Opetus 2021 – 2022

Seuraavat kieliteknologian kurssit järjestetään lukuvuonna 2021 – 2022. Aikaisempien vuosien opetus löytyy tämän sivun alalaidasta. Jos olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2017, tutustu vanhan ja uuden opetusohjelman opintojaksojen vastaavuuksiin.

Kanditason kurssit

Kanditason kurssimme kuuluvat Kielten kandiohjelman Kielitieteiden (entisen Lingvistiikan) opintosuunnan kurssitarjontaan. Kurssit jakautuvat perusopintoihin ja aineopintoihin.

Perusopinnot

KIK-405 Johdatus kieliteknologiaan, 5 op [periodi 1]
KIK-404 Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät, 5 op [periodi 3]
KIK-LG102 Morfologia ja syntaksi, 10 op [periodi 3]
KIK-LG103 Semantiikka ja pragmatiikka, 10 op [periodi 4]

Aineopinnot

KIK-LG221 Komentorivityökalut lingvisteille, 5 cr [periodi 1]
KIK-LG208 Ohjelmointia lingvisteille, 5 op [periodi 2]
KIK-LG209 Matematiikkaa lingvisteille, 5 op [periodi 3]
KIK-LG211 Luonnollisen kielen käsittelyn sovellusten rakentaminen, 5 op [periodi 3]
KIK-LG210 Koneoppimisen perusteet lingvisteille, 5 op [periodi 4]
KIK-LG207 Tilastomenetelmiä lingvisteille, 5 op [periodi 4]

KIK-LG229 Proseminaari, 4 op [periodit 1 – 4]

KIK-LG216 Opetusavustajana toimiminen, 5 op [periodi 1, 2, 3 tai 4]
KIK-412 Työharjoittelu, 5 op [3 kuukauden täysipäiväinen työ alalla]

Maisteritason kurssit

Maisteritason kurssimme (syventävät opinnot) ovat osa Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelman (LingDig) kurssitarjontaa. Kieliteknologia on yksi maisteriohjelmaan kuuluvista opintosuunnista. Maisteriohjelmaa kutsuttiin aikaisemmin Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelmaksi (LingDA).

Syventävät opinnot

LDA-310 Approaches to linguistic diversity and digital humanities, 10 op [periodit 1 – 2]
LDA-T305 Luonnollisen kielen käsittelyn mallit ja algoritmit, 5 op [periodi 1]
LDA-T302 Laskennallinen morfologia, 5 op [periodi 2]
LDA-T306 Konekääntäminen, 5 op [periodi 2]
LDA-T312 Language identification in texts, 5 op [periodi 2]
LDA-T304 Laskennallinen semantiikka, 5 op [periodi 3]
LDA-T308 Introduction to Deep Learning, 5 op [periodi 3]
LDA-T303 Laskennallinen syntaksi, 5 op [periodi 4]
LDA-T307 Approaches to Natural Language Understanding, 5 op [periodi 4]
LDA-T309 Aineistokliniikka, 5 op [periodit 2 – 4]

LDA-T301 Kieliteknologian seminaari, 5 op [periodit 1 – 4]

LDA-T310 Tutkimusprojekti, 5 op [sovitaan ohjaajan kanssa]
LDA-T311 Opetusavustajana toimiminen, 5 op [periodi 1, 2, 3 tai 4]
LDA-T315 Työharjoittelu, 5 op [3 kuukauden täysipäiväinen työ alalla]

Lisäksi relevantteja opintojaksoja tarjoaa muun muassa datatieteen maisteriohjelma.

Opetus edellisiltä vuosilta

Opetus 2020 – 2021
Opetus 2019 – 2020
Opetus 2018 – 2019
Opetus 2017 – 2018
Opetus 2016 – 2017
Kieliteknologian oppiaine 1999 – 2015