DYLAPS looking for a research assistant

Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti

Dynamics of Change in Language Practices and Social Meaning 1700–1900 (DYLAPS)

https://blogs.helsinki.fi/languagedynamics/

hakee osa-aikaista (20 h/viikko) tutkimusavustajaa ajalle 1.3.–31.8.2016. Tutkimusavustajan tehtäviin kuuluu tutkimusprojektin avustaminen mm. aineiston käsittelyssä, bibliografisten hakujen tekemisessä, julkaisujen painokuntoon saattamisessa ja seminaarijärjestelyissä. Tutkimusavustaja mm. kokoaa ja muokkaa tekstimateriaalia tietokoneluettavaan muotoon, auttaa aineistojen analyysissä, suorittaa kirjastohakuja, kopiointia ja työstettyjen tekstien oikolukua.

Tehtävä soveltuu englantilaisen filologian maisterivaiheen opiskelijalle. Erityisesti jatko-opintoja suunnittelevan opiskelijan on mahdollista tutustua tutkimusprojektin työskentelyyn ja graduvaiheessa suuntautua oppiaineessa tehtävän tutkimuksen teemoihin, aineistoihin ja menetelmiin. Tehtävässä tarvitaan normaaleja atk-taitoja, mutta eduksi on perehtyneisyys korpusmenetelmiin.

Tarjoamme tutkimuksellisesti innostavan työympäristön keskusta­kampuksella (Unioninkatu 40) ja mahdollisuuden harjaantua historiallisen kielentutkimuksen perusmetodiikkaan ja projektin tutkimusaiheisiin.

Palkka on 1100 euroa/kk.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Minna Palander-Collin (puh. 050 4482235; minna.palander-collin@helsinki.fi).

Vapaamuotoiset hakemukset, joista selviää hakijan opintojen vaihe, oppiarvo, gradun aihe tai suunniteltu aihe ja mahdolliset jatko-opintoaikeet sekä keskeinen aiempi työkokemus, pyydetään toimittamaan 15.2. mennessä sähköpostitse minna.palander-collin@helsinki.fi.

This entry was posted in Miscellaneous. Bookmark the permalink.