Beställ ditt Helka bibliotekskort i förväg!

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Om du har inte ett Helka bibliotekskort till Helsingfors universitets bibliotek ännu, kan du beställa det på förhand med en e-blankett. Du kan avhämta kortet på vilken Helsingfors universitets biblioteksenhet som helst. Kom ihåg att ta med ett officiellt identitetsbevis. Kortet kan avhämtas två vardagar efter beställningen.

Du måste ha ett finskt personnummer eller ett närvarointyg för utbytesstudenter vid Helsingfors universitet (”certificate of attendance”).

Låna, förnya, reservera | Helsingfors universitets bibliotek
Biblioteksenheter | Helsingfors universitets bibliotek