Kajsahuset öppet också på söndagar 3.3-28.4

Från 3.3 till 28.4 kommer huvudbiblioteket att hålla öppet söndagar 11.00-17.00, utom under påsken fre-mån 19-22.4, då huset är stängt. Ingång på söndagarna är från Fabiansgatan och med hissen från Kajsaniemigatan (1:a våningen) eller från Helsingfors universitets metrostation (våning K1).

Inlärningsmiljö med självbetjäning

Under söndagarna fungerar Kajsahuset med självbetjäning. Samlingarna och utrymmena är tillgängliga på våningarna 2-7, men källarvåningarna K3 och K4 är stängda.  Serviceområdet på 3:e våningen är stängt.

Inkomna reservationer står på öppen hylla i tredje våningen, där man själv kan hämta dem. Telefonservice finns tillgänglig, och vi hjälper gärna om det blir problem med utrymmena eller maskinerna.

Om du behöver ett gästanvändarnamn för universitetets nätverk måste du skaffa det i förväg, senast på lördagen.

Kajsahuset öppet på söndag 5.3.-23.4.2017

Från 5.3. till 23.4. kommer Huvudbiblioteket att hålla öppet söndagar 11:00-17:00, utom under påsken 14.-17.4., då huset är stängt. Ingång på söndagarna från Fabiansgatan och med hissen från Kajsaniemigatan (1:a våningen) eller från Helsingfors universitets metrostation (våningen K1).

Inlärningsmiljö med självbetjäning

Under söndagarna fungerar Kajsahuset med självbetjäning. Samlingarna och utrymmena på alla våningar är tillgängliga. Serviceområdet på 3:e våningen är stängt.

Inkomna reservationer står på öppen hylla i tredje våningen, där man själv kan hämta dem. Telefonservice är tillgänglig, och vi hjälper gärna om det blir problem med utrymmena eller maskinerna.

Om du behöver ett gästanvändarnamn för universitetets nätverk eller kopieringkort måste du skaffa dem i förväg, senast på lördagen.

Lärocentret Aleksandria tillgängligt hela söndagen med magnetnyckel

Lärocentret Aleksandria (Fabiansgatan 26) är öppet 8:00-19:45 under veckan, 11:00-16:45 under lördagen och stängt under söndagen. Studenter vid Helsingfors universitet ha möjlighet att använda Aleksandria utanför dessa öppettider mellan 7:00 och 01:00 med en magnetnyckel.
Mera information om att använda Aleksandria utanför öppettiderna i Flamma.

Huvudbiblioteket (Kajsahuset)
– servicetelefon 02941 23920
– e-post: bibliotek-centrum (at) helsinki.fi
Helsingfors universitets biblioteks öppettider
Lärocentret Aleksandria

 

 

Kokoelmasiirtoja pääkirjaston K2-kerroksessa

Kaisa-talon kerroksessa K2 tehdään alkuvuoden aikana mittavia kokoelmasiirtoja. Kerroksessa sijaitsevat Aasian ja Afrikan tutkimuksen, Antiikintutkimuksen ja TK2-K3eologian kokoelmat siirretään kerrokseen K3.

Siirroista saattaa aiheutua ajoittaista meluhaittaa, pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

Helka-tietokannan karttasovellus on nopeasti ajan tasalla, kun siirto on tehty. Jos oikea hylly on siltikin hukassa, kysy neuvoa 3. kerroksen asiakaspalvelusta.

Kirjasto luopuu kokonaan Kaisa-talon K2-kerroksen kokoelmatilasta 30.6.2016 mennessä. Kerroksessa on kirjakokoelmien lisäksi 17 luku- ja työskentelypaikkaa. Nämä korvataan lisäämällä työskentelypaikkoja Kaisa-talon muihin kerroksiin.

Huvudbibliotekets returlucka tas i bruk 31.5.

Från och med idag (fre 31.5) kan man återlämna böcker till Helsingfors universitets bibliotek också då biblioteket är stängt.

Returluckan finns till vänster om Kajsahusets huvudingång på Fabiansgatan. Under sommaren är den i funktion mån-fre 17:45-10:15 och hela veckoslutet. Luckan öppnas med ett Helka-kort.

Den kan ta emot normalstora böcker lånade från Helsingfors universitets bibliotek. Böckerna registreras som returnerade följande öppethållningsdag.

Fyra gradukiosker i Huvudbiblioteket

Digitalt gradu-arkiv i biblioteket!

I huvudbiblioteket finns nu fyra gradukiosker. Maskinerna finns på våningarna 4-6 samt i K4.

Via dessa gradukiosker kan man läsa vissa examensarbeten i elektroniskt format:

Pro gradur

  • Samhällsvetenskapliga fakulteten fr.o.m. 2010
  • Juridiska fakulteten fr.o.m. hösten 2012
  • Konsthistoria fr.o.m. hösten 2011

Kandidatuppsatser

  • Teologiska fakulteten fr.o.m. 2011

På grund av upphovsrättsliga skäl kan man varken spara filerna till USB eller skicka dem som e-post. Utskriftsmöjligheten utreds, men tills vidare kan man inte heller skriva
ut från gradukioskerna.

Huvudbiblioteket är öppet

Den nya huvudbiblioteket i Kaisa Husetl öppnade sina dörrar igår, 2012/03/09 klockan 9:00.

Dörren öppnade Vaktmästare Arto Rämö, som var den sista dagen i arbete före pensioneringen.

På öppningsdagen på huvudbiblioteket handlar sammanlagt 8.700 kunder.

Titta på videon (på Finska):