DYLAPS hakee tutkimusavustajaa

Tutkimusavustaja historiallisen kielitieteen projektiin

Nykykielten laitoksen historiallisen englannin kielen tutkimusprojekti DYLAPS (Dynamics of Change in Language Practices and Social Meaning 1700–1900) etsii osa-aikaista tutkimusavustajaa Bluestocking Corpus -kirjeaineiston työstämistä varten ajalle 1.4.-31.5.2015. Bluestocking Corpus koostuu 1700-luvun englantilaista kirjeistä, ja tutkimusavustajan pääasiallisena tehtävänä on kirjeenkirjoittajien suppeiden elämäkertatietojen eli korpuksen metadatan systemaattinen kokoaminen. Tarvittaessa tehtäviin voi kuulua myös korpusaineiston työstäminen. Työaika on 20h/viikko, ja palkka on 1074€/kk. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää tiedonhakutaitoja, kiinnostusta historiaan ja kielentutkimuksen metodeihin, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Emme edellytä vahvaa teknistä osaamista, mutta tarjoamme mahdollisuuden päästä tutustumaan korpusmenetelmiin ja XML-koodaukseen. Tehtävä sopii erityisen hyvin maisterivaiheen opiskelijalle, ja aineistoa ja korpusmenetelmiä voi käyttää gradunteossa.

Projektista löytyy tietoja osoitteesta https://blogs.helsinki.fi/languagedynamics/2011/11/10/project-background/, ja kysymyksiin vastaa Anni Sairio (anni.sairio@helsinki.fi).

Pyydämme kiinnostuneita opiskelijoita lähettämään lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon Anni Sairiolle (anni.sairio@helsinki.fi) maanantaihin 16.3. mennessä. Kutsumme osan hakijoista haastatteluihin jotka järjestetään 24. ja 25.3., ja päätös tehdään saman viikon aikana.

This entry was posted in Miscellaneous. Bookmark the permalink.