Langnet-kuulumisia 1/2024 / Langnet news 1/2024

For the English version of the latest Langnet news, please see below!

Tässä uutiskirjeessä:

  1. Langnetin johtajan Maija Hirvosen tervehdys
  2. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin
  3. Langnetin teemaryhmien kuulumisia
  4. Langnetin mentorointiohjelma 2024: ilmoittaudu mentoriksi 15.3. mennessä!
  5. Väitös tulossa tai väittelit juuri?

* * *

1. Langnetin johtajan Maija Hirvosen tervehdys

Hyvät kielentutkimuksen kollegat ympäri Suomen!

On innostavaa aloittaa Langnetin johtajana, vaikkakin ajat ovat haastavat. Tekoälyn yhä laajempi soveltaminen tuntuu uhkaavan kieli- ja tekstitaitoja ja omaehtoista ajattelua, suomen kielen asema tieteen kielenä puhututtaa, vieraiden kielten oppiminen ja opiskelu vähenevät… Kuitenkaan en koe aihetta synkistelyyn, sillä nyt jos koskaan tarvitaan kielen ja kielten, kulttuurien, tekstien ja vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Langnetin toimintaankin on juuri saatu varmistettua kauan kaivattua säännöllistä rahoitusta jäsenyliopistoilta – kiitos edellisen kauden johtoryhmän!

Olen Maija Hirvonen, tenure track -professori Tampereen yliopistossa. Alojani ovat saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen, eli olen kielitieteen ja käännöstieteen tutkija-opettaja-ohjaaja. Tutkimukseni painopisteitä ovat kielen, kääntämisen ja vuorovaikutuksen multimodaalisuus ja intermodaalisuus (esim. kuvailutulkkaus); yhteiskunnallisista aiheista puolestaan saavutettavuus sekä ihmislähtöinen tekoäly ja koneoppiminen. Näillä alueilla olen saanut toimia useissa moni- ja poikkitieteisissä hankkeissa. 

Voit katsoa lyhyen, videomuotoisen ja kuvailutulkatun tutkijaesittelyni täältä: Maija Hirvonen, apulaisprofessori (tenure track) (kuvailutulkkaus)

Odotan innolla kohtaamisia, keskusteluja ja toimintaa Langnetin piirissä ja toivotan hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Maija Hirvonen

2. Ohjaaja: tutustuta ohjattavasi Langnettiin

Näin lukukauden alussa myös uudet väitöskirjatutkijat aloittavat tutkimustyönsä. On ensisijaisen tärkeää, että sekä uudet että vanhat väitöskirjatutkijat saavat tietoa Langnetista ja lähtevät mukaan toimintaan. 

Toivommekin, että kaikki Langnetin piirissä toimivat ohjaajat antavat tietoa Langnetista sekä uusille että vanhoille ohjattavilleen. Kätevimmin se käy ohjaamalla heidät Langnetin verkkosivujen Tervetuloa Langnetiin -osioon.

3. Langnetin teemaryhmien kuulumisia

Oletko tuore väitöskirjatutkija, post doc -tutkija tai ohjaaja ja haluat verkostoitua tieteellisen keskustelun merkeissä? Tutustu Langnetin teemaryhmiin, liity sähköpostilistalle ja lähde mukaan toimintaan. Lisätietoja teemaryhmistä löydät alta sekä Langnetin verkkosivuilta.

****

Tervetuloa Diskurssi -teemaryhmän kirjoitustyöpajoihin! Teemaryhmä järjestää kevään aikana kirjoitustyöpajoja Zoomissa aina kuun viimeisenä maanantaina klo 15-17. Ryhmän kokoontumispäivät ovat: 29.1., 26.2., 25.3. sekä 29.4. Katso lisätiedot teemaryhmän sivuilta. Teemaryhmä järjestää kevään aikana myös tekstiseminaarin. Tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta tiedotetaan teemaryhmän jakelulistalla, stay tuned! 

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -teemaryhmän seuraava tapaaminen on pe 16.2. klo 9-11 (https://utu.zoom.us/j/62168395705). Tervetuloa mukaan! Saamme pe 15.3. klo 9:00 vierailevaksi puhujaksi professori Sari Pietikäisen (JYU), joka kertoo kriittisestä diskurssianalyysistä oman tutkimuksensa kautta. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan. Zoom-linkki: https://utu.zoom.us/j/67382711996 (passcode: 010061). Muistakaa myös jatkossa ehdottaa kiinnostavia aiheita, puhujia tai muuta ohjelmaa niin järjestetään asia!

Kielioppi, semantiikka ja typologia -teemaryhmä jatkaa viimesyksyistä yhteisöllistä etäkirjoittamista! Seuraavat ajankohdat ovat keskiviikko 21.2. klo 15-17 ja to 7.3. klo 9-12. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille; tarkempaa tietoa on tulossa sähköpostitse. Lisätietoja voi kysyä Satu Keinäseltä (satu.keinanen@helsinki.fi).

Kirjoitusjärjestelmät -teemaryhmämme tapaa taas keväällä kuukausittain vaihtuvien aiheiden parissa. Luvassa on erilaisia  näkökulmia kirjakieleen ja kirjoitusjärjestelmiin, työpajoja, esitelmiä ja lukupiiritoimintaa – vain mielikuvitus on rajana! Kevään tapaamisajat ovat seuraavat: 15.2., 23.4., 23.4., 6.-8.5. ja 22.5. – lisätietoja tapahtumista teemaryhmän sivuilta! Toivotamme uudet osallistujat ilolla mukaan toimintaan ja sitä ideoimaan. Älä epäröi olla yhteydessä teemaryhmän koordinaattoriin Jennaan (jenna.sorjonen@helsinki.fi), jos haudot mielessäsi kysymyksiä tai mielit mukaan. Tiedotamme tulevista tapaamisista myös sähköpostilistalla, jolle voit liittyä teemaryhmän sivulta löytyvillä ohjeilla.

Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä -teemaryhmän lukupiiri jatkaa, ja uutena aloitti tammikuussa kirjoituspiiri. Lisätietoja teemaryhmän sivuilla. Tervetuloa mukaan!

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -teemaryhmän jouluseminaari pidettiin etänä 14.12.2023. Seminaarissa annettiin palautetta osallistujien teksteistä ja tutkimusideoista sekä pidettiin videoaineistosessio. Kiitos mielenkiintoisista esitelmistä, teksteistä ja aineistosta sekä aktiivisesta osallistumisesta! Kevään 2024 tapahtumista (kevätseminaari, mahdolliset aineistosessiot) tiedotetaan myöhemmin. Teemaryhmä hakee uutta toista vetäjää kesään 2024 mennessä. Tehtävä on oikein mukava eikä vaadi mahdottomia määriä työtä. Ryhmän kanssa tai vetäjien kesken voidaan sopia siitä, minkälaista toimintaa jatkossa suunnitellaan. Toiminnasta saa tehdä omannäköistä! Vetäjät ovat yleensä väitöskirjavaiheessa olevia tutkijoita. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Heidiin (heidi.puputti@oulu.fi) ja/tai Minttuun (minttu.k.vanttinen@jyu.fi). 

Nimistöntutkimus-teemaryhmä järjesti 9.11.2023 väitöskirjatutkijoiden tekstiseminaarin Nimistöntutkimuksen päivien (9.-10.11.2023) yhteydessä. Seminaarissa käsiteltiin väitöskirjatutkijoiden eri vaiheissa olevia tekstejä ja annettiin niistä palautetta. Kiitos vielä kaikille osallistumisesta, mielenkiintoisista teksteistä sekä tärkeistä keskusteluista ja kommenteista! Toivotamme myös kaikki halukkaat mukaan nimistöntutkimuksen lukupiiriin! Lukupiiri kokoontuu aina kuukauden viimeisenä tiistaina klo 10 Zoomissa. Seuraava tapaaminen on 30. tammikuuta. Jos haluat osallistua lukupiiriin, ota yhteyttä teemaryhmän vastuuhenkilöihin (milla.juhonen@helsinki.fi tai hanna.virranpaa@helsinki.fi).

4. Langnetin mentorointiohjelma 2024: lähde mentoriksi!

Langnetin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen!

Nyt etsimmekin motivoituneita varttuneita tutkijoita, jotka haluavat kehittää fasilitointikykyjään ja mentorointitaitojaan sekä auttaa tutkijanuran alussa olevia nuoria tutkijoita. Palaute mentorointiohjelmasta on ollut poikkeuksellisen kiittävää: mukana olleet ovat kokeneet saaneensa vertaistukea ja vinkkejä ja päässeensä käymään syvällisiä ja hyödyllisiä keskusteluja. Lähtemällä mukaan todella autat!

Lue koko mentoreiden hakukuulutus ja tutustu Langnetin ryhmämentoroinnin taustaan, tarkoitukseen ja toimintaperiaatteisiin Langnetin nettisivuilla.

Jos haluat mentoriksi, ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella viimeistään 15.3.2024. Lomakkeessa sinua pyydetään kertomaan jotain itsestäsi ja siitä, mitä voisit antaa mentoroitaville.

Lisätietoja Langnetin koordinaattorilta (lotta.aarikka@abo.fi) sekä Langnetin nettisivuilta (ohjeet ja hakukuulutus).

Tätä ilmoitusta saa mieluusti levittää myös yliopistojen ulkopuolelle mentoriehdokkaiden tavoittamiseksi.

5. Väitös tulossa tai väittelit juuri?

Ohjaaja: Kun ohjattavasi väitös on varmistunut, tiedota siitä Langnetin sähköpostilistoilla (ja sosiaalisessa mediassa).

Väitellyt: Puuttuuko nimesi Langnetin sivulla olevasta väitelleiden listasta? Lähetä koordinaattorille (lotta.aarikka@abo.fi) sähköpostia, niin sinut lisätään listaan!

******

ENGLISH VERSION

In this newsletter:

  1. Greeting from the Head of Langnet Maija Hirvonen
  2. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet
  3. News from Langnet’s theme groups
  4. Langnet Mentoring Program 2024: become a mentor!
  5. Upcoming and recent PhD defenses

****

1. Greeting from the Head of Langnet Maija Hirvonen

Dear linguistic colleagues from all over Finland!

It is exciting to start as the Head of Langnet, although the times are challenging. The increasingly widespread application of artificial intelligence seems to threaten language and text skills and independent thinking, the position of the Finnish language as a language of science is being debated, the study of foreign languages is decreasing… However, I don’t see a reason to be gloomy, because now if ever there is a need for experts in languages, cultures, texts and interaction. Langnet’s operations have just been secured with long-needed regular funding from the member universities – thanks to the executive team of last Langnet term!

I am Maija Hirvonen, tenure track professor at the Tampere University. My fields are the German language, culture and translation, i.e. I am a researcher-teacher-supervisor in linguistics and translation. The focus of my research is the multimodality and intermodality of language, translation and interaction (e.g. audio description); on social issues, on the other hand, accessibility and human-oriented artificial intelligence and machine learning. In these areas, I have been able to work in several multidisciplinary and interdisciplinary projects.

You can watch my short video presentation with audio description here: Maija Hirvonen, apulaisprofessori (tenure track) (kuvailutulkkaus)

I’m looking forward to meetings, discussions and activities within Langnet and I wish everyone a good start to the year!

Maija Hirvonen

2. Supervisor: welcome your PhD researchers to Langnet

At the beginning of the academic year also new doctoral researchers start their research work. It is of primary importance that both new and old doctoral researchers get information about Langnet and get integrated into the scientific community.

We hope that all supervisors working within Langnet provide information about Langnet to both their new and old PhD researchers. The most convenient way is to direct them to the Welcome to Langnet -section of Langnet’s website.

3. News from Langnet’s theme groups

Are you a new doctoral researcher, post doc researcher or supervisor? Do you want to network for scientific discussion? Check out Langnet’s theme groups, join the mailing list and get involved. More information on the theme groups can be found below and on the Langnet-website.

****

Welcome to the Discourse theme group’s writing workshops! During the spring, the theme group organises writing workshops on Zoom on the last Monday of each month at 15-17. The meeting days of the group are: 29 January, 26 February, 25 March and 29 April. For more information, see the group’s website. The theme group will also organise a text seminar during the spring. A more detailed schedule and programme will be shared on the theme group’s mailing list, stay tuned!

Language in a Changing Society will meet on Fri 16 Feb from 9 to 11 am: https://utu.zoom.us/j/62168395705. Welcome! On Fri 15 March (at 9 am)  we will have a guest speaker: professor Sari Pietikäinen (JYU), who will talk about critical discourse analysis through her own research. Anyone interested is welcome to join. Zoom link: https://utu.zoom.us/j/67382711996 (passcode: 010061). Also, remember to suggest interesting topics, speakers or other programs in the future and we’ll organize it!

Grammar, Semantics and Typology -theme group continues social remote writing from last autumn! The next dates are Wednesday 21 Feb at 15-17 and Thursday 7 March at 9-12. The zoom link will be sent to participants, and there will soon be more information on the e-mail list. For more information, contact Satu Keinänen (satu.keinanen@helsinki.fi).

Writing Systems -theme group continues its monthly meetings in the spring with varying activities, including presentations, workshops, article reading – the sky is the limit! Spring meeting times are: Thu 15 Feb, Tue 23 Apr, Mon-Wed 6-8 May, Wed 22 May. More detailed information on the theme group website! We are always happy to gain new members to join our activities and present ideas for new ones! If you would like to join any of our meetings or have any questions, please don’t hesitate to contact the theme group coordinator Jenna (jenna.sorjonen@helsinki.fi). You can also join our mailing list by following the instructions on our group’s website.

Translation Studies, Multilingualism, and Professional Communication reading group continues and our new writing group started in January. More information on the theme group website!

Multimodality and Talk in (Inter)action Christmas seminar was arranged on 14th December 2023. We had text sessions for giving feedback on presenters’ manuscripts and research ideas as well as a data session. Thank you for interesting presentations, texts, and data as well as for active participation during discussions! Information on our spring 2024 programme will follow soon. The theme group is looking for another doctoral researcher to lead the group together with Heidi, preferably before the summer. Being part of the leading team is enjoyable and does not require an extensive amount of work. The team leaders, together with the whole group, have the freedom to decide what the group will look like in the future and what kinds of events will be organised. If you are interested in being one of the leaders, please don’t hesitate to contact Heidi (heidi.puputti@oulu.fi) or Minttu (minttu.k.vanttinen@jyu.fi). 

Onomastics text seminar for doctoral researchers was arranged on 9th November 2023. During the seminar day we had text sessions for giving feedback on manuscripts. Thank you for participating as well as interesting manuscripts, comments, and conversations! The Onomastics theme group has an article discussion club. We welcome everyone who is willing to join! It meets on the last Tuesday of the month at 10 a.m. in Zoom. Next meeting is on 30th January. If you want to participate in the discussion club, please contact the leaders of the theme group (milla.juhonen@helsinki.fi or hanna.virranpaa@helsinki.fi).

4. Langnet Mentoring Program 2024: become a mentor!

Langnet’s mentoring program starts again!

We are looking for motivated senior researchers who want to develop their facilitation and mentoring skills and help young researchers at the beginning of their research careers. The feedback has been truly gratifying: the participants have felt that they received peer support and tips and that they were able to have in-depth and useful discussions. By joining, you are really helping!

Read the call for applications and familiarize yourself with the background, purpose and operating principles of Langnet’s group mentoring on Langnet’s website.

If you want to be a mentor, sign up using this form no later than Fri 15th March. In the form, you are asked to tell something about yourself and what you could give to the mentees.

More information from Langnet’s coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) and Langnet’s website (instructions and call for applications).

This announcement may also be distributed outside the universities to reach mentor candidates.

5. Upcoming and recent PhD defenses

Supervisors: When the date of your supervisee’s PhD defense has been set, remember to advertise the upcoming defense on Langnet’s email lists (and social media).

Recent PhDs: Is you name missing from the list of the PhDs on the Langnet webpage? Email the coordinator (lotta.aarikka@abo.fi) to have your name added to the list!