Undervisning 2016 – 2017

Följande kurser i språkteknologi ordnades under läsåret 2016 – 2017. De senaste kurserna hittar du på kurssidan för läsåret 2017 – 2018.

Notera att den officiella informationen om kurserna och examensstrukturen finns i WebOodi. De kurser som är listade här under hör till läroämnet språkteknologi, men därutöver finns det obligatoriska kurser som ordnas av andra läroämnen, till exempel inom allmän språkvetenskap.

Grundstudier

406252 Grundkurs i korpuslingvistik (CLT150) 3 sp [period 1 eller period 3]
406715 Grundkurs i språkteknologi (CLT140) 4 sp [period 2]
406253 Introduktion till hantering av naturligt språk (CLT120) 3 sp [period 4]

Ämnesstudier

406371 Programmering och hantering av naturligt språk 1 (CLT237) 5 sp [perioderna 1 – 2]
405972 Introduction to Talking Robots (CLT290) 3 sp [period 1]
406373 Morfologiredskap 1 (CLT261) 5 sp [period 2]
406372 Programmering och hantering av naturligt språk 2 (CLT238) 5 sp [perioderna 3 – 4]
406374 Morfologiredskap 2 (CLT271) 5 sp [period 3]
401066 Proseminarium (CLT240) 4 sp [perioderna 1 – 4]
406375 Presentation och statistisk utvärdering av resultat (CLT255) 5 sp [period 4]

Fördjupade studier

404732 Working with Wikimedia and MediaWiki (CLT310) 3 sp [perioderna 1 – 2]
406903 Korpusklinik 5 sp [perioderna 2 – 4]
404730 Konstruering av grammatik (CLT361) 3 sp [period 2]
404732 Informationsökning och sökmaskiner (CLT310) 3 – 5 sp [period 3]
404731 Statistiska parsningsmetoder (CLT350) 3 sp [period 4]
401079 Seminarium (CLT340) 10 sp [perioderna 1 – 4]

Other Related Courses

Corpora of Slavic Languages,  3cr [Period 1]
Various Courses in Digital Humanities
Introduction to machine learning (5 cr), UH CS Department, Fall 2016
String processing algorithms (5 sp), UH CS Department, Fall 2016
Data mining (5 sp), UH CS Department, Spring 2017