Fyra gradukiosker i Huvudbiblioteket

This post is also available in: Finska, Engelska

Digitalt gradu-arkiv i biblioteket!

I huvudbiblioteket finns nu fyra gradukiosker. Maskinerna finns på våningarna 4-6 samt i K4.

Via dessa gradukiosker kan man läsa vissa examensarbeten i elektroniskt format:

Pro gradur

  • Samhällsvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 2010
  • Juridiska fakulteten fr.o.m. hösten 2012
  • Konsthistoria fr.o.m. hösten 2011

Kandidatuppsatser

  • Teologiska fakulteten fr.o.m. 2011

På grund av upphovsrättsliga skäl kan man varken spara filerna till USB eller skicka dem som e-post. Utskriftsmöjligheten utreds, men tills vidare kan man inte heller skriva
ut från gradukioskerna.