Kumppanimme Ghanassa

Lawra-projektilla on kaksi Ghanassa toimivaa, paikallista koordinaattoria, Eric Kaliebu ja Mercy Saanuo. He hoitavat projektin pyörittämistä yhdessä projektikylien asukkaista koostuvien toimikuntien kanssa.

mercy-ja-eric.jpg

Eric Erikuu Kaliebu

Mr. Eric (nimi, jolla hänet projektilaisten keskuudessa tunnetaan) asuu perheensä kanssa Lawran kaupungissa ja työskentelee maatalousministeriössä (Ministry of Food and Agriculture MOFA). Hänellä on yksi poika ja kolme tytärtä.

Eric on toiminut Lawra-projektin koordinaattorina vuodesta 1992 alkaen. Ghanalainen Baba Tierto, joka opiskeli Viikissä 80- ja 90-lukujen vaihteessa, aloitti projektin suomalaisopiskelijoiden kanssa ja myös pyysi ystäväänsä Ericiä koordinaattorin tehtävään.

Tällä hetkellä Eric toimii maatalousministeriössä ylempänä toimihenkilönä vastuualueenaan maatalousneuvonnan järjestäminen yhdellä Lawran seudun kolmesta alueesta. Suurin osa tehtävistä on kenttätyötä, jonka yhteydessä myös Lawra-projektin käytännön järjestelyt onnistuvat. Eric on jäämässä kohta eläkkeelle, jonka jälkeen hän toivoo voivansa omistautua entistä paremmin Lawra-projektille.

Eric arvioi Lawra-projektin puitteissa toteutettuja hankkeita varsin onnistuneiksi. Hän on erittäin tyytyväinen nykyiseen hankkeeseen, joka tuo helpotusta alueen perustavan laatuisiin ongelmiin, maastopaloihin, eroosioon ja maaperän hedelmällisyyden heikkenemiseen. Seitsemäntoista projektivuoden aikana Eric on nähnyt elämänlaadun paranevan projektikylissä. Alueen muissa kylissä vastaavaa kehitystä ei ole hänen mukaansa tapahtunut.

Mercy Jane Saanuo

Mrs. Mercy työskentelee myös maatalousministeriössä, Lawran toimipisteessä. Hän asuu Babilessa, 15 km Lawran kaupungista etelään. Mercyllä on yksi poika ja lisäksi perheeseen kuuluu Mercyn veljenpoika Francis.

Mercyn nykyisinä työtehtävinä on mm. opettaa naisille ruuanvalmistusta ja muita kotitöitä sekä kuljettaa välineitä maatalousministeriöltä maanviljelijöille. Mercy ja Eric tekevät paljon yhteistyötä hoitaessaan tehtäviään niin maatalousministeriössä kuin Lawra-projektissakin. Mercy tuli mukaan Lawra-projektiin Ericin pyynnöstä vuonna 1993. Ericin koordinaattoripariksi haluttiin nainen, koska tavoitteena oli saada kylien naisia enemmän mukaan projektin toimintaan. Perustettujen naisryhmien toiminnan kautta naiset ovatkin aktivoituneet ja saaneet rahaa omaan käyttöönsä.

Mercy kokee, että kaikki projektin hankkeet ovat olleet menestyksellisiä. Siitä on osoituksena, että vanhat hankkeet ovat jatkuneet itsenäisesti projektin siirtyessä tukemaan uusia hankkeita. Mercyn mukaan hankkeet ovat kasvattaneet kylissä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisänneet vuorovaikutusta ryhmien välillä. Tietotaitoa on myös levinnyt projektikylien ulkopuolelle.

Leave a Reply

Your email address will not be published.