Tjänster i Campusbiblioteket i Vik förändras i september 2013

Inlägget finns också på: Finska Engelska

•  BIBLIOTEKET ÖPPNAS KL 9 PÅ VARDAGARNA FR.O.M. DEN 2.9.2013

Då biblioteket är stängt kan returnering av böcker göras via luckan som finns till vänster om Infocentrets huvudingång.

•  UTLÅNING AV TIDSKRIFTER UPPHÖR

Campusbiblioteket i Vik lånar inte tidskrifter fr.o.m. den 2.9.2013.
Biblioteket har ett antal multifunktionsskrivare för att kopiera eller skanna tidningsartiklar.

•  KURSBÖCKERNAS LÅNETID ÄR 14 DAGAR
Lånetiden för kursböcker i Campusbiblioteket i Vik förkortas till 14 dygn fr.o.m. den 2.9. På detta vis cirkulerar böckerna snabbare och den studeranden får boken som behövs i tid.