Opetuksen kehittäminen & tutkimus

Kielikeskuksessa kehitetään opetusta aktiivisesti, eikä sitä tarvitse tehdä yksin! OOTU:lla on keskeinen rooli etenkin tutkimuspohjaisen opetuksen kehittämisen tukemisessa sekä yhteisten foorumien järjestämisessä omien ideoiden ja kehittelyiden jakamiseksi. Tässä blogissa julkaistaan kuulumisia muun muassa opetuksen kehittämisseminaareista (HILCeistä), tutkimusseminaareista ja yliopistopedagogiikan kursseilta. Blogia käytetään toisinaan myös materiaalien jakamiseen. Lisätietoa seminaareista ja käynnissä olevasta tutkimustoiminnasta pedagogiselta yliopistonlehtorilta Heini Lehtoselta sekä Flammasta

.

Leave a Reply