Langnet-kuulumisia 5/2022 / Langnet news 5/2022

For the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

  1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun!
  2. Langnetin teemaryhmien uutisia
  3. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10
  4. Kieliasiat hallituksen kärkihankkeisiin
  5. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?
* * **

1. Tervetuloa Langnetin joulukouluun!

Langnetin joulukoulu järjestetään kaksipäiväisenä etätapahtumana 2.12. ja 9.12. Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt avautunut ja ilmoittautumislomake on avoinna 25.11. saakka. Joulukoulun osallistumislinkki (Zoom) lähetetään ilmoittautuneille 28.11.

Joulukoulun ensimmäisen päivän (2.12.) teema on tieteelliset seurat. Millaisia tieteellisiä seuroja kielentutkimukseen liittyen Suomessa on ja mitä ne tekevät? Mitä sinä toivot tieteellisiltä seuroilta? Mitä itse voit oppia seuratoiminnassa ja mitä voisit seuratoiminnalle antaa? Päivän tarkempaan ohjelmaan sekä ennakkotehtäviin voit tutustua täällä.

Joulukoulun toisen päivänä (9.12.) järjestetään kaksi työpajaa: Aamupäivällä Salla-Maaria Laaksonen vetää osallistujille suomenkieliseen Wikipediaan ja sen päivittämiseen liittyvän työpajan. Iltapäivällä Harri Kettunen ja Tiina Onikki-Rantajääskö opastavat osallistujia Tieteen termipankkiin liittyvään termityöhön. Molemmissa työpajoissa osallistujat tarttuvat myös itse toimeen: työpajojen tarkoitus on opetella tuottamaan sisältöä sekä Wikipediaan että Tieteen termipankkiin ja madaltaa kynnystä tuottaa alustoille sisältöä jatkossakin. Päivän tarkempaan ohjelmaan sekä ennakkotehtäviin voit tutustua täällä.

Langnet järjestää Wikipedia-työpajalle myös jatko-osan, johon ilmoittaudutaan joulukoulun ilmoittautumisen yhteydessä. Tavoitteena on, että osallistujat päivittävät Wikipedian Kielitiede-sivua sekä suomenkielistä Wikipediaa oman tutkimusalansa osalta. Wikipedia-työpajan jatko-osaan ilmoittautuessaan osallistujat sitoutuvat noin neljään etätapaamiseen alkuvuonna 2023, joissa on mahdollista jakaa kokemuksia liittyen Wikipedian päivittämiseen. Tapaamisten lisäksi Wikipediaa päivitetään itsenäisesti. Osallistumisesta saa osallistujatodistuksen, jossa suositellaan kahden opintopisteen suoritusmerkintää. Osallistujien tulee sopia yhdessä omien ohjaajiensa ja tohtoriohjelmansa kanssa opintosuoritusmerkinnästä.

2. Langnetin teemaryhmien uutisia

Diskurssi-teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä kokoontui vapaamuotoisesti AFinLAssa Helsingissä lokakuun lopussa. Kiitos osallistuneille!

Tervetuloa teemaryhmän kirjoitustyöpajaan maanantaina 28.11. klo 15-17 Zoomissa! Työpaja on rento, matalankynnyksen vertaistyöskentelyryhmä, jossa voi työstää mitä tahansa oman tutkimuksen osaa. Kirjoitamme yhdessä pomodoro-tekniikalla 30 minuutin kirjoitussessioissa, ja tauoilla voi keskustella toisten työpajalaisten kanssa. Työpajaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen, ja mukaan voi liittyä omaan aikatauluun sopien, esimerkiksi kirjoittamaan vain yhden session ajaksi. Ohjelma ja Zoom-tiedot Diskurssi-ryhmän nettisivuilla. Yhteyshenkilö Marja Rautajoki, marja.i.rautajoki@utu.fi.

Keväälle 2023 on suunnitteilla tekstiseminaari. Tarkemmat päivämäärät ja lisätiedot lähetetään teemaryhmän sähköpostilistan kautta vuoden alussa.

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä järjesti väitöskirjatutkijoiden leirikoulun (Boot camp) Kiponniemen toimintakeskuksessa Jyväskylän lähellä 13.-14.10. Leirikoulussa keskusteltiin monenlaisista aloittelevia tutkijoita askarruttavista asioista kuten ohjauksesta ja oman työn organisoinnista. Lisäksi käytiin yhdessä läpi osallistujien tuomia tekstejä. Leirikoululaiset ehtivät myös nauttia sekä erinomaisesta seurasta, hyvästä ruoasta, syksyisestä luonnosta, rantasaunan löylyistä että viileästä pulahduksesta järviveteen.

Kielioppi,semantiikka ja typologia -teemaryhmän uutisia

Kist-teemaryhmä (kielioppi, semantiikka ja typologia) etsii kolmatta vetäjää! Vetäjä on vastuussa yhdessä kahden muun vetäjän kanssa tapahtumien järjestämisestä ja teemaryhmää koskevien asioiden viestimisestä.

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä järjestää 9.11. Tampereen yliopistolla seminaarin tematiikasta, jossa pohditaan keynote-puhujien johdolla teeman käsitettä kirjallisuuden ilmiönä ja tutkimuskohteena.

Tutkimuskirjallisuuspiiri kokoontuu jälleen 7.12. Zoomissa. Käsitelyssä on tutkimuskirjallisuuden klassikko Deleuze & Guattarin teos A Thousand Plateaus.
Tervetuloa mukaan, ei ennakkoilmoittautumista! Zoom-linkin saat Hannelta:  hanne.juntunen@tuni.fi

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmän uutisia

Teemaryhmä järjestää aineisto- ja tekstiseminaarin Jyväskylässä 15.12.2022. Seminaarin teema on Ethnography in interaction research /
Etnografia vuorovaikutustutkimuksessa. Ilmoittautuminen on käynnissä, ilmoittautumiset oheisen linkin kautta 4.11.2022 mennessä.

3. Langnetin yleiskokous 9.12. klo 8–10

Langnetin johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori kutsuvat kaikki Langnet-yhteisön jäsenet Langnetin ylimääräiseen yleiskokoukseen perjantaina 9.12. klo 8–10 (Zoom, Langnetin joulukoulun yhteydessä).

Yleiskokouksessa käsitellään Langnetin toimintakertomusluonnos 2022 sekä toimintasuunnitelmaluonnos 2023. Lisäksi kokouksessa käsitellään Langnetin hallinnollista siirtymää Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen ja siihen liittyen myös luonnosta Langnetin uudeksi toimintakäsikirjaksi sekä Langnetin talousasioita. Kokousmateriaalit toimitetaan langnet-kaikki-listalle marraskuun lopussa.

4. Kieliasiat hallituksen kärkihankkeisiin

Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja emeritaprofessori ja Kotuksen entinen johtaja Pirkko Nuolijärvi kirjoittavat Virittäjä-blogissa: “Kieliasioiden pitäisi ehdottomasti olla hallituksen kärkihanke tärkeimmästä päästä ja valtiolta riittää kieliasioihin huomattavasti enemmän rahaa kuin tähän asti.” Oletko samaa mieltä? Jaa kirjoitusta sosiaalisessa mediassa ja jatka keskustelua!

5. Sinustako Langnetin johtaja kaudelle 2024–2027?

Oletko kiinnostunut kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja kieliaineiden tohtoriohjelmien sekä yksiköiden yhteistyön vahvistamisesta? Hae Langnetin johtajaksi!

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja kaudelle 2024–2027 valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “tiedeyhteisön arvostusta nauttiva jonkin kieliaineen professori”. Jos kiinnostuit tai tunnet henkilön, joka olisi soveltuva tehtävään, kannusta häntä hakemaan!

Mukavaa loppuvuotta kaikille!

****
ENGLISH VERSION

In this newsletter:

  1. Welcome to Langnet Winter School!
  2. News from Langnet’s theme groups
  3. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am
  4. Language matters should be the government’s flagship project
  5. Are you the Head of Langnet 2024–2027?

****

1. Welcome to Langnet Winter School!

Langnet’s Winter school is organized as a two-day remote event on 2nd and 9th Dec. Registration for the event is open until 25th Nov. The Winter school participation link (Zoom) will be sent to those who have registered on 28th Nov.

The theme of the first day of Christmas school (December 2) is scientific societies. What kind of scientific societies related to language research are there in Finland and what do they do? What do you expect from scientific societies? What can you learn in their activities and what could you give to scientific societies? You can find out more about the day’s program and preliminary tasks here.
Please indicate in the registration form if you are participating in the event and hope that the event will be multilingual. The discussion and presentations are mainly in Finnish, but according to the wishes of the participants, the language of the discussion and presentations can also be English (and other languages).

The second day (9th Dec) of Langnet’s Winter school days focuses on Finnish Wikipedia and Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences. For this reason, the program is organized in Finnish.

2. News from Langnet’s theme groups

Discourse theme group 

The theme group met informally at AFinLA in Helsinki at the end of October. Thank you to those who participated!

Welcome to theme group’s writing workshop on Monday November 28th at 15-17 in Zoom! The writing workshop is a relaxed, easy access peer group meeting where you can work on any part of your own research. We will work using the Pomodoro technique in 30-minute sessions, and between the sessions, we take short breaks for coffee and conversation. There is no need to register separately for the workshop, and you can join according to your own schedule, for example to write only for one session. For more information on schedule and Zoom, please visit Discourse group’s website. Contact person Marja Rautajoki, marja.i.rautajoki@utu.fi.

A text seminar is planned for spring 2023. More detailed dates and additional information will be sent via the theme group’s email list at the beginning of the year.

Grammar, semantics and typology (Kist) theme group

Kist Theme Group (grammar, semantics and typology) is looking for a third organizer. The organizer is in charge with two other organizes of organizing events and providing information on matter having to do with the theme group.

Language in the changing society theme group 

The theme group organized a Boot camp for doctoral researchers at Kiponniemi camping centre near Jyväskylä on 13-14 October. The topics of discussion ranged from thesis supervision to organizing your own work as well as many other topics of interest for early career researchers. In addition, participants had brought their own texts for comments. Boot campers also had time to enjoy the excellent company, good food, autumn colors, lakeside sauna and a dip in cool water.

Literature and Language theme group 

On Nov 9, the theme group organizes a seminar on the topic of thematics. Together with our keynote speakers, we’ll discuss the theme as a literary phenomenon and as an object of research.

Dec 12 the reading group meets on Zoom to discuss the theory classic A Thousand Plateaus
by Deleuze & Guattari. Feel free to join us!

Multimodality and talk in (inter)action 

The theme group organises a Christmas seminar in Jyväskylä on December 15 2022 with the theme Ethnography in interaction research. Registration via
this link by November 4.

3. Langnet’s general assembly 9th Dec from 8 am to 10 am

Langnet’s executive team, head and coordinator invite all members of the Langnet community to Langnet’s general assembly on Friday 9 December. from 8 am to 10 am (via Zoom, in connection with Langnet’s winter school).

At the meeting we will discuss Langnet’s action report 2022 (draft) and the action plan 2023 (draft). In addition, the meeting will discuss Langnet’s administrative transition to The Linguistic Association of Finland and, in connection with that, the draft of Langnet’s new operating manual and Langnet’s financial affairs. The meeting materials will be delivered to the langnet-kaikki-list at the end of November.

4. Language matters should be the government’s flagship project

Head of Langnet Urpo Nikanne and emerita professor and former director of Kotus Pirkko Nuolijärvi write in Virittäjä’s blog: “Language issues should definitely be the government’s flagship project, and the state should budget significantly more money for language issues than before.” Do you agree? Share the article (in Finnish) on social media and continue the conversation!

5. Are you the Head of Langnet 2024–2027?

Are you interested in the development of doctoral education in linguistics and in strengthening the cooperation between linguistics doctoral programs and units? Apply to be the Head of Langnet!

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 will be elected at Langnet’s general meeting at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. According to Langnet’s operating manual, the Head of Langnet must be “a professor of a language subject who is appreciated in the scientific community”. If you are interested or know someone who would be suitable for the position, encourage them to apply!
Happy end of the year everyone!