Verkko-opetuksen tuki

Digitaalisuus on osa kaikkea opetusta. OOTU vastaa Kielikeskuksen opettajien verkkopedagogisesta koulutuksesta, ohjauksesta ja tuesta. Palvelu pitää sisällään suunnittelua, lisäkoulutusta sekä pedagogista ja teknistä ohjausta HY:n ylläpitämiin  tai muuten sovittuihin oppimisympäristöihin. LIsäksi OOTUn verkkopedagoginen tuki auttaa uusien ratkaisujen löytämisessä ja opetuksen monimuotoistamisessa opettajan oman opetuksen lähtökohdista. Kiinnostaako esimerkiksi tehdä opetuksessa käytetystä verkkoympäristöstä vuorovaikutuksellisempi? Kiehtooko opetusvideoiden teko ja käänteinen luokkahuone? Miten blogit ja sosiaalisen median sovellukset muutetaan oppimisympäristöksi? Mikä on turvallinen tapa jakaa tietoa verkossa?

Näiden asioiden kanssa auttaa asiantuntija ja opettaja Janne Niinivaara.