Självbetjäning vid avhämtning av reservationer i Huvudbiblioteket och Vik från och med januari

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Från och med 4.1.2016 övergår Kajsahuset och kampusbiblioteket i Vik till självbetjäning vid avhämtning av reservationer.

Reserverade böcker står på kan avhämtas vid bibliotekens serviceområden då kunden har fått ett meddelande om att reservationen kan avhämtas. Reservationerna står på hyllan ordnade enligt kundens namn. Kunden lånar själv boken med en automat.

För kursboksreservationer uppbärs en avgift på 1 EUR/bok. Notera, att avgiften läggs till dina låntagaruppgifter genast då boken kan avhämtas. Tidigare har avgiften betalats i samband med avhämtningen. Reservationer till annat material är fortfarande avgiftsfria.

Varaushylly1

Om du inte vill att dina reservationer står på öppen hylla under ditt namn, skall du meddela biblioteket. Anmälan kan göras till vilket som helst Helka-bibliotek, och efter det kan du som förut hämta reserverat material från disken.