Langnetin johtajaehdokas Maija Hirvonen esittäytyy

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja valitaan Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä toukokuussa 2023 yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Johtajan tulee Langnetin toimintakäsikirjan mukaan olla “arvostusta nauttiva tiedeyhteisön jäsen”. Johtaja valitaan nelivuotiskaudeksi (2024–2027) ja hän osallistuu Suomen kielitieteellisen yhdistyksen johtokunnan toimintaan.

Langnetin johtajan tehtävään ilmoittautui sähköisen lomakkeen kautta huhtikuun loppuun mennessä yksi ehdokas: Maija Hirvonen. Hänen ajatuksiaan Langnetin toimintaan liittyen voit tutustua alla.

 

Maija Hirvonen
tenure track -professori (associate professor), Tampereen yliopisto
saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen (kielitiede ja käännöstiede)

Miksi haet Langnetin johtajaksi? / Varför söker du till Langnets direktör? / Why are you applying for Head of Langnet?

Arvostan suuresti Langnetia tiedeyhteisönä ja haluan olla vahvistamassa sen ja kielentutkimuksen roolia Suomessa (sekä yhdessä kv-partnereiden kanssa kansainvälisestikin).

Mitkä ovat Langnetin keskeisimmät haasteet kaudella 2024-2027? / Vilka är Langnets främsta utmaningar under perioden 2024-2027? / What are Langnet’s main challenges in the period 2024-2027?

Näen yhtäältä yhteiskunnallisia haasteita, toisaalta Langnetin toiminnan organisointiin liittyviä haasteita. Yhteiskunnallisia haasteita ovat tekoälyn aikakausi sekä samalla (ei välttämättä kausaalisesti) kielten yliopisto-opiskelun väheneminen. Näiden suhteen Langnet voi vahvistaa kielentutkimuksen merkitystä ja asemaa paitsi tieteenalojen sisäisesti (mm. kielitieteellinen ja vieraiden kielten koulutus ja tutkimus), myös eritoten tieteenalojen välillä (mm. kielentutkimus osana tekoälytutkimusta). Langnetin toimintaan liittyvä haaste on kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen järkevä organisointi ja resurssointi: Kaipaan itse “vanhaa” Langnetia, jonka oli mahdollista järjestää valtakunnallista koulutusta kielitieteiden alalta; tähän pyrkisin esim. etä- tai hybridikoulutusta ja resurssointia kehittämällä.

Mikä on Langnetin asema kielentutkimuksen kentällä ja merkitys tiedeyhteisölle? / Vilken är Langnets ställning inom språkforskningsområdet och dess betydelse för vetenskapssamhället? / What is Langnet’s position in the field of language research and its importance to the scientific community?

Langnet on parhaimmillaan vahva, kansainvälisestikin tunnettu ja jopa erityislaatuisen kiinteä tieteenalayhteisö. Sen tulee ylläpitää ja vahvistaa kielentutkimuksen asemaa Suomessa toimimalla yhdessä muiden tieteenalojen kanssa sekä monialaisesti yliopistosektorin ulkopuolellakin.