Uutiset

Kauneuden palvontaa? Estetiikka ortodoksisen kirkon vetovoimatekijänä | Katsomukset.fi

Ortodoksikristillisyys tavataan ymmärtää uskonnoksi, jonka piirissä kauneudella on erityinen arvonsa. Myös kirkkoon liittyneiden kuvauksissa jumalanpalveluselämän kauneus näyttäytyy vahvuutena. Samanaikaisesti sitä ei kuitenkaan pidetä riittävänä syynä kääntymiselle. Estetiikan roolia kääntymisprosesseissa tarkastelee uskontotieteen dosentti Helena Kupari, joka on tutkinut aihetta Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa.

Religion and Spirituality as Sites of Learning -konferenssin tunnelmia

Åbo Akademin Arken täyttyi kolmeksi päiväksi iloisesta puheensorinasta, kun Donner-instituutti ja LeNeRe-projekti järjestivät yhdessä 15.5.–17.5. Religion and Spirituality as Sites of Learning -konferenssin. LeNeRe-projektin tutkimusavustaja Siiri Virta kertoo ensimmäisestä konferenssikokemuksestaan.

Ramadania oppimassa

Alkuperäinen blogiteksti on julkaistu Katsomukset-portaalin blogissa 7.12.2022.

Vuoden kohokohtana pidetty pyhä kuukausi ramadan on yhtäältä perheen ja yhdessäolon aikaa, toisaalta ramadania leimaa hiljentyminen, itsetutkiskelu ja uskonnon opiskelu. Miten suomalaiset muslimit löytävät tietoa ramadanista ja oppivat ramadanin viettoon, kysyy Helsingin yliopistossa toimivan Suomen Akatemian rahoittaman Learning from New Religion and Spirituality ‑tutkimushankkeen tutkijatohtori Maija Butters.

Ihminen tarvitsee mielikuvitusta ja lumoa, uskontotieteilijä Terhi Utriainen sanoo

”Hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa aika kehnosti terapeuttisia välineitä erilaisiin muutostilanteisiin, joita jokainen meistä joutuu kohtaamaan”, Terhi Utriainen sanoo. (Helsingin Sanomat 4.11.2022)

Approaching Religion Vol. 12 No. 3 (2022): Rituals and Ritualization.

Special issue dedicated to Professor Terhi Utriainen (University of Helsinki). Guest Editors: Helena Kupari (University of Eastern Finland) & Maija Butters (University of Helsinki). Published: 2022-11-07.

Professori Terhi Utriaisen syntymäpäivän kunniaksi julkaistiin SKS:n Tietolipas-sarjassa juhlakirja “Uushenkisyys” (toim. Tiina Mahlamäki ja Minna Opas). Kirja on sähköisenä avoimesti saatavilla.

Uushenkisyys tarjoaa tutkittua tietoa monimuotoisesta uushenkisyyden kentästä, joka vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla taiteesta ja kirjallisuudesta pelimaailmoihin sekä valmennus-, terveys- ja hyvinvointisektoreille. Teos on ensimmäinen suomenkielinen kokoomateos aiheesta.” (SKS 8.10.2022)

LeNeRe-tutkijat paneelikeskustelussa “Uuteen alkuun: terapia ja henkisyys elämänkriiseissä” lauantaina 14.1.2023 Tieteen päivillä.

Elämänmuutokset kutsuvat ja toisinaan myös pakottavat ihmisen kääntämään sivua ja suuntaamaan uusien alkujen äärelle. Kriisikohdissa etsitään ja opitaan uusia tapoja kulkea elämässä eteenpäin; hakeudutaan ehkä terapiaan tai löydetään tukea henkisistä harjoituksista tai uskonnosta. Tässä paneelissa keskustellaan elämän uusista aluista psykoterapeutin, sielunhoitoon perehtyneen teologin sekä erilaisia uskonnollisia suuntauksia tutkineiden uskontotieteilijöiden ja antropologien näkökulmista.

Donner-instituutin tutkijapalkinto 14.10.2022 LeNeRe-tutkija FT Maija Buttersille väitöskirjatyöstä Death and Dying Mediated by Medicine, Rituals, and Aesthetics: An Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland (University of Helsinki, 2021).

“The Donner Institute for Research in Religion and Culture in Turku has decided to award Dr.Phil. Maija Butters the institute’s Research Prize for 2022. Her research is described as a “courageous and subtle study of a theme that has both scientific and societal relevance”, namely how dying persons meet their own mortality and how the environment supports them in this situation.”

Donner-instituutin ja LeNeRe-hankkeen yhteiskonferenssi Religion and Spirituality as Sites of Learning 15.–17.5.2023 Turussa.

Keynote-puhujina Mulki Al-Sharmani (Associate Professor, Islamic and Middle Eastern Studies, University of Helsinki), Kim Knott (Professor Emerita, Politics, Philosophy and Religion, Lancaster University) ja Daniel Winchester (Associate Professor, Department of Sociology, Purdue University). Lähetä abstraktisi 3.1.2023 mennessä!

European Association for the Study of Religions conference at University College Cork. 27 June – 1 July 2022

LeNeRen paneeli EASR 2022 konferenssissa: “Disciplined freedom: Contemporary religious and spiritual milieus as sites of learning”. Sessio 1 ja sessio 2.

Mighty Forces of Life: An Interdisciplinary Symposium on Transformative Moments and Crossroads. June 6–8, 2022, University of Helsinki

LeNeRe mukana järjestämässä tieteiden välistä symposiumia elämän murros- ja rajakohtien tutkimuksessa.

Hyvää joulua 2021!

Lenereläiset viettivät eilen pikkujoulua Teijon kansallispuiston kauniissa maisemissa. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!

Ajatuksia LeNeRen kevätseminaarista Oppimisen, uskonnon ja henkisyyden kytköksiä (26.5.2021)

Tästä pääset lukemaan projektin tutkijatohtori Maija Buttersin ajatuksia seminaarista.

Oppimisen, uskonnon ja henkisyyden kytköksiä -seminaari 26.5.2021

LeNeRe järjestää 26.5.2021 seminaarin aiheesta oppimisen, uskonnon ja henkisyyden kytköksiä.

Projektin tutkijoita keskustelemassa Ymmärrä uskontoa – ymmärrä maailmaa -tapahtumassa 25.3.2021

LeNeRen tutkijat Terhi Utriainen ja Helena Kupari ovat mukana keskustelemassa Helsingin yliopiston järjestämässä Ymmärrä uskontoa – ymmärrä maailmaa -tapahtumasarjassa.

Ljudavslappning: Komplementära och alternativa vägar till välmående i dagens Finland

Projektin jäsen Linda Annunen kirjoittaa äänihoidoista ja LeNeRe-projektista. Alkuperäinen blogiteksti on julkaistu Katsomukset-portaalin blogissa 24.3.2021. Teksti ruotsiksi.

Idag vänder sig allt fler finländare till komplementära och alternativa välmåendeverksamheter. Religionsvetaren Linda Annunen studerar ljudavslappning i dess olika former med fokus på hur och varför personer utbildar sig i den här tekniken.

T. M. Luhrman 2007: HOW DO YOU LEARN TO KNOW THAT IT IS GOD WHO SPEAKS? (LeNeRe-lukupiiri 5.11.2020)

Lenere-tutkimusprojektin jäsenet ovat syksyn aikana keskustelleet lukupiirissään oppimiseen liittyvistä artikkeleista, niin että yksi ryhmäläinen on toiminut esilukijana. Marraskuun tapaamisessa Tiina Mahlamäki esitteli antropologi Tanya Luhrmannin artikkelin “How do you learn to know that it is God who speaks?”, jossa tarkasteltiin yhdysvaltalaisen Vineyard-yhteisön sisällä tapahtuvaa oppimisprosessia.

Rentoutuen opiskelemassa: Syvärentoutumisen käsitteestä äänimaljakursseilla

Miten arkikielessä tiettyjä merkityksiä omaavia sanastoja tulkitaan ja hyödynnetään uudella tavalla täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomenetelmien piirissä? FT Linda Annunen käsittelee blogikirjoituksessaan rentoutumiskäsitteen käyttöä äänimaljatoiminnoissa.

LeNeRe-projekti teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä 10-11.9.2020

LeNeRe-projekti järjesti teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä 10-11.9.2020 paneelikeskustelun, johon osallistui sekä projektin omia tutkijoita että kansainvälisiä vieraita. Lue FT Maija Buttersin ajatuksia konferenssisessiosta.

Mitä uskonnosta ja henkisyydestä halutaan ja voidaan oppia?

Alkuperäinen blogiteksti on julkaistu Katsomukset-portaalin blogissa 4.3.2020.

Tutkimus voi saada alkusysäyksen siitä, kun tutut käsitykset törmäävät ja herättävät uudenlaisia kysymyksiä. Tällaisesta törmäyksestä kehkeytyi syksyllä 2019 käynnistynyt Turun yliopistossa toteutuva Suomen Akatemian rahoittama hanke LeNeRe (Learning from new religion and spirituality), jossa tutkimme uskonnon, henkisyyden ja oppimisen uudenlaisia kulttuurisia yhteyksiä ihmisten arjessa. Mutta millaisten käsitysten törmäyksestä – tai ristivalotuksesta – oli kyse? Tästä kertoo hankkeen johtaja, Turun yliopiston uskontotieteen professori Terhi Utriainen.

Hankkeen aloitus

Projektin jäsenet juhlistavat rahoituksen alkua syksyllä 2019.