Lawra-projekti

Lawra-projekti on Helsingin yliopiston Maatalous-metsäylioppilaiden liitto (MMYL) ry:n kehitysyhteistyöhanke, joka toimii Pohjois-Ghanassa. Projektia on pyöritetty Lawran kaupunkia ympäröivällä köyhällä ja karulla maaseudulla jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Ajatus suomalaisten ja ghanalaisten välisestä kehitysyhteistyöstä alkoi itää vuonna 1989 Helsingissä opiskelleen ghanalaisen Baba Tierton aloitteesta ja on kasvanut vuosien varrella useita erilaisia hankkeita sisällään pitäväksi Lawra-projektiksi. Projektin resurssit ovat pienet, mutta vuosien varrella on saavutettu hyviä tuloksia.

dsc02289.JPG

Projektin painopiste on maaperän köyhtymisen ja aavikoitumisen ehkäisyssä sekä alueen ravitsemustilanteen parantamisessa. Viimeisimmässä, vuosina 2013-2015 toteutetussa hankkeessa keskityttiin hedelmäpuiden istuttamiseen kymmenessä Lawran alueen kylässä. Istutuksiin käytettiin mango- ja cashewpähkinäpuun taimia. Hedelmäpuiden sato tuo köyhän alueen asukkaille toivottua lisää ravintoon. Puupeitteen lisääntyminen kasvattaa myös veden ja orgaanisen materiaalin määrää maaperässä parantaen edellytyksiä maanviljelyyn. Koko hanke oli paikallisten ihmisten itsensä suunnittelema, ja aktiviteetit toteutettiin ekologisesti ympäristö huomioon ottaen sekä vanhoja perinteitä kunnioittaen. Lisäksi kylissä pyörii edelleen myös monet Lawra-projektin aiemmat hankkeet, esimerkiksi naisryhmien mikrolainatoiminta.

Suomessa projektia pyörittävät Helsingin yliopiston opiskelijat vapaaehtoistyönä ja Ghanan päässä ahkeroi kaksi paikallista projektikoordinaattoria, Eric Kaliebu ja Mercy Saanuo. Suurin osa hankkeen rahoituksesta saadaan Suomen Ulkoministeriön kehityspoliittiselta osastolta, mutta sen lisäksi opiskelijat keräävät omavastuuosuutta järjestämällä erilaisia tapahtumia. Projektilaiset kokoontuvat säännöllisesti, osallistuvat erilaisiin kehitysyhteistyötapahtumiin ja pitävät yhteyttä Ghanaan.

Kehitysyhteistyömäärärahoihin kohdistuvien leikkausten vuoksi pienten ja keskisuurten kehitysyhteistyöjärjestöjen vuoden 2015 hanketukikierros jouduttiin keskeyttämään. Uusi hanketukikierros avattiin keväällä 2016, ja Lawra-projektin vuoden 2015 hankehakemus lähetettiin Ulkoasiainministeriöön uudelleen. Tavoitteena on toteuttaa jatkohanke hedelmäpuiden istuttamiselle Lawran alueen kylissä, ja Ulkoasiainministeriön päätöstä odotellaan parhaillaan.

Projekti kokoustaa entiseen tapaan ja uudet kiinnostuneet ovatkin rennonpuoleisiin kokouksiimme erittäin tervetulleita! Kokouksista tiedotetaan sähköpostilistallamme, johon voit liittyä lähettämällä sähköpostia Majordomo-listapalvelimelle: (viestikenttään) subscribe lawra-projekti oma.nimi@helsinki.fi. Voit liittyä myös Facebook- ryhmäämme, jossa  tiedotamme kokouksista ja mahdollisista muista tapahtumista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *