Kimmo Tuominen ny överbibliotekarie

This post is also available in: Finska, Engelska

Doktorn i samhällsvetenskaper Kimmo Tuominen har utsetts till ny överbibliotekarie för Helsingfors universitets bibliotek. Tuominen är chef för Jyväskylä universitets bibliotek. Den nuvarande överbibliotekarien Kaisa Sinikara avgår med pension från den 1 augusti.

Kimmo Tuominen har tidigare arbetat bl.a. som direktör för Helsingfors universitets humanistiska fakultets bibliotek, som chef vid riksdagsbiblioteket och som t.f. professor i kommunikationslära, särskilt informationsforskning, vid dåvarande Institutionen för kommunikation vid Helsingfors universitet. Tuominen är ordförande för Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund och viceordförande för Rådet för Finlands universitetsbibliotek.

Överbibliotekarien leder och utvecklar bibliotekets verksamhet. Helsingfors universitets bibliotek är Finlands största och mest mångvetenskapliga bibliotek med verksamhet på campus och på webben. De fyra campusbiblioteken och bibliotekens gemensamma tjänster står för informations- och bibliotekstjänsterna för forskningen och undervisningen vid Helsingfors universitet.