Gamla studiehelheter

Informationen på denna sida är relevant närmast för dem som inledde sina studier för 2017 och studerade enligt det ”gamla” undervisningsprogrammet. Du hittar också information om modulerna för 2017 – 2022, som här går under namnet det ”nya” undervisningsprogrammet.

För att veta vilka studiehelheter som hör till din examen, behöver du först veta om du följer det gamla eller nya (2017–) undervisningsprogrammet.

I det gamla undervisningsprogrammet går det att studera språkteknologi som huvud- eller biämne, både på kandidat- och magisternivå.

I det nya undervisningsprogrammet motsvaras huvudämnet av en studieinriktning. På kandidatnivå hör språkteknologi till Studieinriktningen för språkvetenskaper (tidigare lingvistik) inom Kandidatprogrammet för språk. På magisternivå är språkteknologi en egen studieinriktning i LingDig, Magisterprogrammet för språklig diversitet och digital humaniora (tidigare LingDA, Magisterprogrammet för språklig diversitet och digitala metoder).

Motsvarigheten till biämne i det nya systemet är en valbar studiehelhet. Valbara studiehelheter finns på både kandidat- och magisternivå.

Fortsätt läsa om det ena av de två alternativen nedan, beroende på vilket undervisiningsprogram du följer.

Studiehelheter enligt de nya undervisningsprogrammen (2017 – 2022)

Om du har inlett dina studier 2017 eller senare eller om du har övergått till de nya examensfordringarna, finns följande helheter i din examen:

  1. Studier inom studieinriktningen (för ”våra egna” studerande):
  2. Valbara studiehelheter (för andra studerande, utanför studieinriktningen):

Ytterligare information finns i WebOodi och Instruktioner för studerande. Om du har studieprestationer i det gamla undervisningsprogrammet kan du använda dig av dem i den nya examen. Bekanta dig med Kursmotsvarigheter-sidan.

Den allmänna uppbyggnaden av kandidatexamen inom Kandidatprogrammet i språk visas i denna presentation eller på denna bild (på finska).

Studiehelheter enligt de gamla undervisningsprogrammen (före 2017)

Om du har börjat studera före 2017 och fortsätter dina studier enligt de gamla examensfordringarna (högst till 18.12.2020) är dina studier i språkteknologi strukturerade på följande sätt:

  1. Språkteknologi som huvudämne (2014 – 16) (på finska)
  2. Språkteknologi som biämne (2014 – 16) (på finska)

Du kan komma överens om den exakta sammansättningen av studiehelheterna med professorn eller universitetslektorn. Eftersom kuser inte längre ordnas enligt de gamla examensfordringarna måste du välja nya kurser enligt instruktionerna på Kursmotsvarigheter-sidan.

När du har alla kursprestationer som behövs för en studiehelhet, fyll i rätt blankett i Flamma för att få din studiehelhet registrerad. Använd blanketterna som är avsedda för åren 2014 – 16. Skicka blanketten åt universitetslektorn eller professorn för godkännande. Kom ihåg att bifoga ditt studieregisterutdrag. (Den så kallade ”inofficiella” versionen utan stämplar räcker.)