Gästdatorerna i Helsingfors universitets bibliotek tas ur bruk 30.11.2018

Inlägget finns också på: Finska Engelska

I Helsingfors universitets bibliotek finns totalt 17 datorer, som biblioteksbesökare har kunnat använda utan universitetets användarkoder. Dessa gästdatorer tas ur bruk fredagen den 30 november 2018.

Bakom beslutet att avstå från gästdatorerna ligger en teknisk förändring i universitetets system för nätadministration. I och med förändringen försvinner även nätmiljön för gäster. Samtidigt riktar biblioteket sitt fokus på att erbjuda utomstående användare vetenskaplig kunskap och tillgång till examensarbeten vid Helsingfors universitet i enlighet med sin kärnuppgift.

Bibliotekskioskerna ersätter bibliotekets gästdatorer

Via bibliotekskioskerna kan du söka och läsa bibliotekets böcker, artiklar och e-resurser, samt digitala examensarbeten vid Helsingfors universitet i E-thesis. Det går också att använda Helka-databasens kundfunktioner, såsom att spara egna sökningar och favoriter samt spara referensuppgifter eller skicka dem till den egna e-postadressen.
Läs mer: Bibliotekskiosker förnyas i alla biblioteksenheterna

Skriv ut med kopieringskort

Biblioteket har några multifunktionsskrivare, som fungerar med ett kopieringskort och inte kräver universitets användarnamn. Du kan köpa koperingskort hos bibliotekets kundservice, se prislistan. Du kan  skriva ut artiklar, referensuppgifter och delar av e-böcker från bibliotekskioskerna.

Användningen av Unigrafias kopieringskort till utskrivning kommer att upphöra vid årsskiftet 2018. Utskrifter kommer i framtiden att fungera med den nya Print in City-tjänsten. I tjänsten kan du själv ladda utskrivnings-, kopierings- och skanningssaldo. För närvarande är Print in City-tjänsten endast tillgänglig i huvudbiblioteket i Kajsahuset.
Tjänsten (på finska och på engelska): www.printincity.fi

Du kan fortfarande använda kopieringskortet till kopiering i Helsingfors universitets biblioteks enheter och i Nationalbiblioteket till slutet av juni 2019. Därefter avslutas användningen av kopieringskort helt och hållet.

Använd din egen dator

Om du vill bearbeta egna filer eller fritt leta efter information på internet behöver du i fortsättningen din egen dator. Alla verksamhetsställen har tillgång till Helsingfors universitets trådlösa nätverk HUPnet.  Du  får tillfälliga användarkoder från bibliotekets kundservice.
Läs mer: Använd datorn

Läs också: Tjänsten Print In City ersätter Unigrafias utskriftskort i papp