Förändringar i hur man reserverar grupparbetsutrymmen i biblioteket sommaren 2016

Inlägget finns också på: Finska Engelska

Från och med sommaren 2016 reserveras alla grupparbetsrum i Helsingfors universitets bibliotek i Office 365-kalendern. Övergången börjar i Vik, där det gamla reservationssystemet (varaus.it.helsinki.fi) tas ur bruk i juni.

Campusbiblioteket i Vik

 • Grupparbetsrum reserveras i Office 365 från och med 1.6.2016.
 • Biblioteket flyttar över reservationerna från det gamla systemet.
 • Campusbiblioteket i Vik är stängt 24.6. – 31.7.2016.

Huvudbiblioteket i Kajsahuset

 • Grupparbetsrum reserveras i Office 365 från och med 1.7.2016.
 • I det gamla Timmi-systemet kan man göra reservationer för juni men inte mera för juli.
 • Om det redan finns reservationer för tiden efter juni flyttar biblioteket reservationerna till Office 365-kalendern.

Campusbiblioteket i Gumtäkt och Campusbiblioteket Terkko i Mejlans

 • I Terkko börjar reservering av grupparbetsrum i Office 365-kalendern 1.8., efter sommarpausen.
 • Biblioteket flyttar eventuella redan gjorda reservationer till den nya reservationskalendern.
 • Grupparbetsrummen i Campusbiblioteket i Gumtäkt reserveras redan genom en Office 365-kalender, men reservationen måste ännu göras av bibliotekets personal.
 • Från och med 1.8.2016 kan studerande själva reservera också grupparbetsrummen i Gumtäkt.
 • Campusbiblioteken i Gumtäkt och Mejlans är stängda 24.6.-31.7.16.

Lärocentren Aleksandrias och Minervas grupparbetsrum reserveras i Office 365-kalendern sedan början av år 2016.

Mera information om bibliotekens grupparbetsrum och om att reservera dem på väg i juni.