KAJSAHUSETS ÅTERLÄMNINGSLUCKA UR BRUK

This post is also available in: Finska Engelska

Kajsahusets återlämningslucka är sönder och ur bruk  14.-18.1.2019. I campusbiblioteken i Gumtäkt och Vik kan man återlämna material normalt också utanför öppethållningstiderna.

För lån som förfaller mellan måndag och fredag flyttas förfallodagen till mondagedn 21.1.2019.

Vi beklagar olägenheten!