Haluatko mukaan mentorointiohjelmaan? / Apply for the Langnet group mentoring program

in English below

Langnetin ryhmämentorointiohjelma 2019 on käynnistymässä, tervetuloa mukaan mentoriksi tai aktoriksi! Mentoriohjelmaa pilotoitiin vuonna 2017, ja tulokset olivat erinomaisia. Mukana olleet kokivat saaneensa vertaistukea, vinkkejä ja syvällisiä keskusteluja. Nyt käynnistyvät mentorointiryhmät voivat kokoontua paikallisesti tai verkon välityksellä. Ryhmiin pyritään saamaan yhdestä kahteen mentoria ja kahdesta neljään aktoria. Ryhmä voi itse päättää keskustelukielestä. 

Ryhmämentoroinnin idea ja tarve

Mentoroinnissa kokeneempi neuvoo kokemattomampaa. Ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa pientä mentoroitavien ryhmää. Mentoroitavat saavat tukea paitsi mentorilta myös toisiltaan. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, ja niihin löytyy ohjeita. Langnetin mentorointiohjelma pohjautuu HY:n maisterivaiheen mentorointiohjelmaan. Mentoroinnin tarve vaihtelee suuresti. HY:n selvityksen mukaan noin puolet väitöskirjatutkijoista keskustelee ohjaajansa kanssa varsinaisen tutkimusaiheen lisäksi laajemmin osaamisestaan, elämästään ja urasuunnitelmistaan. Langnetin välittämä mentorointi ei ole työllistymisväylä; tällainen voi löytyä Suomen Mentorien kautta.

Kuka voi olla mentori?

Mentorit ovat kieliaineiden tohtoreita, jotka haluavat tukea väitöskirjaa tekevää tai hiljattain väitellyttä. Mentori on kokemusasiantuntija, joka on töissä joko yliopistolla tai muualla. Mentorin oman työelämän tulisi olla tasapainossa, jotta mentorointikokemus olisi mentoroitaville positiivinen ja kannustava. Mentorin tulisi voida sitoutua mentoroitavien tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

Kuka voi olla aktori eli mentoroitava?

Mentoroitavat ovat kieliaineiden väitöskirjatutkijoita tai hiljattain väitelleitä, jotka haluavat keskustella väitöskirjaprojektistaan tai työelämästä ja saada tukea omille tulevaisuudensuunnitelmilleen. Mentorointiin voi osallistua missä vain vaiheessa väitöskirjaprosessia. Mentorointi voi arveluttaa: Kannattaako sellaiseen käyttää aikaa? Minäkö muka puhuisin ventovieraille omista todellisista tuntemuksistani? Kokemukset ovat kuitenkin olleet pääosin erittäin myönteisiä. ”Kaiken kaikkiaan parasta mentoroinnissa oli nimenomaa toisten kokemusten kuuleminen ja sitä kautta oman itsensä näkeminen osana tutkimusyhteisöä.” ”Keskustelu oli oikeastaan hämmästyttävän avointa ja rehellistä.” Mentoroitavan tulisi voida sitoutua ryhmän tapaamiseen noin kerran kuussa noin puoleksi vuodeksi.

 Haluatko mukaan?

  • Jos haluat aktoriksi eli mentoroitavaksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 31.1.2019. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain tilanteestasi ja siitä, mitä haluat mentoroinnilta. Voit vaikuttaa siihen, kenestä tulee mentorisi.
  • Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 31.1.2019. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville. Kuvauksesi jaetaan mentoroitavaksi hakeville, jotka valitsevat itselleen sopivan mentorin.
  • Lopullisen ryhmämuodostuksen tekee Langnetin koordinaattori. Kaikille mukaan ilmoittautuneille ei voida taata mentoria tai mentoroitavia. Ryhmät pyörivät itsenäisesti noin puoli vuotta. Osallistuminen on luottamuksellista. Toiminta ei ole maksullista eikä siitä makseta palkkiota.
  • Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta: ulla.vanhatalo(at)helsinki.fi

TIETOA SAA ERITTÄIN MIELELLÄÄN VÄLITTÄÄ MYÖS YLIOPISTON ULKOPUOLELLE.

***

Briefly in English:

The Langnet group mentoring program 2019 is calling for new mentors and actors. The program was piloted in 2017, and the results were very good. The pilot participants felt that they got peer support, practical tips and in-depth discussions. This year we have an option for online groups, too, and the language of discussion is not limited to Finnish.

The idea of group mentoring

In group mentoring, one or two mentors and up to four actors meet and discuss career related issues. The meetings are confidential. There is a good guidebook for the mentoring sessions. The Langnet mentoring program is based on the University of Helsinki Mentoring Program. The need for mentoring varies greatly. According to a survey done by University of Helsinki, just about a half of PhD students discuss about their life and career plans with their supervisors. Langnet’s mentoring program is not an employment path; such help can be found through Finnish Mentors.

Who can be a mentor?

Mentors are PhDs who want to support younger colleagues. A mentor is an expert-by-experience who works at a university or elsewhere. Mentor’s own working life should be balanced so that the mentoring process would be a positive and encouraging experience for the actors. Mentor should be able to commit themselves to the group meetings about once a month for about six months.

Who can be an actor (or mentee)?

Actors are PhD students or recent PhDs who want to discuss their dissertation project or work life and get support for their own future plans. You can attend a mentoring program at any stage of the dissertation process. You may wonder the usefulness of mentoring. However, experiences have been very positive. You should be able to commit yourself to your group meetings about once a month for about six months.

Do you wish to apply for the Langnet mentoring program?

  • If you want to be an actor, please apply with this form by January 31, 2019. In the form, you are asked to tell something about your situation and what you would like to do about mentoring.
  • If you want to be a mentor, please register by this form by January 31, 2019. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to actors. Your description will be shared with the actor candidates who choose a suitable mentor for themselves.
  • The final grouping is done by the Langnet coordinator. Not everyone can be guaranteed to get a mentoring group. The groups meet independently for about six months. All discussions in the groups are confidential. There is no fee or salary for participating in the program.
  • For more information, please email to the Langnet coordinator: ulla.vanhatalo (at) helsinki.fi
  • Please distribute this information also outside of universities.