Opetus

Seuraavat kieliteknologian kurssit järjestetään lukuvuonna 2023 – 2024. Aikaisempien vuosien opetus löytyy tämän sivun alalaidasta. Jos olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2017, tutustu vanhan ja uuden opetusohjelman opintojaksojen vastaavuuksiin.

Kanditason kurssit

Kanditason kurssimme kuuluvat Kielten kandiohjelman Kielitieteiden (entisen Lingvistiikan) opintosuunnan kurssitarjontaan. Kurssit jakautuvat perusopintoihin ja aineopintoihin.

Perusopinnot

KIK-405 Johdatus kieliteknologiaan, 5 op [periodi 1]
KIK-404 Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät, 5 op [periodi 1 tai 3]
KIK-LG102 Morfologia ja syntaksi, 10 op [periodi 3]
KIK-LG103 Semantiikka ja pragmatiikka, 10 op [periodi 4]

Aineopinnot

KIK-LG221 Komentorivityökalut lingvisteille, 5 cr [periodi 1]
KIK-LG208 Ohjelmointia lingvisteille, 5 op [periodi 2]
KIK-LG209 Matematiikkaa lingvisteille, 5 op [periodi 3]
LDA-T316 Luonnollisen kielen käsittelyn sovellusten rakentaminen, 5 op [periodi 3] (myös mahdollista suorittaa osana maisteriopintoja; entinen kurssikoodi KIK-LG211)
LDA-T317 Koneoppimisen perusteet lingvisteille, 5 op [periodi 4] (myös mahdollista suorittaa osana maisteriopintoja; entinen kurssikoodi KIK-LG210)
KIK-LG207 Tilastomenetelmiä lingvisteille, 5 op [periodi 4]

KIK-LG229 Proseminaari, 4 op [periodit 1 – 4]

KIK-LG216 Opetusavustajana toimiminen, 5 op [periodi 1, 2, 3 tai 4]
KIK-412 Työharjoittelu, 5 op [3 kuukauden täysipäiväinen työ alalla]

Maisteritason kurssit

Maisteritason kurssimme (syventävät opinnot) ovat osa Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelman (LingDig) kurssitarjontaa. Kieliteknologia on yksi maisteriohjelmaan kuuluvista opintosuunnista. Maisteriohjelmaa kutsuttiin aikaisemmin Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelmaksi (LingDA).

Syventävät opinnot

LDA-301 Introduction to linguistic diversity and digital humanities, 5 op [periodit 1 – 2] (aikaisempi vastaavuus: LDA-310 Approaches to …)
LDA-T305 Luonnollisen kielen käsittelyn mallit ja algoritmit, 5 op [periodi 1]
LDA-T302 Laskennallinen morfologia, 5 op [periodi 2]
LDA-T306 Konekääntäminen, 5 op [periodi 2]
LDA-T316 Luonnollisen kielen käsittelyn sovellusten rakentaminen, 5 op [periodi 3] (myös mahdollista suorittaa osana kandiopintoja; entinen kurssikoodi KIK-LG211)
LDA-T304 Laskennallinen semantiikka, 5 op [periodi 3]
LDA-T308 Introduction to Deep Learning, 5 op [periodi 3]
LDA-T317 Koneoppimisen perusteet lingvisteille, 5 op [periodi 4] (myös mahdollista suorittaa osana kandiopintoja; entinen kurssikoodi KIK-LG210)
LDA-T303 Laskennallinen syntaksi, 5 op [periodi 4]
LDA-T313 Approaches to Natural Language Understanding, 5 op [periodi 4]
LDA-T312 Low-resource natural language processing, 5 op [periodi 4]
LDA-T309 Aineistokliniikka, 5 op [periodit 2 – 4]

LDA-T301 Kieliteknologian seminaari, 5 op [periodit 1 – 4]

LDA-313 tai LDA-T310 Tutkimusprojekti, 5 op [sovitaan ohjaajan kanssa]
LDA-312 tai LDA-T311 Opetusavustajana toimiminen, 5 op [periodi 1, 2, 3 tai 4]
LDA-311 tai LDA-T315 Työharjoittelu, 5 op [3 kuukauden täysipäiväinen työ alalla]

Lisäksi relevantteja opintojaksoja tarjoaa muun muassa datatieteen maisteriohjelma.

Opetus edellisiltä vuosilta

Opetus 2022 – 2023
Opetus 2021 – 2022
Opetus 2020 – 2021
Opetus 2019 – 2020
Opetus 2018 – 2019
Opetus 2017 – 2018
Opetus 2016 – 2017
Kieliteknologian oppiaine 1999 – 2015