Kurssiassistentit

Kurssiassistenttitoiminta tuo kansainväliset ja paikalliset opiskelijat yhteen. Helsingin yliopiston kansainväliset opiskelijat ovat voineet syyslukukaudesta 2013 lähtien päästä kurssiassistentiksi Kielikeskuksen kursseille. Kurssiassistenttitoiminnan tarkoituksena on tarjota suomalaisille opiskelijoille mahdollisuus kotikansainvälistymiseen, vahvistaa kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista yliopistoyhteisöön sekä tarjota heille mahdollisuus osallistua Kielikeskuksen opetukseen ja samalla tutustua paikallisiin opiskelijoihin.

Toiminta on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille, jotka puhuvat äidinkielenään jotain seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, japani, portugali, ranska, ruotsi, saksa, tanska tai venäjä. Ideana on, että kansainväliset opiskelijat toimivat kielten kursseilla natiivina vertaisapuna kyseistä kieltä opiskeleville opiskelijoille.

Kansainväliset opiskelijat voivat saada 1 – 3 opintopistettä ja osallistumistodistuksen työstään kurssiassistenttina. Assistentin tehtäviä voivat olla mm. ääntämisklinikan vetäminen, projektimentorointi, keskusteluharjoitukset, kieliklubien vetäminen, erilaiset tehtävät verkkokurseilla, esitysten pitäminen omasta maastaan ja kulttuuristaan ja osallistuminen suullisiin kokeisiin.

Lisätietoa Flammassa tai kansainvälisten asioiden koordinaattorilta Lasse Ehrnroothilta.

ps7

“Miten ihmeessä olen aiemmin edes voinut opettaa?”

“Me kielikeskuksen opettajat olemme siirtymässä hurjaa vauhtia kielen oppimisen ohjaajiksi – ainakin jos kahden vuoden pituista kurssiassistenttitoimintaamme tarkastellaan. Mikään tähänastisista käytännöistä luokkahuoneessa ei ainakaan omalla kohdallani ole niin vahvasti saanut minua reflektoimaan ohjauksen käsitettä kuin kurssiassistentin mukaan ottaminen kielikurssille.

Toukokuun 2014 lopulla kokoonnuimme Nina Sulosen johdolla puhumaan kuluneen vuoden kokemuksistamme. Vaikutti siltä, että moni opettaja oli löytänyt ns. assistenttihelmen, joka sopi juuri hänen toiveisiinsa ja kurssimuotoonsa. Yksi toi mukaan kaivattua draamallisuutta, toinen loisti ääntämisklinikoiden vetäjänä. Joku osasi kohdata suomalaiset opiskelijat juuri niin kuin piti tai tuoda arvokasta sisällöllistä ja kielellistä lisäarvoa kurssille. Näimme käytännössä miten assistentit harjaantuivat tehtävissään. Myös kulttuuriset törmäykset ja pettymykset kuuluivat kuvioon murtaessaan ennakkokäsityksiämme – harmi siitä ettei kurssiassistentti vastannutkaan toiveidenmukaista kuvaa kulttuurin edustajana tai ei muuten toiminut toivotulla tavalla. Matkan varrella moni kysymys askarrutti – mm. tuleeko assistentin edustaa kieleltään esim. standardivenäjää tai ranskaa vai voiko muitakin variaatioita kokeilla. Ei auta kuin kokeilla rohkeasti ja katsoa miten käy. Ja sitähän olemme tehneet ja tulleet monin tavoin viisaammiksi. Yrityksen ja erehdyksen kautta opimme! Kokemuksen karttuessa ja käytäntöjen vahvistuessa osaamme toimia itseämme liikaa kuormittamatta.

Kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmasta opettaja saa mahdollisuuden astua fasilitoijan rooliin ja keskittyä kulttuurienvälistä viestintäkompetenssia kehittäviin tehtäviin. Valta-asetelmat murtuvat ja toiminta muuttuu tiedon ja kokemuksten jakamiseksi ja välittämiseksi assistenttien, opiskelijoiden ja opettajan välillä. Onneksi kaikkitietävän opettajan varjoni on saanut kyytiä ja voin itsekin olla kyselijä luokkahuoneessa! Laajemman humanistisen oppimiskäsityksen mukaan työmme on ollut kasvuun saattamista. Päätavoitteemme kansainvälistymisen ja kielenopetuksen tehostamisen ohessa olemme jo kylväneet monta muuta arvokasta siementä. Ainakin muutama kurssiassistentti taisi löytää itsessään piilevän opettajan! Koko kurssiassistenttitoiminnan voi nähdä suurena kokemuksellisen oppimisen prosessina, joka mahdollista yhä syvenevän ammatillisen ja sosiaalisen kasvun reflektion kautta.   Varmaa on että opetuksen luonne ja ammatillinen identiteettimme tulee laajenemaan ja muuttumaan.

Loppukommenttina vielä lausahdukset, jotka tulivat toukokuussa lähes jokaisen opettajan suusta: ”Miten ihmeessä olen aiemmin edes voinut opettaa? En voisi kuvitellakaan jatkavani ilman kurssiassistenttia!” Ei siis muuta kuin hyvää lukuvuotta ja unohtumattomia oppimiskokemuksia kurssiassistenttitoiminnan saralla meille kaikille!”

– Suvi Punkkinen, Kielikeskuksen opettaja –

Leave a Reply