Bibliotekets avvikande öppettider 4.-6.5.2016

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Onsdag, 4 maj, har biblioteket öppet:
– Huvudbiblioteket 8-18
– Gumtäkt, Terkko i Mejlans, Vik 9-16
– Odontologiska biblioteket 9-15.

Lärocentrer
– Aleksandria 8-17:45
– Minerva 8-17:45.

Torsdag, 5 maj Kristi Himmelsfärds dag, har alla bibliotek och lärocentrer stängt.
Aleksandria är tillgänglig med magnetnyckel.

Fredag, 6 maj, har biblioteket och lärocentrer öppet:
– Huvudbiblioteket 8-20
– Gumtäkt, Terkko i Mejlans, Vik 9-16
– Odontologiska biblioteket stängt
– Aleksandria 8-19:45
– Minerva 8-19:45.

Helsingfors universitets bibliotek har sommartider till och med 1 juni, 2016.
Se: helsinki.fi/kirjasto/sv/tjanster/oppettider/