Ändringar i bibliotekets e-resursser

This post is also available in: Finska Engelska

Beställningarna av de följande e-resursserna fortsättes inte i 2013 på grund av bibliotekets ekonomiska situation:

Somliga nya e-resursser skall beställas. Vi skall informera om dessa senare.