Meddelanden från biblioteket på villovägar

IT Centret på Helsingfors universitet uppdaterar för tillfället sina Office 365-licencer, och tyvärr har det visat sig, att e-post som skickas till en användare efter uppdateringen inte gåt fram, utan skickas tillbaka till sändaren. Situationen avhjälps då användaren loggar in på sin e-post efter uppdateringen. Också en del av bibliotekets påminnelser och ankomstavi  kommer inte fram om du har angett en helsinki.fi-adress i Helka.

Om du har reservationer eller lån, följ med situationen i Helka. Uppdateringen fortsätter under vecka 13 (25.-29.3.).

Vi beklagar olägenheten.

KAJSAHUSETS ÅTERLÄMNINGSLUCKA UR BRUK

Kajsahusets återlämningslucka är sönder och ur bruk  14.-18.1.2019. I campusbiblioteken i Gumtäkt och Vik kan man återlämna material normalt också utanför öppethållningstiderna.

För lån som förfaller mellan måndag och fredag flyttas förfallodagen till mondagedn 21.1.2019.

Vi beklagar olägenheten!

BrowZine – bläddra i bibliotekets e-tidskrifter enligt ämnesområde

Kuvituskuva: BrowZineAlla e-tidskrifter som Helsingfors universitets bibliotek har beställt kan nu läsas i servicen BrowZine. BrowZine är en visuell tidskriftshylla för e-tidskrifter där du kan bläddra i och sortera e-tidskrifter enligt ämnesområde.

Bygg din egen tidskriftshylla

Med BrowZine kan behändigt du samla de viktigaste tidskrifterna och artiklarna inom ditt ämnesområde på din egen tidskriftshylla, där du alltid hittar dem vid behov.  Via din egen tidskriftshylla kan du beställa meddelanden om nya artiklar och du kan enkelt dela referenser från ditt ämnesområde med studenter, kolleger eller referenshanteringsprogram.

Du kan också ladda ner BrowZine som en applikation på din telefon eller datorplatta. Sedan kan du med fjärranslutning använda BrowZine var och när du vill. Du kan också ladda ner artiklar och spara dem i PDF-format, så att du senare kan läsa dem också utan anslutning till nätet.

Mejlans nya kampusbibliotek öppnas må 2.10

Mejlans kampusbibliotek öppnar som en del av det nya Terkko Health Hub på måndagen 2.10.2017.

Terkko Health Hub är en träffpunkt för universitetets studenter, forskare, läkare och övrig hälsovårdspersonal samt för företag inom området. Förutom hälsovårdsbiblioteket erbjuder Terkko Health Hub också arbetsutrymmen att hyra, ett nytt café och möjlighet att ordna mångsidiga evenemang. Terkko Health Hub utgör ett i de nordiska länderna unikt innovationsekosystem som stöder tillväxt av forskning, kunnande och företagsverksamhet inom ämnesområdena life science och hälsovård.

Längre öppethållningstider och nya arbetsutrymmen

Terkko Health Hub erbjuder moderna och flexibla arbetsutrymmen för universitets studerandes och forskares varierande behov. Bibliotekets kundservice och största delen av samlingen befinner sig i fortsättningen på 2:a våningen. Det finns mera både tysta läsutrymmen och ergonomiska ståplatser.

Meilahden kampuskirjasto - lukualue
Nästan färdigt! Mejlans kampusbibliotek väntar på sina användare

Helsingfors universitets bibliotek har Finlands mest omfattande samling inom hälsovetenskaper. I samband med våra informationsspecialisters kunnande erbjuder de såväl studeranade som andra aktörer inom life science en stadig grundval att bygga på”, tror servicechef Kirsi Mäenpää, som ansvarar för utveckling av kundservice och utrymmen vid Helsingfors universitets bibliotek.

Som tidigare är bibliotekens mångsidiga elektroniska samlingar tillgängliga dygnet runt var som helst för alla medlemmar vid universitetet.

I och med det nya samarbetet utvidgas bibliotekets öppethållningstider. Samlingarna och utrymmena kan användas under hela öppettiden måndag – fredag kl. 8-20. Bibliotekets kundservice håller öppet kl. 10-17.  Under övriga tider har biblioteket meröppet.  Det finns en ny låneautomat i biblioteket, och på 1:a våningen finns det också en returlåda. Senare på hösten kommer det också låsbara fack, där man kan ladda bärbara apparater.

Teamet från Think Company, som fungerar som värd för Terkko Health Hub, är på plats under hela öppettiden och hjälper vid behov också bibliotekets besökare t.ex. med automaterna.

Välkomna till Terkko Health Hub i Mejlans från och med 2:a oktober!

Låneservicen i Helka fungerar igen – nätbetalningarna fortfarande ur bruk

Det omfattande nationella serviceavbrottet i Helka är över.

Bibiotekens kunder kan igen använda Helka på adressen  helsinki.fi/helka.

Lån kan förnyas, men nätbetalningen fungerar ännu inte. Det uppkommer inga avgifter för tiden 21.12.2016 – 10.1.2017, då heller inga lån förfaller.

Återläming och lån av böcker med automater fungerar som vanligt.

Vi kan tyvärr inte ännu göra nya bibliotekskort, uppdatera uppgifter eller ta emot betalningar.

Normal service i Helka har vi senast på onsdagen 11.1.2017

Vi beklagar olägenheten som det omfattande avbrottet har orsakat.

Med nya Helka direkt till artiklar och databaser

Helka uudistuu 30.11.2016
Helka förnyas 30.11.2016

Nya Helka, som har varit i provanvändning under hösten, ersätter i början av december det gamla användargränssnittet.

Nya Helka nås via den bekanta adressen http://helsinki.fi/helka

Innehållet i Helka-databasen och användaruppgifterna finns också i nya Helka.

Två sökningar i samma service

Nya Helka har två olika sökningar.

Via sökning i bibliotekens samlingar kan du söka tryckta och elektroniska böcker, tidskrifter och databaser som har anskaffats till Helka-biblioteken.

Via artikelsökningen kan du söka internationella elektroniska artiklar. Artikelsökningen innehåller också hänvisningar till material som inte finns tillgängligt i Helsingfors universitets bibliotek.

Med universitets användarnamn direkt till e-tidskrifterna

Om du har ett användarnamn för Helsingfors universitets nätverk kan du direkt läsa e-tidskrifter och e-böcker som har anskaffats till universitetet. Universitetets medlemmar kan använda elektroniskt material också utanför universitets närverk.

Om du inte har ett användarnamn, kan du läsa e-tidskrifter och e-böcker i biblioteken.

Mitt konto i nya Helka

Genom att logga in kan du se dina lån och dina tidigare sökningar. Då du är inloggad kan du förnya lån, göra reservationer och betala avgifter på nätet. Du kan också skapa listor och spara favoriter på dem. Du kan också spara sökningar och välja att bevaka sökningen, då du får ett meddelande om det finns nya sökträffar.

Inloggning sker antingen med universitetets användarnamn eller med ett bibliotekskort, som du har valt en PIN-kod för. Om du inte ännu har valt en PIN-kod kan du göra det via det gamla användargränssnittet (https://helka.linneanet.fi).

Nelli-portalen tas ur bruk

Den nationella informationssökningsportalen Nelli tas ur bruk i slutet av år 2016 då Nationalbiblioteket inte längre upprätthåller servicen Under slutet av året körs Nelli så småningom ner, och det kan förekomma avbrott. Säkrast hittar du de artiklar, tidskrifter och databaser du behöver via Helka. De resurser som finns hittas via Nelli hittas också redan nu via Helka.

Mera information om nedläggningen på nyhetsbloggen.

Feedback och ytterligare information

Biblioteket tar gärna emot feedback om nya Helka, helst via e-blankett.

Ytterligare information om nya Helka ger IT-chef Pasi Keski-Nisula, tel. 02941 26656, pasi.keski-nisula@helsinki.fi

Förändringar i hur man reserverar grupparbetsutrymmen i biblioteket sommaren 2016

Från och med sommaren 2016 reserveras alla grupparbetsrum i Helsingfors universitets bibliotek i Office 365-kalendern. Övergången börjar i Vik, där det gamla reservationssystemet (varaus.it.helsinki.fi) tas ur bruk i juni.

Campusbiblioteket i Vik

 • Grupparbetsrum reserveras i Office 365 från och med 1.6.2016.
 • Biblioteket flyttar över reservationerna från det gamla systemet.
 • Campusbiblioteket i Vik är stängt 24.6. – 31.7.2016.

Huvudbiblioteket i Kajsahuset

 • Grupparbetsrum reserveras i Office 365 från och med 1.7.2016.
 • I det gamla Timmi-systemet kan man göra reservationer för juni men inte mera för juli.
 • Om det redan finns reservationer för tiden efter juni flyttar biblioteket reservationerna till Office 365-kalendern.

Campusbiblioteket i Gumtäkt och Campusbiblioteket Terkko i Mejlans

 • I Terkko börjar reservering av grupparbetsrum i Office 365-kalendern 1.8., efter sommarpausen.
 • Biblioteket flyttar eventuella redan gjorda reservationer till den nya reservationskalendern.
 • Grupparbetsrummen i Campusbiblioteket i Gumtäkt reserveras redan genom en Office 365-kalender, men reservationen måste ännu göras av bibliotekets personal.
 • Från och med 1.8.2016 kan studerande själva reservera också grupparbetsrummen i Gumtäkt.
 • Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans är stängda 24.6.-31.7.16.

Lärocentren Aleksandrias och Minervas grupparbetsrum reserveras i Office 365-kalendern sedan början av år 2016.

Mera information om bibliotekens grupparbetsrum och om att reservera dem på väg i juni.

Flere läsplatser i Kajsahuset

Vi ordnar som bäst flere arbets- och läsplatser på olika håll i Kajsahuset. En del av platserna är redan i använding, resten kommer under de följande veckorna.

2:a våningen
Studio_20160307_131744– I våningen med den tysta läsesalen finns nu också en mindre tyst läsesal i rum 2015 bakom hissarna.
– I ändan mot Kajsaniemigatan kommer några bord till.

K2
– Ca. 10  nya läsplatser. Borden är redan på plats, vi väntar ännu på stolarna.

K3 och K4
– Vi försöker ordna några platser till genom att ornda om möbleringen.

Studio_20160307_131025Entreèplan (3:e våningen)
– I utställningsutrymmet mot Fabiansgatan finns några läsplatser och en ståplats. Vi försöker få några bord till för ståplatser.

Nya Argus visar solidaritet med universitetet

På grund av kraftiga budgetnedskärningar har Helsingfors universitet förutom personaluppsägningar också tvingats säga upp ett antal tidskriftsprenumerationer, däribland sina prenumerationer på NyaArgus. För att visa sin solidaritet med det hårt drabbade universitetet har Nya Argus beslutat att donera en årsprenumeration så att tidskriften fortfarande skall finnas tillgänglig på Kajsa-biblioteket. Med denna donation vill Nya Argus också hedra sin långvariga medarbetare GeorgHenrik von Wrights 100-årsjubileum.

Bibliotket har också fått en annan tidskriftsdonation, då en privatperson har donerat en årsprenumeration av Ny Tid.

Bilblioteket tackar!