Kieliteknologia Helsingissä

Kieliteknologia, aiemmin tietokonelingvistiikka, on monitieteinen tieteenala. Se tutkii teknisiä välineitä ja menetelmiä, joilla ihmisen tuottamaa kieltä – puhetta ja kirjoitusta – voidaan jäsentää tietokoneella käsiteltävään muotoon. Kieliteknologian tunnettuja sovellusaloja ovat automaattinen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus sekä automaattinen puheentunnistus.

Helsingin yliopistossa, kieliteknologian tutkimuksen painopisteet ovat:

Tietokonelingvistiikan oppiaine perustettiin yleisen kielitieteen laitoksen alle vuonna 1987. Nykyisen nimensä kieliteknologia sai 1999. Oppiaine siirtyi vuoden 2010 alussa suurlaitosten muodostamisen yhteydessä osaksi Nykykielten laitosta, ja vuonna 2018 siitä tuli osa Digitaalisten ihmistieteiden osastoa. Lisätietoja yksiköstä sekä toiminnastamme löydät mm. Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

(c) Can Stock Photo / radiantskies