Henkilöt

Terhi Utriainen on LeNeRe projektin johtaja. Hän on Helsingin yliopiston uskontotieteen professori sekä uskontotieteen ja sukupuolentutkimuksen dosentti. Hänen tutkimuksensa keskittyy etenkin oman aikamme kansanomaisen uskonnon ja maallisen kulttuurin rajapintojen tutkimukseen. Häntä kiinnostaa myös mm. rituaalitutkimus sekä uskonnon, ruumiillisuuden ja emootioiden suhteet. Terhi on myös julkaissut kaksi romaania.

Verkkosivut:

https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/terhi-utriainen

Julkaisuja:

Utriainen, Terhi 2021. Otherworldly relations in CAM practice: Towards an ethnography of non-secular possibility-work. Temenos 57 (1): 35-57.

Hiiemäe, Reet & Utriainen Terhi 2021. From ‘unbelievable stupidity’ to ‘secret clues for staying healthy’: CAM landscape and boundary-work in Estonian and Finnish mainstream media in April 2020. Folklore – e-journal of folklore 82.

Utriainen, Terhi 2020. Lived religion meets secular life: the dynamics of framing and the subjunctive power of ritual. Journal of contemporary religion 35 (2), 195 ̶ 212.

Utriainen, Terhi 2020. Elettyä vernakulaaria uskontoa oppimassa: Suomalaiset naiset henkisyyden poluilla. Eletty uskonto: Arjen uskonnosta ja sen tutkimuksesta, toim. Elina Vuola. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 217–40 .

Utriainen, Terhi. 2017. Enkeleitä työpöydällä: Arjen ja lumon etnografiaa. [Angels on my desk: Ethnography on everyday enchantments.] Helsinki: Finnish Litterature Society.

Ingman, Peik, Terhi Utriainen, Tuija Hovi & Måns Broo (eds.) 2016. The Relational Dynamics of Enchantment and Sacralization: Changing the Terms of the Religion Versus Secularity Debate. Sheffield: Equinox Publishing.

Utriainen, Terhi. 2017. Healing Enchantment: How does Angel Healing Work?” In Spirit and Mind: Mental Health at the Intersection of Religion & Psychiatry, ed. Helena Basu, Roland Littlewood & Arne S. Steinforth. Münster: LIT Verlag, 253-273.

Utriainen, Terhi. 2016.Ritually Framing Enchantment: Momentary Religion and Everyday Realities. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 41(4), 46-61.

Utriainen, Terhi, Måns Broo, Linda Annunen & Nanam Blomqvist. 2015. Practices Engaging Materialities and Bodies. In In the Outskirts of the Church: Diversity, Fluidities and New Spaces for Religion in Finland. ed., Peter Nynäs, Ruth Ilmann, and Tuomas Martikainen. Nordic Studies in Religion and Culture: LIT, 95-110.

 

Linda Annunen on projektin jäsen ja tutkija. Väitöskirjassaan Med fötterna på marken och huvudet i himlen: En ritualteoretisk studie av schamanistiska och västafrikanska trumverksamheter i finländska städer (”With feet on the ground and head in the clouds: A ritual theoretical study of shamanistic and West African drumming in Finnish cities”) hän tutki rummunsoittoa hengellisenä toimintana suomalaisten kaupunkilaisten keskuudessa, erityisesti rituaaliteoreettisesta näkökulmasta. Hänen tutkimusintresseihinsä lukeutuvat mm. hengelliset harjoitteet, äänen ja hengellisyyden vuorovaikutus, rituaalitutkimus sekä etnografinen kenttätyö.

 

Maija Butters on kulttuuriantropologi, joka viimeistelee uskonnontutkimukseen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Buttersin etnografinen väitöstutkimus tarkastelee kuolevien potilaiden kokemuksia, heidän kulttuurisia keinojaan käsitellä lähestyvää kuolemaa sekä sitä, miten ympäristö vaikuttaa sairauden ja kuoleman kokemiseen.

Butters luennoi kulttuurisensitiivisestä hoivasta sekä eri kulttuurien ja uskontojen kuolemaan liittyvistä rituaaleista yliopistossa sekä ammattioppilaitoksissa. Aikaisemmin hän on kirjoittanut muun muassa buddhalaisesta taiteesta sekä tiibetinbuddhalaisesta pakolaiskulttuurista. Butters on kiinnostunut erityisesti erilaisista ruumiillisuuteen, rituaaleihin ja estetiikkaan liittyvistä antropologista teemoista.

 

Ville Husgafvel on uskontotieteen tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Väitöskirjassaan hän tutkii terapeuttisen mindfulness-harjoituksen buddhalaisia vaikutteita. Tutkijana häntä kiinnostaa moderniin buddhalaisuuteen, meditaatioharjoitukseen, uskonnon käsitteeseen ja rituaaliseen toimintaan liittyvät kysymykset.

Julkaisuja:

Husgafvel, Ville. 2020. Meditation in Contemporary Contexts: Current Discussions. Teoksessa Suzanne Newcombe & Karen O’Brien-Kop (toim.): Routledge Handbook of Yoga and Meditation Studies. London & New York: Routledge.

Husgafvel, Ville. 2020. “Mindfulness-harjoituksen buddhalaiset juuret”. Teoksessa Elina Hellqvist & Jyri Komulainen (toim.): Henkisyyttä ja mielenrauhaa. Aasian uskonnollisuus länsimaissa. Helsinki: Gaudeamus.

Husgafvel, Ville. 2018. The ‘Universal Dharma Foundation’ of Mindfulness-Based Stress Reduction: Non-duality and Mahāyāna Buddhist Influences in the Work of Jon Kabat-Zinn. Contemporary Buddhism, 19 (2), 275–326.

Husgafvel, Ville. 2016. On the Buddhist Roots of Contemporary Non-Religious Mindfulness Practice: Moving Beyond Sectarian and Essentialist Approaches. Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion, 52 (1),  87–126.

Husgafvel, Ville & Mitra Härkönen. 2017. Buddhalaisuus Suomessa. Teoksessa Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio & Jussi Sohlberg (toim.): Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. Helsinki: Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry.

 

fptbty

Helena Kupari on LeNeRe-projektin jäsen ja työskentelee palkattuna tutkijana projektissa vuosina 2022–23. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Kulttuurien osastolla, jossa hän tutkii ortodoksikristillisyyteen kääntymistä suomalaisten taiteilijoiden ja kulttuurialojen ammattilaisten parissa. Hänen erikoisalaansa ovat nykykristillisyys sekä erilaisten risteävien erojen kuten sukupuolen, sukupolven, etnisyyden ja yhteiskuntaluokan heijastukset uskonnollisuuteen. Lisäksi hän on kiinnostunut uskonnollisen sosialisaation kysymyksistä, käytännön teorioista, uskonnon ruumiillisista ulottuvuuksista sekä uskonnon kytköksistä valtaan.

Projektin verkkosivut:

https://blogs.helsinki.fi/conversion-class/

Julkaisuja:

Kupari, Helena, and Elina Vuola, eds. 2019. Orthodox Christianity and Gender: Dynamics of Tradition, Culture and Lived Practice. London: Routledge.

Kupari, Helena. 2016. Lifelong Religion as Habitus: Religious Practice among Displaced Karelian Orthodox Women in Finland. Leiden: Brill.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tiina Mahlamäki on yliopistonlehtori Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineessa. Hänen keskeinen tutkimusalueensa on länsimainen esoteria, ja hän on perehtynyt erityisesti esoteriaan ja kirjallisuuteen sekä elämäkertakirjoittamiseen. Muita kiinnostuksenkohteita ovat kansalaisuskonto, uskonto ja sukupuoli sekä uskonnottomuus. Hänellä on pitkä kokemus laadullisiin aineistoihin liittyvästä tutkimusetiikasta, ja lisäksi hän on kiinnostunut luovasta tietokirjoittamisesta.