Opintokokonaisuudet

Kun pohdit, mitkä opintokokonaisuudet kuuluvat tutkintoosi, sinun pitää ensin tietää, suoritatko tutkintoa vanhojen vai uusien (vuonna 2017 voimaan astuneiden) tutkintovaatimusten mukaan.

Vanhassa järjestelmässä voit opiskella kieliteknologiaa pääaineena tai sivuaineena, sekä kandi- että maisteritasolla.

Uudessa järjestelmässä pääainetta vastaa opintosuunta. Kanditasolla kieliteknologia kuuluu Kielten kandiohjelman kielitieteiden (entisen lingvistiikan) opintosuuntaan. Maisteritasolla kieliteknologia on oma opintosuuntansa LingDigissä, Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelmassa (entinen LingDA, Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma).

Sivuaineen vastine uudessa järjestelmässä on valinnainen opintokokonaisuus. Valinnaisia opintokokonaisuuksia löytyy sekä kandi- että maisteritasolla.

Lue seuraavaksi tutkintovaatimuksiasi vastaava osio kahdesta alla olevasta vaihtoehdosta.

Uusien vuonna 2017 voimaan astuneiden tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittaville

Jos olet aloittanut opintosi vuonna 2017 tai myöhemmin tai siirtynyt suorittamaan tutkintoasi uusien vaatimusten mukaan, kieliteknologian opintosi rakenne määräytyy seuraavasti:

  1. Opintosuunnan opinnot (”omille” opiskelijoille):
  2. Valinnaiset opintokokonaisuudet (muille kuin opintosuunnan opiskeilijoille):

Lisätietoja saat WebOodista ja Opiskelijan ohjeista. Jos sinulla on opintosuorituksia vanhasta tutkintosäännöstä, voit edelleen käyttää niitä uudessa opetusohjelmassa. Katso uusien ja vanhojen kurssien vastaavuudet Opintojaksojen vastaavuudet -sivulta.

Voit katsoa kielten kanditutkinnon yleisrakennetta tästä esityksestä tai tästä kuvasta.

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittaville

Jos olet aloittanut opintosi ennen 2017 ja jatkat tutkintosi suorittamista vanhojen vaatimusten mukaisesti (18.12.2020 asti), kieliteknologian opintosi rakenne määräytyy seuraavasti:

  1. Kieliteknologian pääaineopiskelijan opintokokonaisuudet (2014 – 16)
  2. Kieliteknologian sivuaineopiskelijan opintokokonaisuudet (2014 – 16)

Kokonaisuuksien tarkasta sisällöstä voi sopia yksilöllisesti professorin tai yliopistonlehtorin kanssa. Koska vanhan tutkintosäännön mukaisia opintojaksoja ei enää järjestetä, pitää valita korvaavat opintojaksot Opintojaksojen vastaavuudet -sivun ohjeiden mukaan.

Kun sinulla on kaikki opintokokonaisuuteen tarvittavat opinnot koossa, täytä Flammasta löytyvä lomake kokonaisuusmerkinnän saamiseksi. Käytä vuosille 2014 – 16 tarkoitettuja lomakkeita. Lähetä lomake yliopistonlehtorille tai professorille hyväksyttäväksi. Muista liittää opintosuoritusote. (Niin sanottu ”epävirallinen” ilman leimoja riittää.)