Specialarbetsrum för allergiker öppnas i huvudbiblioteket

På onsdag 10.4. öppnas ett specialarbetsrum för allergiker i huvudbibliotekets 2. våningen.

Salen är avsedd för personer med doft-,  husdjursallergi  el.  dyl.  Salen passar också för en del elallergiker. Salen är avsedd för tyst arbete och kan inte reserveras för eget bruk eller för grupparbeten.

 

 

Fyra gradukiosker i Huvudbiblioteket

Digitalt gradu-arkiv i biblioteket!

I huvudbiblioteket finns nu fyra gradukiosker. Maskinerna finns på våningarna 4-6 samt i K4.

Via dessa gradukiosker kan man läsa vissa examensarbeten i elektroniskt format:

Pro gradur

  • Samhällsvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 2010
  • Juridiska fakulteten fr.o.m. hösten 2012
  • Konsthistoria fr.o.m. hösten 2011

Kandidatuppsatser

  • Teologiska fakulteten fr.o.m. 2011

På grund av upphovsrättsliga skäl kan man varken spara filerna till USB eller skicka dem som e-post. Utskriftsmöjligheten utreds, men tills vidare kan man inte heller skriva
ut från gradukioskerna.

Statistikcentralen berättar om Eurostats material

Eurostats online-databaser är gratis tillgängliga genom självbetjäning via Eurostats webbsidor. Statistikcentralens informatiker Mikko T. Mäkinen berättar om Eurostats material i Huvudbiblioteket:

Torsdag 14.2.2013 kl. 13:00-14:00
Helsingfors Universitets Bibliotek, Huvudbiblioteket
Fabiansgatan 30, rummet 7062, 7:e våningen

Introduktion är på finska.
Statistikcentralen