Kieliteknologia Helsingissä

Kieliteknologia, aiemmin tietokonelingvistiikka, on monitieteinen tieteenala. Se tutkii teknisiä välineitä ja menetelmiä, joilla ihmisen tuottamaa kieltä – puhetta ja kirjoitusta – voidaan jäsentää tietokoneella käsiteltävään muotoon. Kieliteknologian tunnettuja sovellusaloja ovat automaattinen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus sekä automaattinen puheentunnistus.

Helsingin yliopistossa, kieliteknologian tutkimuksen painopisteet ovat:

Tietokonelingvistiikan oppiaine perustettiin yleisen kielitieteen laitoksen alle vuonna 1987. Nykyisen nimensä kieliteknologia sai 1999. Oppiaine siirtyi vuoden 2010 alussa suurlaitosten muodostamisen yhteydessä osaksi Nykykielten laitosta.

(c) Can Stock Photo / radiantskies