin kertaa upea osallistujajoukko: yhteensä noin 100 opiskelija-aktoria ja 28 mentoria, joista valtaosa on Helsingin yliopiston omia alumneja.

Ohjelman järjestelyistä vastasivat perinteiseen tapaan yliopiston urapalvelut-yksikkö sekä yliopiston alumnitoimintaa koordinoiva Helsinki Alumni -yhteisö.

Vihdoinkin samassa tilassa

Osittain tai kokonaan etänä toteutettujen kausien jälkeen yhteiset tapaamiset päästiin viimein järjestämään paikan päällä yliopistolla. Ohjelman marraskuinen kick-off-tilaisuus ja toukokuinen päätöstilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa Viikin kampuksella, jossa Infokeskus Koronan uudistunut Oppimistori osoittautui paikkana varsin toimivaksi.

– Tästä kaudesta jäikin mieleen erityisesti se, miten ihanaa oli tavata kasvotusten ja nähdä ryhmien keskustelevan. Huomionarvoista on sekin, että syksyllä opiskelijoiden hakuaikana englanninkieliset ryhmät täyttyivät ensimmäisinä, Salla Wilén urapalveluista kertoo.

Myös tällä kaudella osa ryhmistä kokoontui kuitenkin täysin etänä. Riippumattomuus fyysisestä paikasta tarjosi – ja tarjonnee jatkossakin – laajempia osallistumismahdollisuuksia sekä mentoreille että aktoreille.

Ystäväkirja kokosi matkan opit

Yksi kauden uusista avauksista oli ohjelman oma ystäväkirja, johon ryhmiltä pyydettiin vastauksia tuttuun lauseentäydennystyyliin. Täytetyt sivut asetettiin päätöstilaisuudessa seinälle kaikkien ihasteltavaksi.

Vastauksista nousee esille se, että yhteinen puolivuotinen rakensi paitsi tietoa, taitoja ja ymmärrystä, myös merkityksellisiä ihmissuhteita – jopa ystävyyksiä. Ryhmistä useampikin kertoi suunnittelevansa jatkotapaamista ensi syksylle.

– Ei tämä tähän jää, huudahdettiin eräästä ryhmästä iloisesti naurahtaen, kun he lähtivät päätöstilaisuudesta kukin omaan suuntaansa.

Millaisia tavoitteita ryhmillä oli kauden alussa, ja miten ne toteutuivat puolen vuoden aikana? Lue vastaukset ja tuleville osallistujille lähetetyt terveiset ystäväkirjasta kuvakoosteen jälkeen!

Kornelia Kuc pitämässä esitystään kick-off-tilaisuudessa.
Kauden 2021–2022 aktori Kornelia Kuc jakoi kokemuksiaan ja parhaita vinkkejään marraskuun kick-off-tilaisuudessa.
Heini Hult-Miekkavaara pitämässä esitystään kick-off-tilaisuudessa.
Uraohjauksen asiantuntija Heini Hult-Miekkavaara avasi puheenvuorossaan sitä, miten kestävyys otetaan huomioon omissa uravalinnoissa.
Nelihenkinen ryhmä keskustelemassa pöydän ääressä ja kirjoittamassa yhteistä mentorointisopimusta.
Yhteisen intro-osuuden jälkeen osallistujat pääsivät tutustumaan omaan ryhmäänsä sekä sopimaan ryhmän tavoitteista ja pelisäännöistä.
Mentoreita keskustelemassa Mentoring speed datingissa.
Helmikuussa mentorit kokoontuivat vaihtamaan ohjelman puolivälin kuulumisia ja verkostoitumaan ”Mentoring speed datingin” parissa.
Heini Hult-Miekkavaara haastattelee mentoreita Paula Aaltosta ja Gergana Gatevaa yleisön edessä.
Toukokuisessa päätöstilaisuudessa mentorit Paula Aaltonen (keskellä) ja Gergana Gateva (oikealla) summasivat omaa polkuaan ja kannustivat opiskelijoita ryhtymään tulevaisuudessa mentoreiksi. ”Jos tunnet vähänkin kipinää mentorointiin, tee se! Me mentorit olemme ihan tavallisia ihmisiä”, Aaltonen muistutti. Urapalveluiden Heini Hult-Miekkavaara haastatteli.
Mentorointiohjelman osallistujat vastaamassa valkokankaalla näkyvään bingon väitteeseen "Teimme harjoituksen Mentoroinnin työkirjasta". Pystyssä on useita käsiä kyllä-vastauksen merkiksi.
Koska jokaisen ryhmän ja osallistujan mentorointimatka on aina omanlaisensa, yhdistäviä kokemuksia tutkailtiin lopuksi bingolla.
Nelihenkinen ryhmä keskustelee pöydän ääressä hymyssä suin. Jokaisella on edessään paperinen osallistumisdiplomi.
Aikaa oli varattu reilusti myös ryhmän omaan loppukeskusteluun. Jokainen sai osallistumisestaan diplomin, jonka avulla omaa aktiivisuuttaan oppijana voi tehdä näkyväksi myös ohjelman jälkeen.
Neljä hymyilevää mentorointiryhmän jäsentä pöydän ääressä antamassa Siivet selkään -palautetta toisilleen.
Ryhmien viimeisenä tehtävänä oli tunteikas Siivet selkään -harjoitus. Siinä kukin vuorollaan pääsi kertomaan, miksi omien ryhmäläisten siivet kantavat varmasti jatkossakin.

Poimintoja mentorointiryhmien ystäväkirjoista

Yhteisenä tavoitteenamme oli marraskuussa…

 • ”kasvattaa osaamista työnhausta ja (itse)varmuutta asiantuntijoina. Halusimme myös oppia mentorimme laajasta kokemuksesta ja kuulla eri uramahdollisuuksista”.
 • ”verkostoituminen, oman osaamisen tunnistaminen ja esille tuominen, CV:n päivitys, excursiot”.
 • ”tunnistaa polkuja työelämään, lisätä ammatillista itsetuntoa, viestinnällisiä taitoja ja verkostoitumistaitoja, oman osaamisen sanoittamista”.
 • ”osaamisen sanoittamisessa harjaantuminen ja työelämän uudelleen ajattelu sekä itsetuntemuksen lisääntyminen”.

Nyt toukokuussa voimme todeta, että…

 • ”meillä on ollut hyvä porukka, jossa sai kuulla eri näkökulmia ja jossa muut osasivat kysyä kysymyksiä, joita itse ei olisi keksinyt kysyä.”
 • ”oma polku löytyy kyllä ja että meille on muodostunut tosi hyvä ryhmä.”
 • ”mentoroinnista on ollut konkreettista apua.”
 • ”matka on ollut antoisa ja tavoitteita saavutettiin. On opittu kysymään kysymyksiä.”
 • ”kaikki löysivät tulevaisuuden suuntaa.”

Parasta yhteisessä matkassamme oli…

 • ”vertaistuki, ryhmäläisten sparraus työhakemuksia tehtäessä sekä yhteiset keskustelut. Ryhmä on voimaannuttanut jäseniään, ennakko-odotukset mentoroinnista ovat muuttuneet positiivisesti”.
 • ”toisiimme tutustuminen ja toisiltamme oppiminen”.
 • ”uravaihtoehtojen konkretian ja yliopistomaailman toiminnan hahmottaminen”.
 • ”se, että sai olla oma itsensä, käsitellä turvallisesti vaikeita asioita.”
 • ”vertaistuen saaminen ja urahuolien normalisointi. Avoimuus: oli helppo jakaa ajatuksia. Pelon ja häpeän poistaminen työnhausta.”
 • ”ajatusten jakaminen ja uusien näkökulmien saaminen.”

Muille ohjelman osallistujille haluamme sanoa, että…

 • ”kannattaa osallistua ja olla aktiivisesti mukana tavoitteiden ja puheenaiheiden suunnittelussa, jotta mentoroinnista saa irti juuri sitä, mitä tarvitsee. Ei ole välttämätöntä eikä ehkä aina kannattavaakaan sitoa itseään tiukasti yhdelle urapolulle vaan mielekkäitä urasuuntia voi usein löytää odottamattomistakin paikoista.”
 • ”tämä elämäntilanne valmistumisen ja työelämään astumisen välissä on vain yksi vaihe elämässä. Kaikki järjestyy lopulta parhain päin!”
 • ”ryhmistä saa voimaa ja apua arjen haasteisiin.”
 • ”jos mietit urapolkusi suuntaa tai haluat työnhakuun, verkostoitumiseen tai yrittämiseen neuvoja, ryhmämentorointi voi olla sinulle hyvä vaihtoehto.”
 • ”oma polku löytyy kyllä, vaikka nyt se olisikin sumussa. Positiivisin mielin vaikeita kokemuksia vastaan. Hankalia tunteita kohti.”
 • ”mentorointiryhmässä opimme, että hyvä riittää.”
 • ”luokaa turvallista tilaa jakaa asioita luottamuksellisessa ilmapiirissä. Seuratkaa Mentoroinnin työkirjaa, siellä on hyviä työkaluja mentoroinnin varrelle.”

Seuraava kausi starttaa marraskuussa 2023 – tule mukaan!

Ryhmämentorointiohjelman uusi kausi käynnistyy marraskuussa 2023, ja etsimme mentoreiksi jälleen Helsingin yliopiston alumneja. Uuden kauden mentorihausta tiedotamme tarkemmin Helsinki Alumnin kanavissa, mutta voit ilmoittaa kiinnostuksestasi mentorina toimimiseen jo nyt lähettämällä sähköpostia yhteyspäällikkö Marja Peltomäelle: marja.peltomaki(at)helsinki.fi. Virallisen hakulomakkeen avaamme elokuussa.

Opiskelijat pääsevät hakemaan mukaan ryhmiin jälleen syksyllä 2023. Seuraa viestintäämme tässä blogissa ja Opiskelu-palvelussa!

Lisätietoja opiskelijoille ryhmämentoroinnista antaa urapalvelut: careerservices(at)helsinki.fi