Opetus 2016 – 2017

Seuraavat kieliteknologian kurssit järjestettiin lukuvuonna 2016 – 2017. Uusimmat kurssit löytyvät lukuvuoden 2017 – 2018 kurssisivulta.

Huomaa, että kurssien viralliset tiedot ja opintojen rakenne löytyvät WebOodista. Tutkintovaatimuksiin kuuluvat muut kuin kieliteknologian oppiaineen puitteissa luennoitujen kurssien tiedot ovat WebOodissa, eikä niitä ole mainittu alla.

Perusopinnot

406252 Korpuslingvistiikan johdantokurssi (CLT150) 3 op [periodi 1 tai periodi 3]
406715 Kieliteknologian johdantokurssi (CLT140) 4 op [periodi 2]
406253 Johdatusta luonnollisen kielen käsittelyyn (CLT120) 3 op [periodi 4]

Aineopinnot

406371 Ohjelmointi ja luonnollisen kielen käsittely 1 (CLT237) 5 op [periodit 1 – 2]
405972 Introduction to Talking Robots (CLT290) 3op [periodi 1]
406373 Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 1 (CLT261) 5 op [periodi 2]
406372 Ohjelmointi ja luonnollisen kielen käsittely 2 (CLT238) 5 op [periodit 3 – 4]
406374 Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 2 (CLT271) 5 op [periodi 3]
401066 Proseminaari (CLT240) 4 op [periodit 1 – 4]
406375 Tulosten esittäminen ja niiden arviointi tilastomenetelmillä (CLT255) 5 op [periodi 4]

Syventävät opinnot

404732 Working with Wikimedia and MediaWiki (CLT310) 3 op [periodit 1 – 2]
406903 Aineistokliniikka 5 op [periodit 2 – 4]
404730 Kieliopin rakentaminen (CLT361) 3 op [periodit 2]
404732 Information Retrieval and Search Engines (CLT310) 3 – 5 op [periodi 3]
404731 Tilastolliset jäsennysmenetelmät (CLT350) 3 op [periodi 4]
401079 Seminaari (CLT340) 10 op [periodit 1 – 4]

Other Related Courses

Corpora of Slavic Languages,  3cr [Period 1]
Various Courses in Digital Humanities
Introduction to machine learning (5 cr), UH CS Department, Fall 2016
String processing algorithms (5 sp), UH CS Department, Fall 2016
Data mining (5 sp), UH CS Department, Spring 2017