Langnet-kuulumisia 3/2023 / Langnet news 3/2023

Tervehdys kaikki Suomen kielentutkijat! Olen koonnut tähän uutiskirjeeseen uusimmat Langnet-kuulumiset.

Hello all language researchers in Finland – for the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

 1. Langnetin uusi johtaja on Maija Hirvonen
 2. Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun 21.–22.8.2023, ÅA & Zoom
 3. Langnetin teemaryhmien uutisia
 4. Kuulumisia Langnetin yleiskokouksesta 25.5.2023

****

 1. Langnetin uusi johtaja on Maija Hirvonen

Langnetin johtajan Urpo Nikanteen (ÅA) kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Langnetin uusi johtaja valittiin Langnetin yleiskokouksessa Oulun kielitieteenpäivillä 25.5.2023. Langnetin uudeksi johtajaksi kaudelle 2024–2027 valittiin Maija Hirvonen Tampereen yliopistosta.

 1. Ilmoittaudu Langnetin kesäkouluun 21.–22.8.2023, ÅA

Langnetin kesäkoulu 2023 järjestetään 21.–22.8. Åbo Akademissa (Aurum, Argentum) ja Zoomissa. Kesäkoulun teema on kielifilosofia ja tutkimushistoria. Kesäkoulun toisena päivänä (22.8.) Langnetin teemaryhmät järjestävät omia seminaarejaan. Kesäkoulun ohjelmaan voit tutustua täällä.

Ilmoittautuminen kesäkouluun on nyt avoinna ja sulkeutuu perjantaina 30.6. Ilmoittautua voit tämän lomakkeen kautta.

Ennakkotehtävät toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään to 3.8. ja ne tulee palauttaa pe 11.8. mennessä. Ilmoittautuneet, jotka ovat tehneet ennakkotehtävät ja osallistuneet kesäkouluun, saavat Langnetin kordinaattorilta syyskuussa osallistujatodistuksen, jossa on opintopistesuositus (1 op). Kesäkouluun voi osallistua myös ilman ilmoittautumista.

 1. Langnetin teemaryhmien uutisia

Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit -teemaryhmä: Ryhmä etsii väitöskirjatutkijoita uusiksi vastuujäseniksi vetämään ryhmän toimintaa. Oletko se sinä? Ilmianna itsesi Idalle (idwira@utu.fi) tai Johannalle (jktras@utu.fi)! Lisäksi teemaryhmä järjestää Langnetin kesäkoulun yhteydessä 22.8. klo 9–15 kirjoitus-/tutkimustyöpajan, johon voi osallistua paikan päällä Turussa tai etänä Zoomissa. Työpajassa jokainen työstää omaa projektiaan 45 minuutin pätkissä, joiden välissä pidetään yhteiset tauot. Työpajan alussa jokainen asettaa tavoitteen työskentelylleen ja päivän lopuksi käydään yhdessä läpi, miten tavoitteet on saavutettu. Hyvää kesää kaikille ja nähdään kesäkoulussa!

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmä etsii väitöskirjatutkijoita vetämään ryhmän toimintaa. Voisitko se olla sinä?! Ilmianna itsesi Päiville (paivi.i.iikkanen@jyu.fi), mikäli mielenkiintoinen pesti ja tutustuminen muihin saman aihepiirin tutkijoihin kiinnostaa!

Kielioppi, semantiikka ja typologia (Kist) -teemaryhmä järjestää seminaarin kesäkoulun yhteydessä 22.8. Seminaariin voi osallistua tekstillä tai esitelmällä sekä pelkästään kuuntelijana ja kommentoijana. Tervetuloa joko paikan päälle Turkuun tai etänä Zoomiin! Lisäksi teemaryhmään etsitään lisää vetäjiä. Lisätietoja: satu.keinanen@helsinki.fi.

Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmä etsii yhtä tai kahta väitöskirjatutkijaa vetämään ryhmää. Mahdollisuus tehdä omannäköistä toimintaa institutionaalisen toimijan tuella sekä tutustua muihin kirjallisuuden ja kielen parissa työskenteleviin tutkijoihin. Lisätietoja: hanne.juntunen@tuni.fi tai meeria.vesala@abo.fi

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmä järjestää kesäkoulun yhteydessä 22.8. etäseminaarin, joka tarjoaa mahdollisuuden omasta tutkimuksesta kertomiseen, muiden tutkimukseen tutustumiseen, vertaistukeen ja vapaaseen keskusteluun kirjoitusjärjestelmien maailmasta sekä teemaryhmän syksyn toimintamuodoista. Syyslukukaudella tapaamme noin kerran kuussa vaihtelevien teemojen parissa. Tervetuloa mukaan! Kysyttävää? Ole rohkeasti yhteydessä: jenna.sorjonen@helsinki.fi.

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmä:  Kiitos kaikille Kevätseminaariin 8.5.2023 osallistuneille lämminhenkisestä keskustelusta. Erityiskiitos postdoceille ja mentoreille, jotka mm. kertoivat vinkkejä ja kokemuksia julkaisemiseen liittyen. Tulossa on kysely, jolla kartoitamme toiveita ja ideoita ryhmän jatkotoimintaan liittyen. Tapaamme Langnetin kesäkoulun yhteydessä 22.8. etänä sekä syksyllä lähiseminaarissa. Sitä ennen hyvää kesää!

 1. Kuulumisia Langnetin yleiskokouksesta 25.5.2023

Langnetin väitöskirjatutkijoiden, post doc -tutkijoiden ja ohjaajien yhteinen yleiskokous järjestettiin Oulun yliopiston XLIX Kielitieteen päivien yhteydessä torstaina 25.5. klo 16.45–18.15 (Lasaretti, Puisto). Kokoukseen pystyi osallistumaan myös etänä.

Langnetin uuden johtajan valinnan lisäksi kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia kuulumisia. Kuulumisdioihin sekä yleiskokouksen muistioon voit tutustua Langnetin verkkosivuilla.

Kokouksessa valittiin myös väitöskirjatutkijoiden edustaja Langnetin johtoryhmään kaudelle 2024–2027. Valituksi tuli Jenna Sorjonen Helsingin yliopistosta.

Yleiskokoukseen tai muissa Langnetiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla tarvittaessa yhteydessä verkoston koordinaattoriin Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi) tai johtajaan Urpo Nikanteeseen (urpo.nikanne@abo.fi).

AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE!

****

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

 1. New Head of Langnet: Maija Hirvonen
 2. Langnet Summer School 2023 21st–22nd August (Åbo Akademi & Zoom)
 3. News from Langnet’s theme groups
 4. News from the General Assembly of Langnet

****

 1. New Head of Langnet: Maija Hirvonen

The term of Langnet’s Head Urpo Nikanne (ÅA) ends at the end of 2023. Langnet’s new Head for the period 2024–2027 has been elected at Langnet’s general assembly at the XLIX Finnish Conference of Linguistics in Oulu in May 2023. Maija Hirvonen from the University of Tampere was elected as Langnet’s new Head for the period 2024–2027.

 1. Langnet Summer School 2023 21st–22nd August (Åbo Akademi & Zoom)

Langnet’s summer school 2023 will take place at Åbo Akademi from 21 to 22 August. The program on Monday 21st Aug will be organized in Finnish, but part of the theme group seminars on 22nd Aug  are multilingual (more information on Langnet-website). You can register for the summer school here.

 1. News from Langnet’s theme groups

Historical Linguistics, Languages, Texts and Documents -theme group is looking for doctoral researchers to take over as group leaders to organize the group’s activities. Is that you? Report to Ida (idwira@utu.fi) or Johanna (jktras@utu.fi)! We will have a writing and research workshop during Langnet Summer School August 22 from 9am to 3pm. You can take part on-site in Turku or remotely on Zoom. During the workshop everyone will work independently on their own project in 45 minute intervals with joint breaks in between. At the beginning we will set our goals for the day and at the end we will go over together how those goals were achieved. See you at the workshop! Have a nice summer and see you at the Summer School!

Language in a Changing Society -theme group is looking for PhD researchers to lead the group. Could that be You?! Please contact Päivi (paivi.i.iikkanen@jyu.fi), if you are interested in a post in which you’ll be able to meet other researchers focussing on similar topics!

Grammar, semantics and typology (Kist) -theme group will organize a seminar during the summer school, on 22 Aug. You can participate in the seminar with a text or presentation, or you can come to just listen and discuss. Welcome, either in person in Turku or remotely on Zoom! The theme group is also searching for more group leaders. More information: satu.keinanen@helsinki.fi

Literature and Language -theme group is looking for one or two PhD researchers to lead the group. Langnet offers an excellent opportunity to organize the events that are otherwise missing with institutional help and support. It is also an excellent opportunity to meet other researchers working with issues of literature and language. More info: hanne.juntunen@tuni.fi or meeria.vesala@abo.fi

Writing Systems -theme group will organise a Zoom seminar on 22 Aug, in connection with the summer school. Here is your chance to present your research, hear about others’ work and discuss the world of writing systems and the theme group’s activities in the autumn. During the autumn semester, we will meet approximately once a month with varying themes. Welcome! With any questions, don’t hesitate to be in touch: jenna.sorjonen@helsinki.fi.

Multimodality and Talk in (Inter)action -theme group: Thank you everyone who participated in our Spring seminar on 8th May for the insightful, friendly discussions. A special thank you to our post docs and mentors for sharing their experiences and tips on publishing. Stay tuned for a questionnaire about your hopes and wishes regarding the group’s future activities. There will be a remote meeting in connection with the Langnet summer school on 22nd August, and we are planning a face-to-face seminar for the Autumn. Until then, have a wonderful summer!

 1. News from the General Assembly of Langnet

The General Assembly of Langnet’s doctoral researchers, post-doc researchers and supervisors was organized in connection with the University of Oulu’s XLIX Finnish Conference of Linguistics on Thursday 25 May at 4.45 PM (Lasaretti, Puisto). You could also participate in the meeting remotely.

In addition to the selection of Langnet’s new Head, the meeting discussed current news. You can view the slides and the memo of the General Assembly on Langnet’s website (in Finnish).

At the meeting, a representative of doctoral researchers was also elected to Langnet’s executive team for the period 2024–2027. Jenna Sorjonen from the University of Helsinki was elected.

You can contact the network coordinator Lotta Aarikka (lotta.aarikka@abo.fi) or the Head of Langnet Urpo Nikanne (urpo.nikanne@abo.fi) for more information on the General Assembly or other questions related to Langnet.

SUNNY SUMMER TO EVERYONE!

Lotta Aarikka
koordinaattori, Langnet-verkosto
koordinator, Langnet-nätverket
coordinator, Langnet-network

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *