Bibliotekets kursprogram för hösten

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder utbildning i informationssökning.

Biblioteket erbjuder också många kurser på finska och engelska, enstaka kurser på svenska ordnas enligt efterfrågan. Läs mer om bibliotekets utbildning och kurser på bibliotkets webbplats.

Nätkurser i informationssökning

Den 3 september kommer vi att öppna ett par nätkurser i informationssökning för läsåret 2018-2019.

En nätkurs på svenska kommer att öppnas senare under läsåret 2018-2019.

Workshop i informationssökning

Tid: Måndagar kl. 15-17 under terminen 10.9 – 17.12.2018.
Plats: Huvudbiblioteket Kajsahuset, 5. vån, datorsal 5057
Evenemang på Facebook.

Kom och fråga om informationssökning, e-böcker eller referenshantering. Ingen förhandsanmälan behövs. Ta också gärna med egen dator. Workshopen är för studerande och forskare vid Helsingfors universitet.

Kaisassa palloja